Các tác vụ cơ bản cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Các tác vụ cơ bản cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cơ sở dữ liệu Access có thể giúp bạn lưu trữ và theo dõi chỉ về bất kỳ loại thông tin, chẳng hạn như hàng tồn kho, liên hệ hoặc quy trình kinh doanh. Chúng ta hãy hướng dẫn những đường dẫn mà bạn có thể thực hiện để tạo cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, thêm dữ liệu vào nó và sau đó tìm hiểu về các bước tiếp theo hướng tùy chỉnh và sử dụng cơ sở dữ liệu mới.

Trong bài viết này

Chọn một mẫu

Các mẫu Access có các báo cáo, biểu mẫu, truy vấn và bảng được dựng sẵn để dùng. Các lựa chọn mẫu là điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy khi khởi động Access và bạn có thể tìm kiếm trực tuyến để có nhiều mẫu hơn.

Dạng xem Mẫu trên màn hình khởi động Access

 1. Trong Access, hãy bấm Tệp > Mới.

 2. Chọn một mẫu cơ sở dữ liệu trên máy tính và nhập tên cho cơ sở dữ liệu trong phần Tên tệp.(Nếu bạn không nhìn thấy mẫu mà phù hợp với bạn, sử dụng các Tìm kiếm mẫu trực tuyếnhộp.)

 3. Bạn có thể dùng vị trí mặc định mà Access hiện ra bên dưới hộp Tên Tệp hoặc bấm biểu tượng thư mục để chọn.

 4. Bấm Tạo.

Tạo cơ sở dữ liệu trên màn hình Access từ mẫu

Tùy thuộc vào mẫu, bạn cần thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây để bắt đầu:

 • Nếu Access Hiển thị một hộp thoại đăng nhập với một danh sách trống của người dùng:

  1. Bấm người dùng mới.

  2. Điền vào các biểu mẫu Chi tiết người dùng .

  3. Bấm lưu & đóng.

  4. Chọn tên người dùng bạn vừa nhập, sau đó bấm đăng nhập.

 • Nếu Access Hiển thị một thông báo Cảnh báo bảo mật trong thanh thông báo, và bạn tin tưởng nguồn của mẫu, hãy bấm Bật nội dung. Nếu cơ sở dữ liệu yêu cầu một lần đăng nhập, đăng nhập lại.

Để biết thêm, hãy xem tạo một cơ sở dữ liệu Access trên máy tính từ mẫu.

Tạo một cơ sở dữ liệu từ đầu

Nếu không có một mẫu nào phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể khởi động bằng một cơ sở dữ liệu bàn làm việc trống.

 1. Từ Access, hãy bấm Mới > Cơ sở dữ liệu bàn làm việc trống.

 2. Nhập tên cho cơ sở dữ liệu của bạn vào hộp Tên Tệp.

 3. Bạn có thể dùng vị trí mặc định mà Access hiện ra bên dưới hộp Tên Tệp hoặc bấm biểu tượng thư mục để chọn.

 4. Bấm Tạo.

Thêm bảng

Trong cơ sở dữ liệu, thông tin của bạn được lưu trữ trong nhiều bảng có liên quan. Để tạo một bảng:

 1. Khi bạn mở cơ sở dữ liệu của bạn cho lần đầu tiên, bạn sẽ thấy một bảng trống trong dạng xem biểu dữ liệu nơi bạn có thể thêm dữ liệu. Để thêm một bảng khác, hãy bấm tab tạo > bảng. Bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu trong trường trống (ô) hoặc dán dữ liệu từ nguồn khác như sổ làm việc Excel.

 2. Để đổi tên cho một cột (trường), hãy bấm đúp chuột vào đầu đề cột, rồi nhập tên mới vào.

Mẹo:  Các tên có ý nghĩa sẽ giúp bạn biết mỗi trường chứa thông tin gì mà không cần xem nội dung.

 1. Bấm Tệp > Lưu.

 • Để thêm vào các trường khác, hãy nhập vào cột Bấm để Thêm.

 • Để di chuyển cột, hãy chọn nó bằng cách bấm vào đầu đề cột, rồi kéo nó đến vị trí bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn các cột liền kề rồi kéo tất cả chúng tới một vị trí mới.

Để biết thêm, hãy xem giới thiệu về bảng.

Sao chép và dán dữ liệu

Bạn có thể sao chép và dán dữ liệu từ một chương trình khác như Excel hoặc Word vào một bảng Access. Thao tác này hoạt động tốt nhất nếu dữ liệu được phân tách thành các cột. Nếu dữ liệu nằm trong một chương trình xử lý văn bản, chẳng hạn như Word, hãy dùng các thẻ để tách cột hoặc chuyển đổi nó thành định dạng bảng trước khi sao chép.

 1. Nếu bạn cần sửa dữ liệu, chẳng hạn như tách họ tên thành họ và tên, hãy làm điều đó trước tiên ở chương trình nguồn.

 2. Hãy mở nguồn và sao chép (Ctrl + C) dữ liệu đó.

 3. Mở bảng Access nơi bạn muốn thêm dữ liệu ở dạng xem Biểu dữ liệu và dán dữ liệu vào (Ctrl + V).

 4. Bấm đúp chuột vào từng đầu đề cột và nhập tên có nghĩa.

 5. Bấm tệp > lưu và đặt tên cho bảng mới của bạn.

  Ghi chú: Access sẽ đặt kiểu dữ liệu của từng trường dựa vào thông tin bạn dán vào hàng đầu tiên trong mỗi cột, để đảm bảo rằng thông tin trong các hàng bên dưới khớp với hàng đầu tiên.

Nhập hoặc nối kết tới dữ liệu

Bạn cũng có thể nhập dữ liệu từ nguồn khác, hoặc bạn có thể nối kết đến dữ liệu từ Access mà không chuyển thông tin từ nơi lưu trữ. Nối kết có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn có nhiều người dùng Cập nhật dữ liệu và bạn muốn đảm bảo rằng bạn đang nhìn thấy phiên bản mới nhất, hoặc nếu bạn muốn lưu lượng lưu trữ. Bạn có thể chọn liệu bạn muốn nối kết đến hoặc nhập dữ liệu cho hầu hết các định dạng. Hãy xem nhập hoặc nối kết đến dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu Access để biết thêm thông tin.

Tùy chọn tab Dữ liệu ngoài trong Access

Quy trình này hơi khác nhau tùy thuộc vào nguồn dữ liệu, nhưng các chỉ dẫn sau đây sẽ giúp bạn bắt đầu:

 1. Trên các Dữ liệu ngoài tab, hãy bấm định dạng dữ liệu bạn sẽ được nhập từ hoặc nối kết đến. Nếu bạn không nhìn thấy định dạng đúng, hãy bấm Thêm.

Ghi chú: Nếu bạn vẫn không thấy được định dạng đúng, bạn có thể cần xuất dữ liệu trước tiên thành một định dạng tệp mà Access hỗ trợ (như tệp văn bản được tách).

 1. Hãy làm theo các hướng dẫn trong các hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài .

Khi bạn nối kết, một số định dạng chỉ sẵn có ở dạng chỉ đọc. Đây là các nguồn bên ngoài mà bạn có thể nhập dữ liệu hoặc nối kết từ đó:

Nhập

Nối kết

Microsoft Excel

Có
(chỉ đọc)

Microsoft Access

Cơ sở dữ liệu ODBC như SQL Server

Các tệp văn bản hoặc giá trị phân cách bằng dấu phẩy (CSV)

Có
(chỉ thêm các bản ghi mới)

Danh sách SharePoint

XML

Dịch vụ Dữ liệu

Có
(chỉ đọc)

Tài liệu HTML

Thư mục Outlook

Để biết thêm thông tin, hãy xem nhập hoặc nối kết đến dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu Access.

Sắp xếp dữ liệu bằng Trình phân tích Bảng

Bạn có thể dùng Trình hướng dẫn Phân tích Bảng để nhận dạng nhanh chóng dữ liệu thừa. Trình hướng dẫn sẽ cung cấp một cách đơn giản để sắp xếp dữ liệu thành các bảng riêng biệt. Access sẽ bảo toàn bảng gốc ở dạng một bản sao dự trữ.

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access có chứa bảng bạn muốn phân tích.

 2. Bấm Công cụ Cơ sở dữ liệu > Phân tích Bảng.

  Hai trang đầu tiên trong trình hướng dẫn có chứa một hướng dẫn ngắn gọn cùng với các ví dụ. Nếu bạn thấy một hộp kiểm có nhãn Hiện trang giới thiệu?, hãy chọn hộp kiểm rồi bấm Quay lại hai lần để xem phần giới thiệu này. Nếu bạn không muốn xem lại các trang giới thiệu, hãy bỏ chọn Hiện trang giới thiệu?

Đầu trang

Bước tiếp theo

Phần còn lại của quá trình thiết kế sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều bạn muốn làm, tuy nhiên bạn có thể muốn xem xét việc tạo truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và macro. Các bài viết này có thể hữu ích:

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×