Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng lịch trong Outlook 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng bộ đọc màn hình JAWS. Bạn có thể tạo các sự kiện lịch mới, đọc và trả lời các yêu cầu họp, tham gia các cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch để hiển thị số ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng - tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc).

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Alt + một phím số để hiển thị số ngày từ 1 đến 10, bắt đầu từ ngày hôm nay. Ví dụ: nhấn Alt+0 để hiển thị 10 ngày.

  • Nhấn Ctrl+Alt+2 để hiển thị dạng xem tuần làm việc.

  • Nhấn Ctrl+Alt+3 để hiển thị dạng xem cả tuần.

  • Nhấn Ctrl+Alt+4 để hiển thị dạng xem tháng.

Đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Ctrl+Dấu chấm (.) để duyệt các sự kiện trong dạng xem hiện tại. Đối với mỗi sự kiện, bạn sẽ nghe thấy tên, thời gian và người tổ chức sự kiện đó. Nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để di chuyển đến sự kiện trước đó.

 3. Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển trong lịch:

  • Nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển tới ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển tới tuần tiếp theo hoặc tuần trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Page down hoặc Page up để di chuyển tới tháng tiếp theo hoặc tháng trước đó.

 4. Nếu bạn muốn chỉnh sửa sự kiện hiện đang được chọn, nhấn Enter, rồi sử dụng phím tắt sau để thay đổi chi tiết của sự kiện đó:

  • Nhấn Alt+U để di chuyển tiêu điểm đến trường Chủ đề, rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản.

  • Nhấn Alt+I để di chuyển tiêu điểm đến trường Địa điểm, rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản.

  • Nhấn Alt+T để di chuyển tiêu điểm đến hàng Thời gian bắt đầu. Để thay đổi ngày bắt đầu, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start time" (Thời gian bắt đầu), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

  • Nhấn Alt+D để di chuyển tiêu điểm đến hàng Thời gian kết thúc. Để thay đổi ngày kết thúc, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "End time" (Thời gian kết thúc), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

 5. Để chỉnh sửa mô tả về sự kiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message, editing" (Chỉnh sửa thư), rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Notes, edit" (Chỉnh sửa ghi chú).

 6. Để lưu thay đổi, nhấn Alt+H, A, rồi V. Cửa sổ sự kiện sẽ đóng và tiêu điểm quay về lịch.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+1 để mở dạng xem thư.

 2. Trong danh sách thư, dẫn hướng đến yêu cầu họp.

 3. Để đọc yêu cầu họp, nhấn F6. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến Ngăn đọc. Nhấn Caps Lock+M để nghe thư do Trình tường thuật đọc. Với JAWS, nhấn Insert+phím Mũi tên xuống.

 4. Để chấp nhận yêu cầu họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Accept button" (Nút Chấp nhận), rồi nhấn Enter. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Toolbar, Accept button" (Nút Thanh công cụ, Chấp nhận). Bạn có thể chấp nhận yêu cầu theo 3 cách khác nhau:

  • Để chỉnh sửa câu trả lời trước khi gửi, nhấn E. Bạn sẽ nghe thấy "Message compatibility mode, editing" (Chế độ tương thích thư, chỉnh sửa). Nhập phản hồi của bạn, rồi nhấn Alt+S để gửi.

  • Để gửi phản hồi mà không cần chỉnh sửa, nhấn S.

  • Để chọn không gửi câu trả lời, nhấn D.

Mẹo: Để từ chối yêu cầu họp, sau khi bạn nghe thấy "Accept button" (Nút Chấp nhận), nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decline button" (Nút Từ chối), rồi nhấn Enter. Các tùy chọn phản hồi tương tự đều sẵn dùng.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt Skype for Business trên máy tính của mình, đồng thời, đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở dạng xem lịch biểu.

 2. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo dạng xem mở ra, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc hoặc dạng xem Tháng, cùng số mục ở dạng xem đó. Tiêu điểm sẽ nằm ở hôm nay.

  Lưu ý: Bạn không thể dẫn hướng các sự kiện lịch của hôm nay trong dạng xem Tháng, do đó, nếu bạn đang ở dạng xem Tháng, trước tiên hãy thay đổi sang một dạng xem khác. Để thay đổi sang, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc, hãy nhấn Ctrl+Alt+2.

 3. Để dẫn hướng tới các sự kiện lịch sắp tới cho hôm nay, hãy nhấn phím Tab. Để dẫn hướng tới các mục trong quá khứ, hãy nhấn Shift+Tab.

 4. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn tham gia, nhấn Ctrl+O. Mục lịch sẽ mở ra.

 5. Để tham gia cuộc họp, nhấn Alt+H, Y. Cửa sổ cuộc họp Skype for Business sẽ mở ra. Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter.

  Mẹo: 

  • Để bật hoặc tắt tiếng micrô, hãy nhấn phím Logo Windows+F4.

  • Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

Lên lịch cuộc họp

Khi bạn tạo một cuộc họp trong Outlook, bạn có thể kiểm tra xem những người mà bạn muốn mời có sẵn sàng tại thời điểm bạn chọn hay không, từ đó bạn biết được bạn có nên chọn thời điểm khác không. Bạn cũng có thể tạo một cuộc họp định kỳ, chẳng hạn như, có một cuộc họp dự án nhanh hàng tuần vào cùng một thời điểm.

Tạo cuộc họp mới

 1. Để tạo thư mời họp từ bất kỳ đâu trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+Q. Bạn sẽ nghe thấy "Untitled, meeting, to, Editing" (Chỉnh sửa cuộc họp Chưa có tiêu đề, tới) và tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường Tới của thư mời mới. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Untitled, dash, meeting, to edit" (Chỉnh sửa cuộc họp chưa có tiêu đề).

 2. Để mời mọi người tới cuộc họp, hãy nhập địa chỉ email của họ. Nếu bạn muốn mời nhiều người, hãy sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các địa chỉ.

 3. Để kiểm tra xem những người mà bạn đã mời có sẵn sàng hay không, nhấn Alt+H, rồi nhấn U để mở Trợ lý Lập lịch biểu. Bạn sẽ nghe thấy: "All attendees, list box" (Hộp danh sách Tất cả người dự). Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để duyệt người dự và nghe thông tin về trạng thái sẵn sàng của họ, ví dụ: "Free" (Rảnh). Để trả tiêu điểm về thư mời họp sau khi kiểm tra trạng thái sẵn sàng, nhấn Alt+H, P rồi P.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "No information" (Không có thông tin) sau địa chỉ email của một người dự, nghĩa là Outlook không thể truy xuất thông tin lịch của người đó. Điều này có thể xảy ra nếu người đó thuộc một tổ chức khác.

  • Trợ lý Lập lịch biểu chỉ hoạt động với bộ đọc màn hình Trình tường thuật.

 4. Nhấn phím Tab để chuyển đến trường Chủ đề, rồi nhập chủ đề của cuộc họp.

 5. Nhấn phím Tab để chuyển đến trường Địa điểm, rồi nhập địa điểm.

 6. Để xác định thời lượng cuộc họp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start date" (Ngày bắt đầu), nhập ngày của cuộc họp, ví dụ: 15/06/2017, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Outlook có thể mất một lúc để chuyển đổi ngày bạn đã viết thành định dạng của riêng mình. Khi bạn nghe thấy "Start time" (Thời gian bắt đầu), bạn có thể tiếp tục.

 7. Nhập thời gian bắt đầu cuộc họp, rồi nhấn Enter. Để bỏ qua tùy chọn ngày kết thúc (theo mặc định, ngày kết thúc chính là ngày bắt đầu cuộc họp), hãy nhấn phím Tab hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: "End time" (Thời gian kết thúc).

 8. Nhập thời gian kết thúc cuộc họp, rồi nhấn Enter.

 9. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message, editing" (Chỉnh sửa thư), rồi sử dụng bàn phím để viết thư mời. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Notes, edit" (Chỉnh sửa ghi chú).

 10. Để thêm liên kết Skype for Business đến cuộc họp của bạn, hãy nhấn Alt+H, O, rồi M. Liên kết sẽ được chèn vào dưới vị trí hiện tại của con trỏ.

  Lưu ý: Skype for Business phải đang chạy trước khi bạn có thể thêm liên kết.

 11. Để gửi thư mời, nhấn Alt+S. Cửa sổ sẽ đóng và tiêu điểm trở về dạng xem trước đó.

Biến cuộc họp của bạn thành cuộc họp định kỳ

 1. Khi bạn đang mở thư mời họp, hãy nhấn Alt +H, E để mở hộp thoại Cuộc hẹn Định kỳ. Bạn sẽ nghe thấy: "Appointment recurrence, start" (Bắt đầu Cuộc hẹn định kỳ). Bạn cũng sẽ nghe thấy thời gian bắt đầu cuộc họp.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến vùng Kiểu lặp lại trong hộp thoại Cuộc hẹn Định kỳ, hãy nhấn phím Tab ba lần. Bạn sẽ nghe thấy tên của kiểu đã chọn, ví dụ: "Weekly" (Hàng tuần).

 3. Sử dụng các phím tắt sau để chọn kiểu lặp lại:

  • Để chọn tùy chọn Hàng ngày, nhấn Alt+D. Nếu bạn muốn lặp lại cuộc họp vào mỗi ngày trong tuần, nhấn Alt+K.

  • Để chọn tùy chọn Hàng tuần, nhấn Alt+W.

  • Để chọn tùy chọn Hàng tháng, nhấn Alt+M.

  • Để chọn tùy chọn Hàng năm, nhấn Alt+Y.

 4. Nhấn Enter để đóng hộp thoại Cuộc hẹn Định kỳ.

 5. Để gửi thư mời, nhấn Alt+S. Cửa sổ sẽ đóng và tiêu điểm trở về dạng xem trước đó.

Lên lịch cho một cuộc hẹn

Tạo cuộc hẹn mới

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Alt+H, rồi nhấn N để mở một cửa sổ cuộc hẹn trống. Với JAWS, bạn cần nhấn phím 1 sau khi nhấn N. Tiêu điểm nằm trong trường Chủ đề.

 3. Nhập chủ đề của cuộc hẹn, rồi nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm đến trường Địa điểm.

 4. Nhập địa điểm cho cuộc hẹn, rồi nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm đến trường Ngày bắt đầu.

 5. Để thay đổi ngày bắt đầu, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start time" (Thời gian bắt đầu), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "End date" (Ngày kết thúc). Để thay đổi ngày kết thúc, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "End time" (Thời gian kết thúc), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message, editing" (Chỉnh sửa thư), rồi sử dụng bàn phím để nhập mọi thông tin bạn muốn cho cuộc hẹn. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Notes, edit" (Chỉnh sửa ghi chú).

 8. Để lưu cuộc hẹn, nhấn Alt+H, A, rồi V. Cửa sổ cuộc hẹn sẽ đóng và tiêu điểm trở về lịch.

Cho phép mọi người biết trạng thái sẵn sàng của bạn

Bạn có thể thêm một chỉ báo trạng thái cho cuộc hẹn của mình để cho người khác biết trạng thái sẵn sàng của bạn. Nếu ai đó cố gắng lên lịch cuộc họp với bạn, họ sẽ biết bạn đang sẵn sàng hay đang bận.

 1. Khi bạn có một cuộc hẹn đang mở, hãy nhấn Alt+H, B để mở menu Hiển thị Dưới dạng.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt qua các tùy chọn về trạng thái sẵn sàng:

  • Rảnh

  • Làm việc Nơi khác

  • Do dự

  • Bậ̣n

  • Vắng mặt

  Nhấn Enter để chọn một tùy chọn, rồi đóng menu Hiển thị Dưới dạng.

 3. Để lưu thay đổi, nhấn Alt+H, nhấn A, rồi V. Cửa sổ cuộc hẹn sẽ đóng và tiêu điểm quay về lịch.

In sự kiện của bạn

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Ctrl+Dấu chấm (.) để duyệt các sự kiện trong dạng xem hiện tại. Đối với mỗi sự kiện, bạn sẽ nghe thấy tên, thời gian và người tổ chức sự kiện đó. Nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để di chuyển đến sự kiện trước đó.

 3. Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển trong lịch:

  • Nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển tới ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển tới tuần tiếp theo hoặc tuần trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Page down hoặc Page up để di chuyển tới tháng tiếp theo hoặc tháng trước đó.

 4. Để mở sự kiện hiện đang được chọn, nhấn Enter.

 5. Nhấn Alt+F, rồi nhấn P. Menu In sẽ mở ra.

 6. Để chọn máy in bạn muốn sử dụng, nhấn I, tìm máy bằng các phím Mũi tên lên và xuống, rồi nhấn Enter.

 7. Để in sự kiện, nhấn Alt+P, rồi nhấn P.

 8. Nếu bạn đang in thành một tệp để chuyển đổi sự kiện sang định dạng PDF chẳng hạn, nhập tên tệp, rồi nhấn Enter để tạo tệp.

  Menu In sẽ đóng và tiêu điểm trở về cửa sổ sự kiện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm cuộc hẹn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Phím tắt để dẫn hướng lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng dễ truy nhập

Sử dụng lịch trong Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo các sự kiện lịch mới, đọc và trả lời các yêu cầu họp, tham gia các cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn sau để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày hoặc 3 ngày. Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem hiện tại, ví dụ: "Agenda view" (Dạng xem lịch công tác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem sẽ mở ra. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện đầu tiên trong ngày. Để duyệt đến các sự kiện khác trong tương lai, hãy trượt nhanh lên trên. VoiceOver sẽ thông báo tiêu đề, ngày và thời gian, địa điểm cũng như người tổ chức sự kiện khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện, hãy nhấn đúp vào màn hình khi bạn đang ở trên một sự kiện. Sự kiện sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 3. Để nghe chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hay phải hoặc trượt một ngón tay xuống cửa sổ chi tiết sự kiện.

 4. Để chỉnh sửa sự kiện, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình và thực hiện những thay đổi mình muốn.

 6. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

Bạn có thể dễ dàng chấp nhận, do dự chấp nhận hoặc từ chối lời mời ngay từ Lịch trong Outlook cho iOS. VoiceOver sẽ thông báo yêu cầu họp mới khi có.

 1. Mở và đọc sự kiện theo hướng dẫn trong mục Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch.

 2. Để phản hồi thư mời, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "RSVP button" (Nút RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn phản hồi sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thay đổi phản hồi, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit RSVP button" (Nút Chỉnh sửa RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh đến tùy chọn mới, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business cho iOS trên điện thoại, ứng dụng đang chạy, đồng thời, bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia cuộc họp mà không sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, xem mục Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Trong lịch Outlook, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Agenda, today, <today's date>" (Lịch công tác, hôm nay, <ngày cho hôm nay>) Nếu chỉ có một sự kiện cho hôm nay thì bạn chỉ cần nhấn đúp vào màn hình để mở sự kiện. Nếu có nhiều sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách trượt nhanh lên hoặc xuống. Khi ở sự kiện bạn muốn mở, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join, button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình. Skype for Business sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy tiếng đổ chuông và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business với tư cách là khách, nghĩa là bạn không phải đăng nhập vào Skype for Business bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học, tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại của mình.

 1. Đi tới lịch Outlook rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Agenda, today, <today's date>" (Lịch công tác, hôm nay, <ngày cho hôm nay>) Nếu chỉ có một sự kiện cho hôm nay thì bạn chỉ cần nhấn đúp vào màn hình để mở sự kiện. Nếu có nhiều sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách trượt nhanh lên hoặc xuống. Khi ở sự kiện bạn muốn mở, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join, button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình. Skype for Business sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join Meeting, button" (Nút Tham gia Cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của bạn theo ý bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp. Khi hoàn tất, hãy dẫn hướng tới nút return ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tiếng đổ chuông và bạn được kết nối vào cuộc họp.

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

Hãy để bộ đọc màn hình giúp bạn lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create an event button" (út Tạo sự kiện), rồi nhấn vào màn hình. Cửa sổ Sự kiện Mới mở, tiêu điểm nằm ở trường văn bản Tiêu đề và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình.

 2. Nhập tên cho sự kiện.

 3. Để đặt ngày, giờ bắt đầu và kết thúc cho sự kiện, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy các giá trị mặc định. Để thay đổi các giá trị, hãy nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn thay đổi, rồi trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn. Để xác nhận lựa chọn, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để tạo một sự kiện cả ngày, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "All-day, switch button, off" (Nút chuyển đổi Cả ngày tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đặt địa điểm cuộc họp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location button" (Nút Địa điểm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bắt đầu nhập địa điểm. Danh sách các địa điểm được gợi ý sẽ cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một địa điểm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy địa điểm mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để đặt thời gian cảnh báo cho sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Alert, <current alert value>" (Cảnh báo, <giá trị cảnh báo hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thêm thông tin về sự kiện, ví dụ: một chương trình họp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Description button" (Nút Mô tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình. Nhập chi tiết và khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mời người khác tạo cuộc họp

Mời người khác tham gia cùng với bạn và biến một cuộc hẹn thành cuộc họp.

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo sự kiện, trong cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện hoặc Sự kiện Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "People button" (Nút Mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Cửa sổ Mọi người mở, tiêu điểm nằm trên trường văn bản có thể chỉnh sửa và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình.

 2. Bắt đầu nhập một tên liên hệ. Danh sách các liên hệ được đề xuất sẽ được cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho mọi liên hệ bạn muốn mời.

 3. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đặt thành cuộc họp Skype

Bạn có thể dễ dàng biến cuộc họp của mình thành cuộc họp Skype trực tuyến.

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo sự kiện, trong cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện hoặc Sự kiện Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Skype call, switch button, off" (Nút chuyển đổi Cuộc gọi Skype tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để lưu thay đổi, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Outlook sẽ thêm chi tiết cuộc họp trực tuyến và liên kết vào trường Mô tả.

 3. Để tham gia cuộc họp Skype, hãy mở sự kiện, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng dễ truy nhập

Sử dụng lịch trong Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo các sự kiện lịch mới, đọc và trả lời các yêu cầu họp, tham gia các cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn sau để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày hoặc 3 Ngày. Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Switch away from <current view>" (Chuyển đổi từ <dạng xem hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem sẽ mở ra. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của sự kiện bạn muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sự kiện sẽ mở ra trong một cửa sổ mới hiển thị chi tiết sự kiện.

 2. Để nghe tiêu đề, ngày, thời gian, địa điểm và các thông tin khác của sự kiện, trượt nhanh sang trái hay phải hoặc trượt một ngón tay xuống cửa sổ chi tiết sự kiện.

 3. Để chỉnh sửa sự kiện, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện mở với bàn phím trên màn hình mở.

  Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

Bạn có thể dễ dàng chấp nhận, do dự chấp nhận hoặc từ chối lời mời ngay từ Lịch trong Outlook cho Android. Bạn sẽ nghe thấy một âm thanh khi có yêu cầu họp mới đến.

 1. Mở và đọc sự kiện theo hướng dẫn trong mục Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch.

 2. Để phản hồi thư mời, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "RSVP button" (Nút RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn phản hồi sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thay đổi phản hồi, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit RSVP button" (Nút Chỉnh sửa RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh đến tùy chọn mới, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business for Android trên điện thoại, ứng dụng đang chạy, đồng thời, bạn đã đăng nhập vào Skype for Business for Android bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia một cuộc họp mà không sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, xem mục Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Đi tới lịch Outlook của bạn. Tiêu điểm nằm ở hôm nay, đồng thời, các sự kiện của hôm nay sẽ được đặt quanh phần giữa màn hình. Nếu có nhiều sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách trượt nhanh lên và xuống bằng hai ngón tay. Để đi tới một sự kiện, hãy đặt ngón tay lên màn hình rồi kéo cho tới khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn, sau đó nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem chi tiết cuộc họp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Join, button" (Nút Tham gia). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ứng dụng Skype for Business mở ra, TalkBack sẽ thông báo: "Skype for Business" và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business với tư cách là khách, nghĩa là bạn không phải đăng nhập vào Skype for Business bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học, tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại của mình.

 1. Đi tới lịch Outlook của bạn. Tiêu điểm nằm ở hôm nay, đồng thời, sự kiện hiện tại hoặc tiếp theo được đặt ở phần giữa của màn hình. Để đi tới sự kiện, hãy đặt ngón tay lên màn hình rồi kéo cho đến khi bạn nghe thấy cuộc họp. Nếu có nhiều cuộc họp, bạn hãy trượt nhanh lên bằng hai ngón tay để cuộn xuống danh sách cuộc họp. Khi ở cuộc họp bạn muốn tham gia, hãy nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem chi tiết cuộc họp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Join, button" (Nút Tham gia). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join Meeting, button" (Nút Tham gia Cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của bạn theo ý bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp. Khi hoàn tất, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Continue, button" (Nút Tiếp tục), rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack sẽ thông báo "Skype for Business" và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp Skype for Business, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

Hãy để bộ đọc màn hình giúp bạn lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add new event button" (Nút Thêm sự kiện mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Sự kiện Mới mở ra, tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tiêu đề và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình.

 2. Nhập tên cho sự kiện.

 3. Để đặt ngày, giờ bắt đầu và kết thúc cho sự kiện, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy các giá trị mặc định. Để thay đổi các giá trị, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Để xác nhận lựa chọn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để tạo một sự kiện cả ngày, vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "All day event" (Sự kiện cả ngày), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đặt địa điểm cuộc họp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location" (Địa điểm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để nhập tên địa điểm bạn muốn sử dụng, nhấn đúp vào màn hình và bắt đầu nhập. Danh sách các địa điểm được gợi ý sẽ cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một địa điểm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy địa điểm mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nếu bạn sử dụng nhiều lịch, bạn có thể chỉ định để thêm sự kiện mới vào lịch nào. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Calendar, <the current calendar account>" (Lịch, <tài khoản lịch hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy lịch mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để đặt thời gian cảnh báo cho sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Alert, <current alert value>" (Cảnh báo, <giá trị cảnh báo hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để thêm thông tin về sự kiện, ví dụ: một chương trình họp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Description" (Mô tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở nửa dưới của màn hình. Nhập chi tiết và khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mời người khác tạo cuộc họp

Mời người khác tham gia cùng với bạn và biến một cuộc hẹn thành cuộc họp.

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo sự kiện, trong cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện hoặc Sự kiện Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "People" (Mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Cửa sổ Thêm Người mở, tiêu điểm nằm trên trường văn bản có thể chỉnh sửa và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình.

 2. Bắt đầu nhập một tên liên hệ. Danh sách các liên hệ được đề xuất sẽ cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho mọi liên hệ bạn muốn mời.

 3. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đặt thành cuộc họp Skype

Bạn có thể dễ dàng biến cuộc họp của mình thành cuộc họp Skype trực tuyến.

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo sự kiện, trong cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện hoặc Sự kiện Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Skype", "Skype meeting" (Cuộc họp Skype) hoặc "Off switch" (Chuyển đổi tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để lưu thay đổi, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Outlook sẽ thêm chi tiết cuộc họp trực tuyến và liên kết vào trường Mô tả.

 3. Để tham gia cuộc họp Skype, hãy mở sự kiện, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mô tả, rồi đến URL cuộc họp Skype và nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng dễ truy nhập

Sử dụng Lịch Outlook với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo các sự kiện lịch mới, đọc và trả lời các yêu cầu họp, tham gia các cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể lựa chọn giữa năm tùy chọn sau để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày, Tuần, Tháng hoặc Năm. Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Các Mục), sau đó trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "View button collapsed" (Nút Xem thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong dạng xem Lịch công tác, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Các Mục), rồi trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện đầu tiên. Để duyệt đến các sự kiện khác trong tương lai, hãy trượt nhanh sang phải. Trình tường thuật sẽ thông báo tiêu đề, ngày và thời gian, địa điểm cũng như người tổ chức sự kiện khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện, hãy nhấn đúp vào màn hình khi bạn đang ở trên một sự kiện. Sự kiện sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 3. Để nghe chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

 4. Để chỉnh sửa sự kiện, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình và thực hiện những thay đổi mình muốn.

 5. Khi hoàn thành, thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send Update button" (Nút Gửi Cập nhật), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc hẹn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close button" (Nút Lưu và đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sự kiện được thay đổi, cửa sổ sự kiện đóng và tiêu điểm di chuyển đến dạng xem Lịch công tác.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

Bạn có thể dễ dàng chấp nhận, do dự chấp nhận hoặc từ chối lời mời ngay trong Lịch Outlook.

 1. Mở và đọc sự kiện theo hướng dẫn trong mục Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch.

 2. Để phản hồi thư mời, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accept button collapsed" (Nút Chấp nhận thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để từ chối, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decline button collapsed" (Nút Từ chối thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn không chắc mình có thể tham dự, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tentative button collapsed" (Nút Do dự thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để gửi phản hồi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send the response now" (Gửi trả lời ngay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Câu trả lời được gửi đi, cửa sổ sự kiện đóng và tiêu điểm di chuyển đến dạng xem Lịch công tác.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ Lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại, ứng dụng đang chạy, đồng thời, bạn đã đăng nhập vào Skype for Business bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia một cuộc họp mà không sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, xem mục Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Đi tới ứng dụng Lịch Outlook trên điện thoại của bạn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ngày cho hôm nay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện cuộc họp mình muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Dạng xem chi tiết sự kiện mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Details tab, item selected" (Đã chọn mục trong Tab Chi tiết). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join online, link" (Liên kết Tham gia trực tuyến), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy "Skype for Business, transition frame pane" (Ngăn khung chuyển tiếp của Skype for Business) theo sau là tiếng ding và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp—như tắt tiếng, bật tiếng và kết thúc cuộc gọi—hãy trượt nhanh sang phải. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business với tư cách là khách, nghĩa là bạn không phải đăng nhập vào Skype for Business bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học, tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại của mình.

 1. Mở ứng dụng Lịch Outlook trên điện thoại của bạn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ngày cho hôm nay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện cuộc họp mình muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Dạng xem chi tiết sự kiện mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Details tab, item selected" (Đã chọn mục trong Tab Chi tiết). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join online meeting" (Tham gia cuộc họp trực tuyến), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Skype for Business, transition frame pane" (Ngăn khung chuyển tiếp của Skype for Business). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join as a guest, button" (Nút Tham gia với tư cách là khách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter your name" (Nhập tên bạn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình, nhập tên bạn theo ý bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp.

 7. Khi hoàn tất, hãy dẫn hướng tới nút enter ở góc dưới cùng bên phải của bàn phím, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Transition frame" (Khung chuyển tiếp), theo sau là một tiếng ding và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

Hãy để bộ đọc màn hình giúp bạn lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Các Mục), sau đó trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "New button"(Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ sự kiện mới sẽ mở ra.

 2. Để đặt tên cho sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Event name" (Tên sự kiện), nhấn đúp vào màn hình, sau đó nhập tên cho sự kiện bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. Trình tường thuật sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đặt địa điểm cho cuộc họp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location editable text" (Văn bản Địa điểm có thể chỉnh sửa), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập địa điểm bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình.

 4. Để đặt ngày, giờ bắt đầu và kết thúc cho sự kiện, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy ngày hoặc giờ mặc định. Để thay đổi các giá trị, hãy nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy ngày hoặc giờ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn một giá trị.

  Mẹo: Để tạo một sự kiện cả ngày, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked All-day checkbox" (Đã bỏ chọn hộp kiểm Cả ngày), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để thêm thông tin về sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Event description, editable text" (Văn bản có thể chỉnh sửa, Mô tả sự kiện), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, nhập thông tin bổ sung bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình.

 6. Nếu bạn đang tạo cuộc họp, để mời mọi người, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite someone, editable text" (Văn bản có thể chỉnh sửa, Mời mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để thêm một liên hệ, hãy nhập liên hệ đó bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình, sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để đặt thời gian cảnh báo cho sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reminder button" (Nút Lời nhắc), nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 8. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm chi tiết sự kiện, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang tạo một cuộc hẹn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close button" (Nút Lưu và đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang tạo một cuộc họp, nhấn và trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Cửa sổ sự kiện mới sẽ đóng lại và tiêu điểm di chuyển trở về dạng xem lịch.

Đặt thành cuộc họp định kỳ

Nếu bạn đang lên lịch một cuộc họp hàng tuần chẳng hạn, bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của mình thành cuộc họp định kỳ. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải thêm cuộc họp cho từng tuần riêng biệt.

 1. Trong cửa sổ sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off, repeat button" (Nút lặp lại, Tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab mới sẽ mở ra, tại đây bạn có thể chọn các tùy chọn cho sự kiện định kỳ.

 2. Để chọn tần suất cuộc họp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Repeat pattern weekly" (Lặp lại mẫu hàng tuần). Nếu bạn muốn một tần suất khác ngoài Hàng tuần, hãy nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tần suất mình muốn cuộc họp diễn ra. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để duyệt các tùy chọn khác, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Trình tường thuật sẽ thông báo các tùy chọn khi bạn di chuyển.

Hiển thị trạng thái sẵn sàng

Hiển thị cho người khác xem trạng thái sẵn sàng của bạn trong thời gian diễn ra sự kiện.

 1. Trong cửa sổ sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show as button" (Nút Hiển thị dưới dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hiển thị dưới dạng sẽ mở ra.

 2. Để chọn trạng thái sẵn sàng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trạng thái sẵn sàng mình muốn hiển thị. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Mời người khác tạo cuộc họp

Mời người khác tham gia cùng với bạn và biến một cuộc hẹn thành cuộc họp.

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo một sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Invite someone, editable text" (Mời một ai đó, văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để thêm một liên hệ, hãy nhập liên hệ đó bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình, sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter", rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn muốn thêm nhiều liên hệ, hãy lặp lại đối với những người được mời khác.

 3. Để gửi thư mời, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

In lịch của bạn

In ngày, tuần hoặc tháng lịch đã chọn trong Lịch Outlook.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Các Mục), sau đó trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Dạng xem In mở với tiêu điểm ở trên tùy chọn dạng xem in. Bạn sẽ nghe thấy: "<current view selection>, read-only combobox" (hộp tổ hợp chỉ đọc <chọn dạng xem hiện tại>).

 3. Để chọn dạng xem in, nhấn đúp vào màn hình rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem mình muốn, rồi nhấn đúp để chọn.

 4. Để chọn ngày bắt đầu dạng xem, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "From" (Từ) và ngày mặc định, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở lịch thả xuống. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt ngày, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Để mở hộp thoại in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Preview" (Xem trước), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải để duyệt các tùy chọn in. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lịch sẽ được in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng dễ truy nhập

Sử dụng lịch trong Outlook Web App bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo các sự kiện lịch mới, đọc và trả lời các yêu cầu họp, tham gia các cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch của mình để hiển thị ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng - tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Đã tải <số sự kiện> sự kiện trong một lịch được chọn).

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Shift+Alt+1 để hiển thị dạng xem ngày.

  • Nhấn Shift+Alt+2 để hiển thị dạng xem tuần làm việc.

  • Nhấn Shift+Alt+3 để hiển thị dạng xem cả tuần.

  • Nhấn Shift+Alt+4 để hiển thị dạng xem tháng.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy: "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Đã tải <số sự kiện> sự kiện trong một lịch được chọn).

 2. Tùy theo dạng xem của bạn, thực hiện một trong các thao tác sau để di chuyển trong lịch:

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên phải.

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng trước đó, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên trái.

 3. Ở dạng xem bất kỳ, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các sự kiện trong khoảng thời gian hiển thị. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo sự kiện dưới dạng "Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>" (Sự kiện từ <ngày>, <giờ>, <tiêu đề sự kiện>, <địa điểm sự kiện>, <người tổ chức>).

 4. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện hoặc mở sự kiện để chỉnh sửa, nhấn Enter. Cửa sổ Chi tiết sự kiện mở. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a title for the event" (Thêm tiêu đề cho sự kiện).

 5. Để duyệt các chi tiết và tùy chọn sự kiện, nhấn phím Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các chi tiết và tùy chọn khi bạn di chuyển.

 6. Khi hoàn thành, thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc họp, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc hẹn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Phím cách.

   Nếu bạn không thay đổi thông tin gì trong sự kiện, để đóng cửa sổ Chi tiết sự kiện, nhấn Esc.

 7. Sự kiện sẽ được thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến Lịch.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

Bạn có thể dễ dàng chấp nhận, tạm chấp nhận hoặc từ chối lời mời ngay từ Lịch trong Outlook Web App.

 1. Duyệt đến cuộc họp theo hướng dẫn trong mục Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch, rồi nhấn Enter. Cửa sổ Chi tiết cuộc họp mở.

 2. Để phản hồi thư mời, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Accept button collapsed" (Nút Chấp nhận thu gọn), rồi nhấn Phím cách. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Send the response now" (Gửi trả lời ngay), rồi nhấn Phím cách.

  • Để từ chối, nhấn Shift+Tab rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decline button collapsed" (Nút Từ chối thu gọn). Nhấn Phím cách để chọn. Sau đó nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Send the response now" (Gửi phản hồi ngay), rồi nhấn Phím cách.

  • Nếu bạn không chắc mình có thể tham dự, nhấn Shift+Tab, sau đó nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Tentative button collapsed" (Nút Do dự thu gọn). Nhấn Phím cách để chọn. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Send the response now" (Gửi phản hồi ngay), rồi nhấn Phím cách.

  • Để gửi trả lời chi tiết hơn, nhấn Shift+Tab rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply button collapsed" (Nút Trả lời thu gọn). Nhấn Phím cách để chọn. Cửa sổ trả lời sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trong trường văn bản nội dung thư. Nhập thông điệp bạn muốn gửi, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Phím cách.

 3. Câu trả lời được gửi đi và tiêu điểm di chuyển trở về Lịch.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

 1. Trong Outlook trên web, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Nhấn liên tiếp phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn tham gia, rồi nhấn Enter để mở sự kiện.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join online meeting, link" (Liên kết Tham gia cuộc họp trực tuyến), rồi nhấn Enter.

 4. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh mở ra.

  Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh đóng lại và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để bật hoặc tắt tiếng micrô khi đang trong cuộc họp, nhấn phím Logo Windows+F4. Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

Hãy để bộ đọc màn hình giúp bạn lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Đã tải <số sự kiện> sự kiện trong lịch đã chọn).

 2. Để tạo một sự kiện mới, nhấn Ctrl+N. Cửa sổ Chi tiết sự kiện mới sẽ mở ra với tiêu điểm ở trên trường văn bản tiêu đề sự kiện. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a title for the event" (Thêm tiêu đề cho sự kiện).

 3. Để duyệt các tùy chọn sự kiện, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

  • Để đặt tên cho sự kiện, hãy nhập tên vào trường văn bản tiêu đề sự kiện.

  • Nếu bạn đang tạo một cuộc họp, hãy nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Add people, editing" (Thêm người, chỉnh sửa). Để thêm liên hệ, hãy nhập liên hệ đó, rồi nhấn Enter.

  • Để thiết lập địa điểm cho cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Editing" (Chỉnh sửa), rồi nhập địa điểm mình muốn.

  • Để đặt ngày, giờ bắt đầu và kết thúc cho sự kiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy các giá trị mặc định. Để thay đổi ngày, khi ở trên ngày bắt đầu hoặc kết thúc, hãy nhấn Phím cách để mở lịch thả xuống, rồi sử dụng các phím mũi tên để duyệt lịch thả xuống, sau đó nhấn Enter để chọn. Để thay đổi giờ, hãy nhập các giá trị mới.

  • Để thêm thông tin về sự kiện, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Event body, editing" (Nội dung sự kiện, chỉnh sửa), rồi nhập thông tin chi tiết mình muốn.

 4. Khi hoàn tất, hãy nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi) (đối với cuộc họp) hoặc "Save button" (Nút Lưu) (đối với cuộc hẹn), rồi nhấn Phím cách.

 5. Cửa sổ sự kiện mới sẽ đóng và tiêu điểm di chuyển đến Lịch.

Mời người khác đến một cuộc họp

Mời người khác tham gia cùng với bạn và biến một cuộc hẹn thành cuộc họp.

 1. Trong cửa sổ Chi tiết cuộc hẹn, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Add people, editing" (Thêm người, chỉnh sửa).

 2. Để thêm liên hệ, hãy nhập hoặc dán địa chỉ email của người dự, rồi nhấn Enter. Lặp lại đối với những người dự khác.

Kiểm tra trạng thái sẵn sàng của người được mời

Sau khi bạn nhập tên trong một thư mời họp, Outlook có thể giúp bạn chọn thời điểm khi mỗi người được mời đều sẵn sàng.

 1. Trong cửa sổ Chi tiết cuộc họp, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất thời gian họp. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Suggested meeting time on <event date>, from <hours>" (Thời gian họp được đề xuất vào <ngày sự kiện>, từ <giờ>).

 2. Để duyệt thêm nhiều thời gian đề xuất hơn, hãy nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy khoảng thời gian đề xuất mình muốn. Trình tường thuật sẽ thông báo thời gian đề xuất khi bạn di chuyển. Để chọn thời gian, nhấn Phím cách.

 3. Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thời gian nào khả dụng cho ngày cụ thể nào đó, bạn có thể kiểm tra trạng thái sẵn sàng của người được mời vào một ngày khác. Để duyệt các ngày khác, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open month picker, button collapsed" (Nút Bộ chọn tháng, thu gọn), rồi nhấn Phím cách. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy ngày được chọn hiện tại, rồi sử dụng các phím mũi tên để duyệt ngày. Nhấn Enter để chọn một ngày.

Đặt thành cuộc họp Skype

Bạn có thể dễ dàng biến cuộc họp của mình thành cuộc họp Skype trực tuyến.

 1. Trong cửa sổ Chi tiết cuộc họp, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi).

 2. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Add Skype meeting button" (Nút Thêm cuộc họp Skype). Để tạo một cuộc họp Skype, hãy nhấn Phím cách.

 3. Outlook thêm chi tiết cuộc họp trực tuyến và liên kết nào nội dung sự kiện sau khi thư mời được gửi đi.

Đặt các tùy chọn cho lịch của bạn

Trong cài đặt lịch, bạn có thể thay đổi diện mạo lịch của mình hoặc chọn để nhận thông báo. Bạn cũng có thể sửa đổi thư vắng mặt của mình và cách bạn muốn gửi đối với các thư đó.

 1. Trong Outlook, để mở ngăn Cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use the Down arrow to use the Setting pane" (Sử dụng Mũi tên xuống để sử dụng ngăn Cài đặt), rồi nhấn phím Mũi tên xuống.

 2. Để dẫn hướng giữa các cài đặt sẵn dùng trong ngăn, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các cài đặt khi bạn di chuyển qua ngăn.

 3. Để chọn một cài đặt hoặc mở thêm các tùy chọn từ một cài đặt, hãy nhấn Enter. Để di chuyển giữa các cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 4. Khi hoàn tất, để thoát khỏi ngăn Cài đặt, nhấn Esc.

In lịch của bạn

In ngày, tuần hoặc tháng lịch đã chọn trong Outlook.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Chọn dạng xem lịch bạn muốn in

 3. Trong cửa sổ chính của Lịch, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New button collapsed" (Nút Mới thu gọn). Rồi nhấn phím Mũi tên phải cho tới khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn Phím cách. Dạng xem trước khi in mở và bạn sẽ nghe thấy: "Print" (In).

 4. Nhấn Phím cách để mở hộp thoại in. Hộp thoại mở với tiêu điểm nằm trên hộp tổ hợp Máy in.

 5. Để chọn máy in, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn sử dụng. Nhấn Phím cách để chọn.

 6. Nhấp phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các tùy chọn in khác. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn Phím cách. Lịch sẽ được in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Phím tắt trong Outlook trên web

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×