Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình trong Excel Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Các tác vụ cơ bản, như nhập, tính tổng và định dạng dữ liệu, sẽ dễ dàng thực hiện bằng bộ đọc màn hình trong Excel Online, chẳng hạn như Trình tường thuật, bộ đọc màn tích hợp sẵn trong Windows.

Ghi chú: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong Excel Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

Trong chủ đề này

Tạo sổ làm việc mới

Bạn có thể tạo một sổ làm việc mới từ mẫu hoặc từ đầu.

Tạo sổ làm việc khi bắt đầu Excel Online

Khi bạn lần đầu bắt đầu Excel Online, ngăn bên trái sẽ chứa sổ làm việc dùng gần đây và ngăn bên phải sẽ chứa mẫu. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của sổ làm việc dùng gần đây. Để nghe thêm tên sổ làm việc, hãy tiếp tục nhấn phím Tab. Để nhập ngăn mẫu, hãy nhấn phím Tab. Khi bạn nhấn tab trong ngăn mẫu, bộ đọc màn hình sẽ đọc tên của mẫu sẵn dùng, gồm cả Sổ làm việc Trống Mới.

Để chọn sổ làm việc hoặc để chọn mẫu và tạo sổ làm việc mới dựa trên đó, hãy nhấn Phím cách.

Tạo một sổ làm việc khi làm việc trong Excel Online

Để tạo sổ làm việc mới, bạn phải ở trong chế độ Chỉnh sửa. Bạn có thể biết liệu bạn có đang ở trong chế độ Chỉnh sửa hay không dựa theo các tùy chọn trong menu Tệp. Các tùy chọn này chỉ khả dụng ở chế độ Chỉnh sửa. Bạn có thể chuyển sang chế độ Chỉnh sửa bằng cách chọn Chỉnh sửa trong Excel tại thanh tab.

 1. Mở hộp thoại Tìm, nhấn Alt+Q. Bạn sẽ nghe thấy “Tell me what you want to do” (Cho tôi biết bạn muốn làm gì).

 2. Nhập Mới, rồi nhấn Enter. Danh sách kết quả sẽ xuất hiện.

 3. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “New” (Mới), rồi nhấn phím Mũi tên Phải. Một menu con sẽ xuất hiện.

  • Để tạo sổ làm việc trống mới, hãy nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy “Blank Workbook button” (Nút Sổ làm việc Trống). Nhấn Control+Phím cách.

  • Để tạo sổ làm việc mới từ mẫu, hãy tiếp tục nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy mô tả của các mẫu sẵn dùng. Để chọn mẫu cho sổ làm việc mới, hãy nhấn Control+Phím cách.

Nhập dữ liệu của bạn

Mẹo: Nếu bảng tính mở ra ở dạng xem Đọc Excel Online, các lệnh chỉnh sửa sẽ không hoạt động. Để chuyển sang dạng xem Chỉnh sửa, hãy di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính bằng cách nhấn F6 hoặc Ctrl+F6. Trong Internet Explorer, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Toolbar” (Thanh công cụ), rồi nhấn Phím cách. Nhấn Tab đến danh sách Chỉnh sửa Sổ làm việc. Nhấn Phím cách, nhấn phím Mũi tên Xuống, sau đó, để chọn Chỉnh sửa trong Excel Online, nhấn Phím cách.

 1. Để di chuyển giữa các ô, hãy nhấn các phím mũi tên. Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên các ô khi bạn di chuyển giữa chúng. Ô được tham chiếu theo vị trí của hàng và cột trên trang tính, như vậy ô A1 sẽ nằm ở hàng đầu tiên của cột A. Nếu ô có chứa văn bản thì bộ đọc màn hình sẽ đọc văn bản.

 2. Để nhập hoặc thay thế văn bản trong một ô, hãy nhập văn bản, số hoặc công thức.

 3. Nhấn Enter hoặc phím Tab để chuyển sang ô tiếp theo.

Sử dụng tính năng Tính tổng để thêm dữ liệu

Bạn có thể muốn tính tổng sau khi đã nhập số vào trang tính.

 1. Di chuyển qua ô bên phải hoặc ngay bên dưới các số bạn muốn thêm.

 2. Nhập =Sum(, sau đó, để di chuyển đến ô đầu tiên có chứa số mà bạn muốn gộp tổng, nhấn phím Mũi tên Trái hoặc phím Mũi tên Lên.

 3. Chọn toàn bộ tập hợp các ô bạn muốn tính tổng. Để chọn ô, hãy nhấn Shift+phím mũi tên cho đến khi bạn đi đến cuối của tập hợp. (Để biết thêm cách chọn ô khác, xem mục Các phím tắt trong Excel Online.)

 4. Để thực hiện các phép tính, nhấn Enter.

Excel Online tính tổng các số và hiển thị kết quả ở ô bạn đã chọn.

Tạo một công thức đơn giản

Excel Online có thể thực hiện nhiều phép toán khác ngoài việc chỉ cộng số. Dưới đây là hướng dẫn cách tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các số.

 1. Di chuyển qua ô bên phải hoặc ngay bên dưới các số bạn muốn tính.

 2. Nhập dấu bằng (=). (JAWS sẽ nói, “Plus” (Cộng) thay vì “equals” (bằng)). Điều đó sẽ giúp Excel Online biết rằng ô này sẽ chứa công thức.

 3. Để tạo công thức, nhập tổ hợp các số và toán tử tính toán, giống như dấu cộng (+) để làm phép cộng, dấu trừ (-) để làm phép trừ, dấu hoa thị (*) để làm phép nhân hay dấu gạch chéo (/) để làm phép chia. Ví dụ: nhập =2+4, =4-2, =2*4 hoặc =4/2.

 4. Nhấn Enter.

Excel Online sẽ tính toán và hiển thị kết quả trong ô.

Áp dụng định dạng số

Bạn có thể hiển thị các loại số khác nhau trong Excel Online bằng cách áp dụng định dạng, như Tiền tệ, Phần trăm hoặc Ngày tháng.

 1. Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng. (Để chọn một chuỗi các ô, nhấn Shift+mũi tên.)

 2. Để di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính và tới dải băng Trang đầu, nhấn F6 hoặc Ctrl+F6. Trong Internet Explorer, bạn sẽ nghe thấy đọc URL. Sau đó, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Search button” (Nút Tìm kiếm). Nhấn Phím cách.

 3. Để mở menu Định dạng Ô, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Number edit, Number format” (Chỉnh sửa số, Định dạng số). Nhấn phím Mũi tên Xuống.

 4. Để chọn định dạng, nhấn phím Mũi tên Xuống. Bộ đọc màn hình sẽ đọc định dạng sẵn có, như Tiền tệ hoặc Ngày tháng. Để chọn, nhấn Phím cách.

Đưa dữ liệu của bạn vào bảng

Một cách đơn giản để tận dụng sức mạnh của Excel Online là đưa dữ liệu vào bảng để bạn có thể lọc hoặc sắp xếp nhanh dữ liệu.

 1. Trong Excel Online, chọn những ô bạn muốn gộp vào bảng. (Để chọn một chuỗi các ô, nhấn Shift+mũi tên.)

 2. Để mở hộp thoại Tạo Bảng, nhấn Ctrl+L.

 3. Để di chuyển đến hộp kiểm Bảng của tôi có tiêu đề, trong hộp thoại Tạo Bảng, nhấn Shift+Tab.

 4. Để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm (dựa vào việc bạn có muốn hàng trên cùng được dùng làm tiêu đề bảng hay không), hãy nhấn Phím cách.

  Quan trọng: Bắt buộc phải có tiêu đề bảng để bộ đọc màn hình có thể truy nhập bảng. Bộ đọc màn hình sử dụng thông tin tiêu đề để hiểu cách xác định các ô trong bảng.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi đến nút OK, rồi nhấn Enter.

Sắp xếp và lọc bảng

Ghi chú: Quy trình này hoạt động với bộ đọc màn hình Trình tường thuật nhưng hiện không hoạt động với bộ đọc màn hình JAWS.

 1. Để mở menu thả xuống bộ lọc, nhấn Alt+Mũi tên Xuống. Để di chuyển qua các trường và áp dụng sắp xếp hoặc lọc, nhấn phím Mũi tên Xuống.

  • Để sắp xếp dữ liệu, hãy di chuyển cho đến khi bạn nghe thấy Sort Ascending (Sắp xếp Tăng dần) hoặc Sort Descending (Sắp xếp Giảm dần), rồi nhấn Enter.

  • Để áp dụng một bộ lọc đơn giản, nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Filter” (Bộ lọc), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Bộ lọc xuất hiện. Để chọn các mục để lọc, nhấn phím Mũi tên Xuống, sau đó, để chọn mục, hãy nhấn Phím cách.

  • Để áp dụng một bộ lọc phức tạp, nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Text Filter” (Lọc Văn bản), rồi nhấn Enter. Menu bộ lọc sẽ xuất hiện. Để nghe các tên bộ lọc, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống. Sau đó, để chọn bộ lọc, nhấn Enter. Điền vào hộp thoại xuất hiện, nhấn tab đến nút OK, rồi nhấn Enter.

Excel Online sẽ áp dụng sắp xếp hoặc lọc của bạn.

Hiển thị tính toán số của bạn

Ghi chú: Quy trình này hoạt động với bộ đọc màn hình Trình tường thuật nhưng hiện không hoạt động với bộ đọc màn hình JAWS.

 1. Tại ô nơi bạn muốn xuất hiện giá trị tổng, hãy nhập dấu bằng (=).

 2. Bắt đầu nhập công thức hoặc hàm bạn muốn dùng. Tiêu điểm di chuyển đến thanh công thức.

  • Để sử dụng hàm, hãy nhập chữ cái đầu tiên của hàm đó, như "S" cho SUM hoặc "A" cho AVERAGE. Menu chứa các hàm sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy tên của hàm đầu tiên. Để nghe các tên hàm khác, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống. Để chọn hàm, hãy nhấn Tab.

  Excel Online sẽ mở một trường văn bản và tự động gộp vào dải ô dự kiến (những ô bạn có khả năng đang tìm các tính tổng nhất).

 3. Để hoàn tất hàm, nhập dải ô hoặc các số bắt buộc khác bất kỳ, rồi nhấn Enter.

Tiêu điểm sẽ trở về trang tính và ô chứa hàm mà bạn vừa mới thêm.

Lưu công việc của bạn

Excel Online sẽ tự động lưu công việc của bạn, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tên hoặc vị trí tệp, cũng như có thể tải xuống bản sao của tệp.

 1. Để di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính và tới dải băng Tệp , nhấn F6 hoặc Ctrl+F6. Trong Internet Explorer, bạn sẽ nghe thấy đọc URL. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “File tab” (Tab Tệp), rồi nhấn Phím cách. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Save As tab selected” (Đã chọn tab Lưu Như), rồi nhấn phím Mũi tên Phải. Tiêu điểm nằm trong menu Lưu Như.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn Lưu mình muốn, rồi nhấn Enter:

  • Tùy chọn Lưu bản sao trực tuyến giúp bạn lưu tệp vào vị trí khác nhau và nếu bạn muốn, tùy chọn này sẽ lưu bằng một tên khác. Hộp thoại sẽ xuất hiện. Để di chuyển qua hộp thoại và điền vào các trường, dùng phím Tab rồi nhấn Shift+Tab. Sau đó, nhấn tab tới nút Lưu rồi nhấn Enter.

  • Tùy chọn Đổi tên sổ làm việc này giúp bạn đổi tên tệp trong khi lưu vào cùng vị trí. Khi bạn chọn tùy chọn này, hộp thoại sẽ xuất hiện. Để di chuyển qua hộp thoại và điền vào các trường, dùng phím Tab rồi nhấn Shift+Tab. Sau đó, nhấn tab tới nút Lưu, rồi nhấn Enter.

  • Tùy chọn Tải xuống bản sao giúp bạn lưu bản sao của tệp trên máy cục bộ của bạn. Tệp được tải xuống thư mục Tải xuống trên máy tính của bạn và thanh Thông báo sẽ mở ra trong trình duyệt. Để di chuyển đến thanh Thông báo, hãy nhấn F6, sau đó, để di chuyển giữa các nút (Mở, Lưu, Hủy bỏ hoặc Đóng), hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Để chọn nút, nhấn Enter.

In công việc của bạn

 1. Để di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính và tới dải băng Tệp, nhấn F6 hoặc Ctrl+F6. Trong Internet Explorer, bạn sẽ nghe thấy đọc URL. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “File tab” (Tab Tệp), rồi nhấn Phím cách. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Print tab selected” (Đã chọn tab In), rồi nhấn phím Mũi tên Phải. Bạn sẽ nghe thấy “Print, Show a print-friendly view” (In, Hiển thị dạng xem in thân thiện) và tiêu điểm nằm trên nút In.

 3. Nhấn Enter. Hộp thoại Tùy chọn In sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên nút In trong hộp thoại.

 4. Theo mặc định, Excel Online sẽ in toàn bộ trang tính. Nếu bạn đã chọn in một phần trang tính, để di chuyển đến các tùy chọn in, hãy nhấn Shift+Tab, sau đó, để chọn Vùng chọn hiện tại, nhấn phím Mũi tên Lên. Nhấn Tab tới nút In, rồi nhấn Enter.

 5. Cửa sổ mới sẽ mở ra để in. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Print Button” (Nút In), rồi nhấn Enter. Hộp thoại In tiêu chuẩn sẽ mở ra.

 6. Để hoàn tất việc in, hãy dùng hộp thoại để thay đổi mọi cài đặt cần thiết, rồi nhấn tab đến nút In và nhấn Enter.

Xem thêm

Giúp bảng tính Excel của bạn dễ truy nhập

Phím tắt trong Excel Online

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×