Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Một số quy trình trong chủ đề này tham chiếu đến dạng xem Backstage. Trong các chương trình Office chẳng hạn như PowerPoint, dạng xem Backstage tham chiếu đến trang sẽ mở ra sau khi bạn chọn tab Tệp. Dạng xem Backstage chứa tập hợp các lệnh mà bạn sử dụng để thực hiện những công việc cho một tệp bản trình bày, chẳng hạn như mở và lưu tệp, trong khi dải băng chứa tập hợp các lệnh để làm việc trong bản trình bày, chẳng hạn như chèn trang chiếu hoặc thêm chú thích.

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint

Để mở PowerPoint 2016, nhấn phím logo Windows, nhập PowerPoint, rồi nhấn Enter. PowerPoint sẽ mở ra ở dạng xem hiển thị các bản trình bày gần đây, trường tìm kiếm, mẫu và chủ đề. Tiêu điểm nằm trên mẫu Bản trình bày Trống.

Mở một bản trình bày

PowerPoint giữ danh sách các tệp bạn đã mở gần đây để dễ dàng tìm thấy chúng.

 1. Sau khi mở PowerPoint 2016, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày, tiếp theo là "Button, Alt, F, 1" (Nút, Alt, F, 1).

 2. Nếu bản trình bày gần đây nhất là bản mà bạn muốn mở, nhấn Enter. Nếu không phải, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn tìm thấy bản trình bày phù hợp, rồi nhấn Enter.

 3. Nếu bản trình bày mà bạn đang tìm kiếm không có trong danh sách các bản trình bày gần đây, việc nhấn phím Mũi tên xuống cuối cùng sẽ đưa bạn đến siêu kết nối Mở Bản trình bày Khác ở cuối danh sách. Nhấn Enter để mở ngăn Mở, nơi bạn có thể tìm kiếm các tệp trên máy tính của mình và tại vị trí mạng mà bạn được kết nối, chẳng hạn như OneDrive.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Thông thường

Các vùng chính của dạng xem Thông thường là ngăn hình thu nhỏ, vùng soạn thảo trang chiếu và ngăn Ghi chú. Để luân chuyển qua các vùng này, nhấn F6.

Mỗi trang chiếu có một hoặc nhiều chỗ dành sẵn, tức là, hộp văn bản và các thành phần nội dung khác.

 1. Khi tiêu điểm ở trên trang chiếu, nhấn Tab để luân chuyển giữa các chỗ dành sẵn của trang chiếu. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo loại chỗ dành sẵn khi bạn di chuyển giữa chúng, ví dụ: "Title text box, editing" (Chỉnh sửa hộp văn bản tiêu đề).

 2. Để đọc nội dung của chỗ dành sẵn, nhấn Caps Lock+M khi sử dụng Trình tường thuật.

 3. Sau khi đọc nội dung, hãy nhấn Esc để đưa tiêu điểm trở về trang chiếu.

Đọc nội dung trang chiếu ở các dạng xem khác

Ngoài dạng xem Thông thường, PowerPoint cung cấp một vài dạng xem khác để làm việc với các trang chiếu. Mỗi dạng xem sẽ cung cấp những khả năng duy nhất. Các dạng xem sau đây đặc biệt hữu ích:

 • Dàn bài. Cung cấp dạng xem chỉ có văn bản của nội dung trang chiếu. Để mở Dạng xem Dàn bài, nhấn Alt+W, P, rồi O. Để chuyển đổi giữa các hình thu nhỏ và dàn bài ở dạng xem Thông thường, nhấn Ctrl+Shift+Tab.

  Lưu ý: Trình tường thuật đôi khi không thông báo dạng xem Dàn bài sau khi nhấn Alt+W, P, O.

 • Bộ sắp xếp Trang chiếu. Hiển thị tất cả các trang chiếu của bạn theo thứ tự ngang trong hàng để bạn có thể cắt, sao chép, dán và sắp xếp lại các trang chiếu một cách dễ dàng. Bộ đọc màn hình xác định các trang chiếu theo số và tiêu đề. Để mở dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu, nhấn Alt+W, I. Để quay lại dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, L.

 • Đọc. Cung cấp một cách để xem lại bản trình bày tương tự như dạng xem Trình Chiếu. Để mở Dạng xem Đọc, nhấn Alt+W, D. Để quay lại dạng xem trước đó, nhấn Esc.

 • Bản chiếu Cái Cho phép bạn thực hiện thay đổi thiết kế áp dụng cho tất cả các trang chiếu của bạn. Để mở dạng xem Bản chiếu Cái, nhấn Alt+W, M. Tab Bản chiếu Cái (Alt+M) sẽ được thêm vào dải băng giữa các tab TệpTrang đầu. Để đóng dạng xem Bản chiếu Cái, nhấn Alt+M, C.

 • Trình Chiếu. Hiển thị trang chiếu trên toàn màn hình cho người xem trong khi bạn trình bày với họ. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5. Để tiến tiếp, nhấn phím Page Down. Để quay lại, nhấn phím Page Up. Để kết thúc, nhấn Esc.

 • Dạng xem Diễn giả. Thao tác với bản trình bày của bạn cùng ghi chú diễn giả trên một máy tính (chẳng hạn như máy tính xách tay), trong khi khán giả thấy bản trình bày không kèm ghi chú trên một màn hình khác. Nếu máy tính của bạn được kết nối với màn hình hiển thị thứ hai, khi bạn bắt đầu bản trình bày ở dạng xem Trình Chiếu, Dạng xem Diễn giả sẽ tự động mở trên màn hình máy tính của bạn. Nếu bạn đang thao tác trên một màn hình duy nhất, để mở Dạng xem Diễn giả, hãy nhấn Shift+F10, R.

  Để đọc các đối tượng trên một trang chiếu, hãy sử dụng các phím tắt sau:

  • Để đi tới bản xem trước trang chiếu, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên trái hoặc phải, rồi nhấn Caps Lock+Enter để di chuyển tiêu điểm tới cửa sổ Trình Chiếu.

  • Trong cửa sổ Trình Chiếu, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái để dẫn hướng qua tất cả các đối tượng. Để đọc các đối tượng, nhấn Caps Lock+M.

  • Để chuyển về cửa sổ Dạng xem Diễn giả, hãy nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Return to Presenter View" (Trở về Dạng xem Diễn giả), rồi nhấn Caps Lock+Enter.

   Lưu ý: Nếu bạn đang trình bày mà không sử dụng Dạng xem Diễn giả, bạn sẽ không nghe thấy "Return to Presenter View" (Trở về Dạng xem Diễn giả).

Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Sử dụng phím tắt để trình bày bản trình bày của bạnSử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày bằng PowerPoint.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Bạn có thể sử dụng ngăn hình thu nhỏ để nhanh chóng di chuyển giữa các trang chiếu.

 1. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Trang chiếu", tiếp theo là tiêu đề và ví dụ: "1 of 2" (1 trên 2). Thao tác này sẽ cho bạn biết tiêu điểm đang nằm trong ngăn hình thu nhỏ.

 2. Khi tiêu điểm nằm trong ngăn hình thu nhỏ, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề trang chiếu khi bạn di chuyển qua các trang chiếu. Để đi đến trang chiếu tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

Mẹo: Đôi khi, bộ đọc màn hình của bạn mất tiêu điểm và không đọc tiêu đề trang chiếu. Nếu điều này xảy ra, nhấn Alt+Tab hai lần để cố gắng di chuyển tiêu điểm ra ngoài cửa sổ PowerPoint và quay lại hình thu nhỏ.

Chọn một chủ đề và tạo bản trình bày

Chủ đề là một thiết kế trang chiếu đặt sẵn có chứa bố trí trang chiếu, màu và phông chữ. Một số chủ đề cũng bao gồm đồ họa trang trí, chẳng hạn như hình ảnh nền, đường nằm ngang hoặc viền trang trí. Sử dụng chủ đề có thể giúp bản trình bày của bạn trở nên đẹp mắt.

Lưu ý: Không phải tất cả chủ đề đều có tính trợ năng cho người khuyết tật.

 1. Khi bạn khởi động PowerPoint, ứng dụng sẽ mở ở dạng xem Backstage, nơi bạn có thể chọn từ một trong số những chủ đề và mẫu tích hợp sẵn.

  Lưu ý: Trừ khi nhóm của bạn đã tạo mẫu chủ đề PowerPoint trợ năng và để mẫu đó sẵn dùng trong bộ sưu tập Backstage, chúng tôi khuyên bạn nên chọn bản trình bày trống mặc định.

  Sử dụng phím mũi tên để di chuyển giữa các chủ đề. Bộ đọc màn hình xác định các chủ đề theo tên, chứ không phải theo màu hoặc thiết kế.

 2. Để chọn chủ đề bạn muốn, nhấn Enter. Ngăn xem trước sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "Create <name of the theme> button" (Nút Tạo <tên chủ đề>). Tiêu điểm nằm trên nút Tạo.

 3. Để tạo bản trình bày, nhấn Enter. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Thông thường với một trang chiếu tiêu đề. Bạn sẽ nghe thấy: “Slide 1, slide” (Trang chiếu 1, trang chiếu).

 4. Nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm đến chỗ dành sẵn của tiêu đề trên trang chiếu đầu tiên và bắt đầu nhập văn bản cho tiêu đề đó.

 5. Khi bạn nhập xong, hãy nhấn Esc.

 6. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo, dành cho tiêu đề phụ, hãy nhấn phím Tab, rồi bắt đầu nhập.

Chèn một trang chiếu mới

Khi hoàn tất trang chiếu tiêu đề, bạn đã sẵn sàng để thêm các trang chiếu cho phần còn lại của bản trình bày. Mỗi chủ đề có một tập hợp các bố trí trang chiếu được xác định trước. Ví dụ: có thể có một trang chiếu tiêu đề, một trang chiếu có một hộp tiêu đề và một hộp nội dung hộp và một trang chiếu được sắp xếp thành hai cột.

Mẹo: Để giúp dễ truy nhập trang chiếu của bạn, bạn cần phải cung cấp cho mỗi trang chiếu một tiêu đề.

Để thêm một trang chiếu mới dựa trên bố trí của trang chiếu hiện tại, nhấn Ctrl+M.

Để thêm một trang chiếu sử dụng một trong các bố trí khác trong chủ đề đã chọn của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Để mở danh sách các bố trí trang chiếu, nhấn Alt+H, I. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách và bạn sẽ nghe thấy tên của bố trí trang chiếu đầu tiên.

 2. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt đến bố trí trang chiếu mà bạn muốn. Bạn sẽ nghe thấy tên bố trí, ví dụ: Hai Nội dung hoặc Nội dung có Chú thích. Để chèn một trang chiếu mới với bố trí đã chọn hiện tại, nhấn Enter.

Mẹo: Để nhân đôi một trang chiếu và nội dung của trang chiếu đó, hãy di chuyển tiêu điểm đến trang chiếu hoặc hình ảnh trang chiếu trong ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu, rồi nhấn Ctrl+D. Trong Trình tường thuật, khi tiêu điểm nằm trên ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy "Slide" (Trang chiếu), theo sau là tiêu đề của trang chiếu và ví dụ: "1 of 2" (1 trên 2). Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu và "Slide" (Trang chiếu).

Lưu bản trình bày của bạn

Bạn nên lưu công việc của mình thường xuyên. Hãy làm theo các bước này để đặt tên và lưu bản trình bày của bạn lần đầu tiên:

 1. Nhấn Alt+F, A để mở dạng xem Backstage với tiêu điểm ở trên tab Lưu Dưới dạng. Nhấn phím Tab để đặt tiêu điểm vào vị trí thư mục tệp đầu tiên được liệt kê trong ngăn Lưu Dưới dạng. Bạn sẽ nghe thấy tên của vị trí mặc định, chẳng hạn như: "OneDrive - Microsoft".

  Để chọn một vị trí khác, chẳng hạn như thư mục Tài liệu trên PC của bạn, nhấn Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách các vị trí khả dụng cho đến khi bạn đạt đến vị trí mà bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể di chuyển các vị trí web khác nhau trước đây đến "This PC" (PC này).

 2. Nhấn phím Tab để di chuyển đến vùng đặt tên tệp. Tiêu điểm sẽ đặt trên nút Dẫn hướng Lên.

  • Nếu bạn muốn tiếp tục tìm kiếm thư mục mà bạn muốn, hãy nhấn Enter.

  • Nếu không, hãy nhấn phím Tab để nghe tên thư mục. Ví dụ: bạn có thể nghe thấy: "Documents" (Tài liệu).

 3. Để di chuyển đến hộp Tên tệp, nhấn phím Tab.

 4. Nhập tên cho bản trình bày của bạn.

  Mẹo: Theo mặc định, PowerPoint lưu bản trình bày của bạn dưới dạng một tệp PowerPoint 2016 tiêu chuẩn, với phần mở rộng tệp .pptx. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày dưới dạng loại tệp khác, nhấn Tab, rồi nhấn phím Mũi tên xuống để duyệt qua các tùy chọn. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng đến các tùy chọn và nhấn Enter để thực hiện lựa chọn của bạn.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Để lưu công việc của bạn bất kỳ lúc nào, nhấn Ctrl+S.

Thêm văn bản vào trang chiếu

Để thêm nội dung vào trang chiếu, bạn phải ở dạng xem Thông thường.

Thêm văn bản ở dạng xem Thông thường

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến một trang chiếu, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu và "Slide" (Trang chiếu).

 2. Nhấn phím Tab để đi đến chỗ dành sẵn cho văn bản. Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Title text box, editing" (Chỉnh sửa hộp văn bản tiêu đề) cho tiêu đề của trang chiếu.

 3. Bắt đầu nhập văn bản mà bạn muốn trên trang chiếu.

 4. Để di chuyển điểm chèn đến tiêu đề hoặc chỗ dành sẵn cho nội dung văn bản tiếp theo, nhấn Ctrl+Enter.

  Lưu ý: Nếu không có thêm bất kỳ chỗ dành sẵn cho văn bản nào, nhấn Ctrl+Enter để chèn một trang chiếu mới với bố trí trang chiếu giống như trang chiếu gốc và đặt tiêu điểm vào chỗ dành sẵn đầu tiên của trang chiếu mới.

Định dạng văn bản

Bạn có thể sử dụng kiểu phông chữ khác, chẳng hạn như đậm hoặc nghiêng và tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số bằng các phím tắt.

Thay đổi kiểu phông chữ

 1. Trong một chỗ dành sẵn cho văn bản, hãy chọn văn bản mà bạn muốn để thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Mẹo: Để tìm hiểu về cách chọn văn bản trong PowerPoint bằng bàn phím, đi đến mục Chọn và chỉnh sửa văn bản và các đối tượng trong mục Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày.

 2. Sử dụng các phím tắt sau để thay đổi kiểu phông chữ:

  • Nhấn Ctrl+B để làm đậm văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+I để làm nghiêng văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+U để gạch dưới văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+Phím cách để loại bỏ tất cả các kiểu khỏi văn bản đã chọn.

Tạo một danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Ở đầu một dòng mới, nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách hoặc Tab.

 2. Nhập văn bản bất kỳ mà bạn muốn. Dấu đầu dòng tròn đặc được tạo tự động sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để dừng việc tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Backspace.

Tạo một danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Để bắt đầu một dòng mới, nhập 1. (số 1 theo sau là dấu chấm), rồi nhấn Phím cách hoặc Tab.

 2. Nhập văn bản bạn muố́n. Dấu đầu dòng đánh số được tạo tự động sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để dừng việc tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Backspace.

Thêm hình ảnh

Bạn có thể sử dụng đồ họa và ảnh để làm cho bản trình bày của bạn sống động hơn.

Lưu ý: Các bước sau giả định rằng ảnh của bạn được lưu trữ trong thư mục Ảnh của PC.

 1. Khi tiêu điểm ở trên trang chiếu, hãy nhấn Tab để luân chuyển qua các chỗ dành sẵn của trang chiếu. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo loại chỗ dành sẵn khi bạn di chuyển, ví dụ: "Title text box, editing" (Chỉnh sửa hộp văn bản tiêu đề).

 2. Khi bạn tìm thấy chỗ dành sẵn mà bạn muốn thêm ảnh, hãy nhấn Alt+N, P. Hộp thoại Chèn Ảnh sẽ mở ra. Theo mặc định, hộp thoại hiển thị thư mục Ảnh trên PC của bạn.

 3. Tiêu điểm ban đầu nằm trong trường Tên tệp. Nhập chữ cái đầu của tên tệp ảnh, rồi nhấn phím mũi tên Xuống để duyệt các kết quả tìm kiếm.

  • Trình tường thuật không tự động đọc kết quả trùng khớp đầu tiên. Bạn chỉ nghe thấy: "End of line" (Cuối dòng) Nhấn Caps Lock+D để nghe tên tệp.

  • Nếu có nhiều kết quả, nhấn phím Mũi tên xuống sẽ làm cho bộ đọc màn hình đọc các kết quả đó.

  • Nếu không có kết quả nào, bạn sẽ nghe thấy "Down arrow" (Mũi tên xuống) thay vì "End of line" (Cuối dòng).

 4. Nhấn Enter để thêm ảnh vào chỗ dành sẵn đã chọn trong bản trình bày của bạn.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể đặt dữ liệu và chú thích hữu ích vào trong ghi chú của diễn giả và tham chiếu đến chúng khi bạn trình bày.

 1. Để đảm bảo rằng ngăn Ghi chú được mở cho trang chiếu mà bạn muốn chú thích, hãy chọn dạng xem Thông thường bằng cách nhấn Alt+W, L.

 2. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide notes, pane” (Ngăn ghi chú của trang chiếu).

 3. Nhập ghi chú của bạn.

 4. Để đưa tiêu điểm về trang chiếu, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của trang chiếu, theo sau là "Slide" (Trang chiếu).

  Mẹo: Đôi khi, bộ đọc màn hình của bạn mất tiêu điểm và không đọc tiêu đề trang chiếu. Nếu điều này xảy ra, hãy nhấn Alt+Tab hai lần để cố gắng di chuyển tiêu điểm ra ngoài cửa sổ PowerPoint và quay lại.

Trình bày bản thuyết trình của bạn

Sau khi bản trình bày của bạn đã sẵn sàng, việc trình chiếu cho người khác rất đơn giản.

 1. Mở bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 2. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5.

 3. Nhấn Phím cách để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn phím Backspace.

 4. Để thoát trình chiếu, nhấn Esc.

Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày của bạn

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint 2016 for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint

 1. Trên iPhone của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng ba ngón tay để đến màn hình chính nơi có ứng dụng PowerPoint.

 2. Sau đó, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi VoiceOver thông báo ứng dụng đó.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

Mở một bản trình bày

 1. Khi bạn mở PowerPoint, ứng dụng sẽ mở ở dạng xem bạn dừng lại trước đó. Nếu bạn đóng ứng dụng hoàn toàn, ứng dụng sẽ mở ở dạng xem liệt kê các bản trình bày gần đây nhất. Để dẫn hướng đến danh sách và các mục trên đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver thông báo các mục trên danh sách.

 2. Nếu bạn không có tệp nào gần đây hoặc bạn muốn mở tệp khác, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Open, button" (Nút Mở). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Để dẫn hướng chuyển tiếp trên danh sách các vị trí, hãy trượt nhanh sang phải. Để trở lại danh sách, trượt nhanh sang trái. Để mở một thư mục hoặc một tệp, nhấn đúp vào màn hình khi ở trên mục đó.

Đọc nội dung trang chiếu

 1. Mở bản trình bày trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn đến hộp văn bản tiêu đề trang chiếu. VoiceOver sẽ đọc tiêu đề trang chiếu.

 3. Trượt nhanh sang phải một lần nữa để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo trên trang chiếu. VoiceOver sẽ đọc nội dung của hộp văn bản.

 4. Để chuyển sang trang chiếu khác, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu phía dưới trang chiếu hiện tại. Để dẫn hướng đến ngăn hình thu nhỏ, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver thông báo trang chiếu tiếp theo. Sau đó nhấn đúp vào màn hình để chọn và mở trang chiếu.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại xoay theo chiều ngang, ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu sẽ xuất hiện ở bên trái của trang chiếu và thay vào đó, bạn cần trượt nhanh sang trái.

 5. Để đọc nội dung trang chiếu, hãy trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn đến được trang chiếu đó. VoiceOver sẽ đọc nội dung.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại theo chiều ngang, bạn cần trượt nhanh sang phải để đọc nội dung trang chiếu.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Để dẫn hướng đến hình thu nhỏ của trang chiếu ở dạng xem Thông thường (dạng xem mở khi bạn mở bản trình bày PowerPoint), hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu. VoiceOver sẽ thông báo, ví dụ: "Slide 1 of 9, <slide title>" (Trang chiếu 1 trên 9, <tiêu đề trang chiếu>). Để dẫn hướng đến hình thu nhỏ tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải.

Để dẫn hướng đến các trang chiếu ở dạng xem Trình Chiếu:

 • Trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo.

 • Trượt nhanh sang phải bằng ba ngón tay để di chuyển đến trang chiếu trước đó.

Chọn một chủ đề

Khi bạn bắt đầu tạo bản trình bày PowerPoint mới, bạn có thể chọn một chủ đề để giúp bản trình bày của bạn trở nên đẹp mắt. Chủ đề là một thiết kế trang chiếu đặt sẵn có chứa bố trí trang chiếu, màu và phông chữ. Một số chủ đề cũng bao gồm đồ họa trang trí, chẳng hạn như hình ảnh nền, đường kẻ hoặc viền trang trí.

 1. Mở PowerPoint.

  PowerPoint sẽ mở ở dạng xem mà bạn có thể chọn từ một trong số những chủ đề và mẫu tích hợp sẵn.

  Lưu ý: Nếu bạn đã làm việc hoặc đã xem các bản trình bày PowerPoint trước đó, PowerPoint sẽ mở, hiển thị các mục gần đây thay vì các chủ đề mới. Để di chuyển đến nút Mới để hiển thị các chủ đề, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "New, button" (Nút Mới). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Để dẫn hướng đến các chủ đề khả dụng, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo các chủ đề khi bạn đến các chủ đề đó.

 3. Khi đã ở trên chủ đề mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Chèn một trang chiếu mới

Bạn có thể thêm một trang chiếu mới vào bản trình bày của mình bằng cách sử dụng một nút trong ngăn hình thu nhỏ trong PowerPoint. Để dẫn hướng đến nút đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "New slide, button" (Nút Trang chiếu mới). Nhấn đúp vào màn hình để thêm trang chiếu mới.

Lưu bản trình bày của bạn

 1. Trong bản trình bày PowerPoint của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Save and close, button" (Nút Lưu và đóng). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Mẹo: Bạn cũng có thể đặt ngón tay lên màn hình, rồi kéo ngón tay ra xung quanh để khám phá các mục trên màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Ví dụ: để tìm nút Lưu và Đóng, hãy kéo ngón tay đến góc trên bên trái của màn hình.

 2. Nếu bạn đang lưu bản trình bày lần đầu tiên, PowerPoint sẽ xác nhận rằng bạn thực sự muốn lưu. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Save, button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Nhập tên cho bản trình bày bằng bàn phím trên màn hình.

 4. Kéo ngón tay trên màn hình để tìm vị trí mà bạn muốn lưu, chẳng hạn như điện thoại của bạn hoặc vị trí trên OneDrive. VoiceOver sẽ thông báo các vị trí khi bạn di chuyển. Khi đến vị trí bạn muốn lưu vào, hãy nhấc ngón tay và nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn cần mở thư mục, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn ở trên một thư mục, rồi nhấn đúp để mở.

 5. Để lưu bản trình bày, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save, button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bản trình bày của bạn sẽ được lưu.

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Trong bản trình bày PowerPoint, hãy đi tới trang chiếu mà bạn muốn thêm văn bản. Đối với hộp văn bản tiêu đề, VoiceOver sẽ thông báo: "Title text box, text box, text field" (Hộp văn bản tiêu đề, hộp văn bản, trường văn bản). Đối với hộp văn bản, VoiceOver sẽ thông báo: "Text box, text box, text field" (Hộp văn bản, hộp văn bản, trường văn bản). Nhấn đúp để chọn hộp văn bản.

 2. Để nhập bằng bàn phím trên màn hình, hãy kéo ngón tay của bạn qua phần dưới cùng của màn hình cho đến khi VoiceOver thông báo chữ cái mà bạn muốn. Nhấc ngón tay của bạn lên và nhấn đúp vào màn hình để chọn chữ cái đó. Khi hoàn tất việc nhập, hãy đặt ngón tay trên màn hình và kéo đến nút Ẩn bàn phím nằm giữa nửa trên của màn hình gần cạnh phải. Để ẩn bàn phím, hãy nhấc ngón tay của bạn lên và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi VoiceOver thông báo hộp văn bản khác.

 4. Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu thêm văn bản cho trường đó. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập.

Định dạng văn bản

Với định dạng, bạn có thể cải thiện tính dễ đọc của văn bản và hướng sự chú ý đến những điều quan trọng. PowerPoint cung cấp nhiều tùy chọn để định dạng nội dung của bạn, chẳng hạn như danh sách, siêu kết nối, màu sắc và các tùy chọn định dạng phông chữ khác nhau.

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn định dạng văn bản, hãy chọn hộp văn bản có chứa văn bản.

 2. Đảm bảo rằng bàn phím đã được ẩn. Để ẩn bàn phím, hãy đặt ngón tay trên màn hình và kéo đến nút Ẩn bàn phím nằm giữa nửa trên của màn hình gần cạnh phải. Khi VoiceOver thông báo nút này, hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn các tùy chọn định dạng phông chữ cơ bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng hoặc gạch dưới, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo nút mà bạn muốn. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để áp dụng.

Thêm danh sách dấu đầu dòng

 1. Trên một trang chiếu, hãy đi tới hộp văn bản mà bạn muốn thêm danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Bullet points, button" (Nút điểm Dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu danh sách dấu đầu dòng.

Thêm danh sách đánh số

 1. Trên một trang chiếu, hãy đi tới hộp văn bản mà bạn muốn thêm danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Numbering, button" (Nút Đánh số). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu danh sách đánh số.

Tăng cỡ phông

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hộp văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Fonts, <name of the current font>, <current font size>, button" (Nút Phông chữ, <tên phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Plus, button" (Nút Cộng). Nhấn đúp vào màn hình để tăng kích cỡ thêm một điểm.

Giảm cỡ phông

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hộp văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Fonts, <name of the current font>, <current font size>, button" (Nút Phông chữ, <tên phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Minus, button" (Nút Trừ). Nhấn đúp vào màn hình để giảm kích cỡ thêm một điểm.

Đổi màu phông

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hộp văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng). Nhấn đúp vào màn hình để chọn nút.

 3. Menu Trang đầu sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Font Color, button" (Nút Màu Phông). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Màu Phông.

 4. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng đến các tùy chọn. Khi ở trên màu mà bạn muốn sử dụng, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể thêm ghi chú của diễn giả để giúp nhắc bạn về những điều cần nói khi trình bày cho người xem.

 1. Mở bản trình bày ở dạng xem Thông thường trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. VoiceOver sẽ thông báo: "Slide notes, text box, text field" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, trường văn bản). Nhấn đúp vào màn hình để mở vùng ghi chú để chỉnh sửa.

 4. Nhập ghi chú của bạn bằng bàn phím trên màn hình.

 5. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi VoiceOver thông báo nút Đóng. Để đóng vùng ghi chú của diễn giả, nhấn đúp vào màn hình.

Trình bày bản thuyết trình của bạn

 1. Mở bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi VoiceOver thông báo: "Start slide show from this slide, button" (nNt Bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu này). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu trình chiếu.

 3. Để tiếp tục đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay. Để quay lại trang chiếu trước đó, trượt nhanh sang phải bằng ba ngón tay.

 4. VoiceOver sẽ đọc nội dung của hộp văn bản đầu tiên khi bạn đến một trang chiếu. Để đọc phần còn lại của nội dung trang chiếu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến mục tiếp theo và VoiceOver sẽ đọc nội dung.

  Mẹo: Khi bạn nghe thấy tiếng gõ nghĩa là bạn đã đến cuối trang chiếu và không còn nội dung để đọc.

Thoát khỏi dạng xem Trình Chiếu

Để thoát khỏi trình chiếu ở cuối bản trình bày, chỉ cần trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay. Trình chiếu sẽ kết thúc và bạn trở về dạng xem Thông thường.

Để thoát khỏi bản trình bày trình chiếu vào bất kỳ lúc nào:

 1. Ở dạng xem Trình Chiếu, hãy trượt nhanh xuống dưới bằng ba ngón tay để đưa thanh công cụ trình chiếu lên trên.

 2. Đặt một ngón tay trên màn hình và từ từ kéo ngón tay đến góc trên bên trái. VoiceOver sẽ thông báo: "End slide show, button" (Nút Kết thúc trình chiếu).

 3. Nhấc ngón tay của bạn lên và nhấn đúp vào màn hình để thoát trình chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để trình chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint for Android

Tận dụng tối đa các tính năng của PowerPoint for Android và mang theo bản trình bày của bạn tới mọi nơi, bằng cách đăng nhập vào PowerPoint for Android. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng mà không cần đăng nhập.

 1. Trên màn hình bắt đầu hoặc trong menu Ứng dụng của thiết bị, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "PowerPoint", rồi nhấn đúp vào màn hình. PowerPoint for Android sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Get things done on the go” (Hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign up for free" (Đăng ký miễn phí), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn tab hai lần trên màn hình, rồi nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Next button” (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để mở bàn phím trên màn hình, tab đúp vào màn hình, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một bản trình bày

Trong PowerPoint for Android, bạn có thể nhanh chóng mở bản trình bày mà bạn đã làm việc gần đây hoặc bạn có thể duyệt tệp đó trong OneDrive hoặc thiết bị của mình.

 1. Ở dạng xem mở của PowerPoint for Android, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để nhanh chóng mở một bản trình bày bạn đã làm việc gần đây, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày đó, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong menu Mở, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Đọc.

 4. Để di chuyển tới dạng xem Soạn thảo, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide one, selected" (Đã chọn trang chiếu một).

 5. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 6. Nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Soạn thảo

Bạn có thể kiểm tra nội dung trang chiếu trong khi đang làm việc trên bản trình bày ở dạng xem Soạn thảo.

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide number, slide edit control" (Số trang chiếu, điều khiển chỉnh sửa trang chiếu). Tiêu điểm hiện nằm trên vùng nội dung chính.

 2. Trượt nhanh sang phải và TalkBack sẽ thông báo thành phần của trang chiếu đầu tiên. Nếu thành phần này là thành phần văn bản, TalkBack sẽ đọc nội dung của thành phần.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đã nghe tất cả các thành phần trên trang chiếu.

 4. Nếu trang chiếu có ghi chú của diễn giả, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, <the speaker notes>" (Ghi chú trang chiếu, <ghi chú của diễn giả>).

Đọc nội dung trang chiếu ở các dạng xem khác

 • Ở dạng xem Trình chiếu, TalkBack sẽ tự động thông báo nội dung của trang chiếu khi bạn mở trang chiếu. Bạn cũng có thể từ từ trượt một ngón tay vào phần trên cùng của màn hình và TalkBack sẽ thông báo các thành phần và nội dung của trang chiếu.

 • Ở dạng xem Đọc, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo số trang chiếu, đầu đề và trang chiếu đó có ghi chú hoặc chú thích không.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Hãy đảm bảo rằng các trang chiếu của bạn đã theo đúng thứ tự và tất cả nội dung đều nằm trong bản trình bày của bạn.

 • Ở dạng xem Soạn thảo, để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, hãy trượt nhanh lên bằng hai ngón tay. Để đi đến trang chiếu trước, trượt nhanh xuống bằng hai ngón tay.

 • Ở dạng xem Đọc, để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay. Để đi đến trang chiếu trước, trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay.

Chọn một chủ đề

Để làm phong phú hơn bản trình bày của bạn hoặc đem đến cho các trang chiếu một giao diện thống nhất, hãy chọn và áp dụng một chủ đề từ nhiều thiết kế PowerPoint for Android.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Expand, switch, not checked" (nút chuyển Mở rộng không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, <current tab> selected" (Menu Tab, <tab hiện tại> đã được chọn).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Design tab" (tab Thiết kế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Themes menu" (Menu Chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Themes" (Chủ đề).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu đã chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ bản trình bày và tiêu điểm trở về tab Thiết kế.

Chèn một trang chiếu mới

Bạn có thể thêm nhiều trang chiếu tùy thích vào bản trình bày của mình.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Expand, switch, not checked" (nút chuyển Mở rộng không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, <current tab> selected" (Menu Tab, <tab hiện tại> đã được chọn).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu mới hiện đã được thêm vào và được hiển thị trong vùng nội dung chính.

Lưu bản trình bày của bạn

Nếu bạn đã đăng nhập, PowerPoint for Android sẽ tự động lưu bản trình bày của bạn vào OneDrive khi bạn làm việc. Việc lưu bản sao bản trình bày trên thiết bị của bạn trở nên dễ dàng với TalkBack.

 1. Ở dạng xem Đọc, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu open" (Menu Tệp mở).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu dưới dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập tên tệp bạn muốn lưu cho tệp của mình.

 4. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy vị trí bạn muốn lưu tệp, ví dụ: "This device, presentations" (Thiết bị này, bản trình bày). Để chọn vị trí, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải đến thư mục bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp đã được lưu và tiêu điểm trở về dạng xem Đọc.

Thêm văn bản

Sử dụng TalkBack để dễ dàng thêm văn bản trong các trang chiếu và nhận thông báo của bạn ở đó.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide number, slide edit control" (Số trang chiếu, điều khiển chỉnh sửa trang chiếu). Tiêu điểm hiện nằm trong vùng nội dung chính.

 2. Trượt nhanh sang phải và TalkBack sẽ thông báo thành phần của trang chiếu đầu tiên. Nếu thành phần này là thành phần văn bản bạn sẽ nghe thấy: "Title text box" (hộp văn bản Tiêu đề) hoặc "Text box" (Hộp văn bản).

 3. Trên thành phần văn bản, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "<Text box type>, selected, Cut button" (<Loại hộp văn bản>, đã chọn, nút Cắt). Menu ngữ cảnh bật ra và tiêu điểm nằm trên nút Cắt.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit text button," (Nút Chỉnh sửa văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing <keyboard language> keyboard” (Hiển thị bàn phím <ngôn ngữ bàn phím>).

  Mẹo: Để dán đoạn văn bản đã sao chép, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste button" (Nút Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để nhập văn bản, hãy kéo ngón tay qua nửa dưới của màn hình. TalkBack sẽ thông báo các ký tự của bàn phím trên màn hình. Khi bạn nghe thấy ký tự mình muốn, hãy nhấc ngón tay lên. Ký tự sẽ được thêm vào hộp văn bản.

  Nếu kiểu nhập văn bản dự đoán được kích hoạt, bạn có thể chọn các từ được gợi ý theo cách tương tự.

Định dạng văn bản

Để tạo tính trợ năng nhiều hơn cho bản trình bày của bạn cho những người xem khác nhau, bạn có thể, ví dụ: tăng cỡ phông hoặc áp dụng định dạng đậm để làm cho văn bản dễ đọc hơn.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, hãy di chuyển đến hộp văn bản mà bạn muốn định dạng như được hướng dẫn trong Thêm văn bản.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Expand, switch, not checked" (Nút mở rộng không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, <current tab> selected" (Menu Tab, <tab hiện tại> đã được chọn).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng văn bản mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một số tùy chọn có menu con cho định dạng. Để truy nhập vào các menu con, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "<Formatting option>, menu" (Menu <Tùy chọn định dạng>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải trong menu con cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm hình ảnh

Đôi khi một bức ảnh có ý nghĩa hơn hàng nghìn lời nói, vậy sao bạn không thêm ảnh để làm bản trình bày của mình trở nên sống động. Bạn có thể thêm ảnh từ thiết bị hoặc bộ lưu trữ đám mây của mình.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Photos button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Recent menu" (Menu Gần đây). Menu Mở từ sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên tùy chọn Gần đây.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mà bạn muốn thêm ảnh từ đó, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tại vị trí đã chọn, dẫn hướng đến hình ảnh mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save image button" (Nút Lưu hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh sẽ được thêm vào trang chiếu.

Để được hướng dẫn chi tiết hơn về cách thêm hình ảnh, hãy đọc mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint.

Thêm ghi chú của diễn giả

Với ghi chú của diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notes button" (Nút Ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Ghi chú sẽ mở ra ở dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notes control" (Điều khiển ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing <keyboard language> keyboard” (Hiển thị bàn phím <ngôn ngữ bàn phím>).

 3. Nhập văn bản ghi chú như hướng dẫn trong Thêm văn bản. Các ký tự hoặc từ sẽ được thêm vào trong ngăn Ghi chú.

 4. Khi bạn đã hoàn tất việc nhập, hãy nhấp vào màn hình một lần.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại trang chiếu.

Chiếu bản trình bày của bạn

Khi đến lúc chia sẻ bản trình bày của bạn với người xem, hãy bắt đầu trình chiếu.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, với trang chiếu đầu tiên của bản trình bày đang mở, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Present button" (Nút Trình bày), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Slide one, selected" (Đã chọn trang chiếu một). Dạng xem Trình chiếu sẽ mở với tiêu điểm nằm trên trang chiếu đầu tiên trong ngăn Hình thu nhỏ.

 2. Để hiển thị trang chiếu tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải rồi nhấn đúp vào màn hình. Để quay lại và hiển thị trang chiếu trước đó, hãy trượt nhanh sang trái rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thoát khỏi dạng xem Trình chiếu

Khi bạn muốn dừng trình bày, ở dạng xem Trình chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "End show button" (Nút Kết thúc trình chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Mobile với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint

 1. Trên màn hình chính của thiết bị, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PowerPoint", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Start page, pane" (Ngăn Trang bắt đầu), theo sau là tên tài khoản của bạn và "Button" (Nút).

Lưu ý: Nếu bạn để bản trình bày mở khi lần cuối bạn sử dụng PowerPoint, ứng dụng sẽ mở ở nơi bạn đã dừng.

Mở một bản trình bày

Trang bắt đầu có danh sách các bản trình bày đã mở gần đây.

 1. Trên trang bắt đầu PowerPoint, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày, theo sau là vị trí của tệp. Nếu bản trình bày đầu tiên trong danh sách không phải là bản trình bày đúng, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy bản trình bày mà bạn muốn.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở bản trình bày hiện được chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "PowerPoint window, slide" (Cửa sổ PowerPoint, trang chiếu), theo sau là tiêu đề của trang chiếu đầu tiên. Bạn đang ở dạng xem chọn trang chiếu.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

 1. Ở dạng xem chọn trang chiếu, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái để dẫn hướng giữa các trang chiếu. Trình tường thuật sẽ đọc tiêu đề và số trang của từng trang chiếu.

 2. Khi xác định được vị trí trang chiếu mà bạn muốn mở, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ở dạng xem soạn thảo và bạn sẽ nghe thấy: "Slide, pane" (Ngăn Trang chiếu).

 4. Để quay lại dạng xem chọn trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off, back, button" (Nút Quay lại tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đọc nội dung trang chiếu

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn đọc trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Present button" (Nút Trình bày), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Landscape mode" (chế độ Khổ ngang). Xoay thiết bị 90 độ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, nếu không những chỉ dẫn trượt nhanh được nêu dưới đây sẽ hoạt động khác.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Title text box" (hộp văn bản Tiêu đề) hoặc "Text box" (Hộp văn bản), rồi trượt nhanh xuống bằng 3 ngón tay để đọc nội dung.

 4. Nếu có nhiều hộp văn bản trên trang chiếu, trượt nhanh sang phải đến hộp kế tiếp, rồi trượt nhanh xuống bằng 3 ngón tay để đọc nội dung.

  Mẹo: Khi bạn nghe thấy "Back, button collapsed" (Nút Quay lại thu gọn) sau khi trượt nhanh sang phải, bạn sẽ biết rằng trang chiếu đó không có nội dung nào khác.

 5. Để dẫn hướng đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next slide button" (Nút Trang chiếu tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi đến trang chiếu cuối cùng, bạn sẽ nghe thấy: "End of slide show" (Kết thúc trình chiếu). Nhấn đúp vào màn hình để thoát dạng xem bản trình bày.

  Mẹo: Để thoát dạng xem bản trình bày bất kỳ lúc nào, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back, button collapsed" (Nút Quay lại thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Xoay thiết bị 90 độ theo chiều kim đồng hồ để đưa thiết bị của bạn trở về hướng khổ dọc. Bạn sẽ nghe thấy: "Portrait mode" (chế độ Khổ dọc).

Chọn một chủ đề

 1. Trong khi xem trang chiếu trong PowerPoint, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, button collapsed” (Nút Trang đầu thu gọn).

 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Design, 4 of 8" (Thiết kế, 4 trên 8), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Themes button" (Nút Chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề bạn muốn sử dụng, ví dụ: "Gallery" (Bộ sưu tập) hoặc "Celestial" (Vũ trụ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Applying theme" (Áp dụng chủ đề).

  Lưu ý: Trình tường thuật sẽ thông báo nếu thiết bị của bạn cần tải xuống các phông chữ bị thiếu để áp dụng chủ đề được chọn.

 5. Để đóng menu Thiết kế, hãy trượt ngón tay quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Back button collapsed" (Nút Quay lại thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chèn một trang chiếu mới

PowerPoint sẽ thêm bất kỳ trang chiếu mới nào vào sau trang chiếu bạn mở gần nhất, vì vậy trước khi thêm một trang chiếu mới, bạn cần dẫn hướng đến vị trí phù hợp như được giải thích trong mục Dẫn hướng qua các trang chiếu.

 1. Ở dạng xem chọn trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu bản trình bày của bạn

 1. Ở dạng xem chọn trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên của bản trình bày, là "Presentation" (Bản trình bày) theo mặc định.

 3. Để đổi tên, hãy nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới. Hoàn tất việc nhập tên bằng cách chọn Enter trên bàn phím.

 4. Để đóng menu Lưu, hãy trượt ngón tay quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Back button collapsed" (Nút Quay lại thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

PowerPoint tự động lưu tất cả thay đổi vào bản trình bày của bạn bằng tên mà bạn đã nhập.

Thêm văn bản

 1. Trong khi xem trang chiếu trong PowerPoint, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản, nơi bạn muốn thêm văn bản, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở hộp văn bản để chỉnh sửa.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

 3. Trượt ngón tay xung quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

  Tiêu điểm nằm trên nút Quay lại. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Định dạng văn bản

Bạn có thể thêm danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào bất kỳ hộp văn bản nào trong bản trình bày của mình. Danh sách giúp bạn sắp xếp văn bản.

 1. Trong khi xem trang chiếu trong PowerPoint, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản, nơi bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc số, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở hộp văn bản để chỉnh sửa.

 2. Để thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số:

  • Để thêm một mục danh sách dấu đầu dòng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Off, bullets, button, double-tap to toggle on" (nút dấu đầu dòng Tắt, nhấn đúp để bật), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm một mục danh sách đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Off, numbering, button, double-tap to toggle on" (Nút đánh số tắt, nhấn đúp để bật), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mục danh sách.

 4. Để thêm mục danh sách khác, trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter". Nhấn đúp vào màn hình để chèn một mục danh sách mới, rồi sử dụng bàn phím để nhập.

 5. Để hoàn tất danh sách, trượt ngón tay xung quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại đã thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

  Tiêu điểm nằm trên nút Quay lại. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Thêm hình ảnh

Bạn có thể sử dụng bất kỳ ảnh nào mà bạn đã lưu vào thiết bị trong bản trình bày của mình.

 1. Trong khi xem trang chiếu trong PowerPoint, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photos button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Photos window" (cửa sổ Ảnh). Tiêu điểm sẽ nằm trên ảnh gần đây nhất và Trình tường thuật sẽ thông báo tên tệp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy ảnh mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn), theo sau là tên tệp của ảnh.

 3. Rê ngón tay xung quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi nghe thấy “Insert app bar button” (Nút thanh ứng dụng Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Ứng dụng Ảnh sẽ được đóng lại và ảnh được chèn vào trang chiếu.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú của diễn giả để đưa vào các thông tin hoặc chú thích bổ sung mà bạn không muốn đưa vào bản trình bày thực tế.

 1. Trong khi xem trang chiếu trong PowerPoint, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off, notes, button" (Nút ghi chú Tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Slide notes, editable text" (Ghi chú của trang chiếu, văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 4. Trượt ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi nghe thấy “Close button” (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

 5. Nhấn đúp vào màn hình để đóng ngăn Ghi chú.

Trình bày bản thuyết trình của bạn

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn trình bày trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Present button" (Nút Trình bày), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Landscape mode" (chế độ Khổ ngang). Xoay thiết bị 90 độ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, nếu không những chỉ dẫn trượt nhanh được nêu dưới đây sẽ hoạt động khác.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide 1" (Trang chiếu 1), theo sau là tiêu đề và "Slide show control" (Điều khiển trình chiếu). Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo.

 4. Nhấn đúp vào màn hình để chuyển tiếp trong bản trình bày. Khi đến trang chiếu cuối cùng, bạn sẽ nghe thấy: "End of slide show" (Kết thúc trình chiếu). Nhấn đúp vào màn hình để thoát dạng xem bản trình bày.

 5. Đưa thiết bị của bạn trở về hướng khổ dọc. Bạn sẽ nghe thấy: "Portrait mode" (chế độ Khổ dọc).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Mỗi bản trình bày PowerPoint là một trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong PowerPoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint Online

Đăng nhập vào PowerPoint Online và luôn đồng hành cùng bản trình bày dù bạn ở đâu.

 1. Trong trình duyệt, hãy đi đến Office Online.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "PowerPoint, link" (liên kết PowerPoint), rồi nhấn Enter.

 3. Để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, nhấn Alt+A. Để đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, nhấn Alt+N.

 4. Nhấn Enter. Nhập thông tin xác thực của bạn, rồi nhấn Enter.

 5. PowerPoint Online sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint Online". Tiêu điểm nằm trên tab Tệp, trên tùy chọn bản trình bày trống mới.

Mở một bản trình bày

Trong PowerPoint Online, bạn có thể nhanh chóng mở một bản trình bày mà bạn đã làm việc gần đây hoặc bạn có thể duyệt thư mục OneDrive để tìm tệp của mình.

 1. Trên tab Tệp, nhấn Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày mà bạn muốn làm việc hoặc "Mở từ OneDrive" rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đã chọn Mở từ OneDrive, OneDrive sẽ mở ra. Nhấn Tab và các phím mũi tên để xác định vị trí tệp của bạn, rồi nhấn Enter.

   Mẹo: Nếu bạn đang làm việc trên trang chiếu ở dạng xem Soạn thảo, để di chuyển đến menu Mở, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại rồi nhấn F, O. Nhấn Tab để di chuyển đến tệp của bạn hoặc vị trí lưu trong menu Mở, rồi nhấn Enter.

 2. Tệp sẽ mở ở dạng xem Đọc. Để thay đổi thành dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Presentation" (Chỉnh sửa Bản trình bày), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Edit in browser” (Chỉnh sửa trong trình duyệt), rồi nhấn Enter.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Soạn thảo

Bạn có thể kiểm tra nội dung trang chiếu trong khi đang làm việc trên bản trình bày ở dạng xem Soạn thảo.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide panel" (Ngăn trang chiếu), rồi nhấn Tab. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo thành phần đầu tiên trên trang chiếu và đọc nội dung của thành phần đó.

 2. Để di chuyển đến thành phần tiếp theo và đọc thành phần đó, nhấn Tab.

Đọc nội dung trang chiếu ở các dạng xem khác

Bộ đọc màn hình của bạn có thể đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Đọc hoặc Trình chiếu.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Đọc

 1. Để dẫn hướng đến dạng xem Đọc, ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại,rồi nhấn W. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, View tab" (tab Dạng xem Được chọn)

 2. Nhấn D. Dạng xem Đọc sẽ mở ra.

 3. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Group" (Nhóm), rồi nhấn Caps Lock+M. Bộ đọc màn hình sẽ bắt đầu đọc nội dung trang chiếu.

 4. Để dừng bộ đọc màn hình, nhấn Ctrl.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Trình chiếu

 1. Để dẫn hướng đến dạng xem Trình chiếu, ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn W. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, View tab" (tab Dạng xem Được chọn)

 2. Nhấn B. Trang chiếu đầu tiên của bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Trình chiếu.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày, rồi nhấn Caps Lock+M. Bộ đọc màn hình sẽ bắt đầu đọc nội dung trang chiếu.

 4. Để dừng bộ đọc màn hình, nhấn Ctrl.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem trợ năng

 1. Để đến dạng xem trợ năng nhiều hơn, ở dạng xem Đọc hoặc Trình chiếu, nhấn Ctrl+; (dấu chấm phẩy).

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày, rồi nhấn Caps Lock+M. Bộ đọc màn hình sẽ bắt đầu đọc nội dung trang chiếu.

 3. Để dừng bộ đọc màn hình, nhấn Ctrl.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Hãy đảm bảo rằng các trang chiếu của bạn đã theo đúng thứ tự và đã bao gồm tất cả nội dung.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu hiện tại. Tiêu điểm sẽ nằm trên ngăn Hình thu nhỏ.

 2. Để dẫn hướng trong ngăn Hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo số và tiêu đề của trang chiếu cũng như trang chiếu có ghi chú hay chú thích không.

 3. Để di chuyển từ ngăn Hình thu nhỏ, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide panel" (Ngăn trang chiếu), rồi nhấn Tab.

 4. Để dẫn hướng qua trang chiếu, nhấn Tab cho đến khi bạn đi qua tất cả các thành phần trên trang chiếu.

Chọn một chủ đề

Để giúp bản trình bày của bạn sinh động hơn hoặc tạo giao diện thống nhất cho các trang chiếu, hãy chọn và áp dụng một chủ đề từ nhiều thiết kế có sẵn trong PowerPoint Online.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn G. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, Design tab" (tab Thiết kế Được chọn).

 2. Nhấn H. Bạn sẽ nghe thấy: "Office theme" (Chủ đề Office).

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn Enter.

Chèn một trang chiếu mới

Bạn có thể thêm nhiều trang chiếu tùy thích vào bản trình bày của mình.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (tab Trang đầu), rồi nhấn Enter. Nếu tiêu điểm nằm trên một tab khác, nhấn Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (tab Trang đầu), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Slide Button" (Nút Trang chiếu Mới), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Trang chiếu Mới sẽ mở và bạn nghe thấy tên của bố trí trang chiếu đã chọn.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy bố trí trang chiếu mà bạn muốn chèn, rồi nhấn Enter hoặc Alt+Enter.

Mẹo: Để nhanh chóng thêm một trang chiếu trống mới dựa trên bố trí trang chiếu hiện tại, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu hiện tại. Tiêu điểm sẽ nằm trên ngăn Hình thu nhỏ. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn, rồi nhấn Ctrl+M.

Lưu bản trình bày của bạn

PowerPoint Online tự động lưu bản trình bày của bạn trên OneDrive khi bạn đang thực hiện. Việc lưu bản sao bản trình bày trên thiết bị của bạn trở nên dễ dàng với bộ đọc màn hình và phím tắt. Bạn có thể tải xuống bản trình bày của mình dưới dạng tệp PowerPoint PPTX, PDF hoặc ODP.

Lưu ý: Những thay đổi bạn thực hiện đối với bản sao cục bộ sẽ không được tự động lưu vào tệp gốc trên OneDrive.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn F. Bạn sẽ nghe thấy: "File, close menu, menu item." (mục menu Tệp, menu đóng).

 2. Nhấn L. Menu Tải xuống Dưới dạng sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn tải xuống mình muốn, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Click here to download <the selected download format>, link" (liên kết Bấm vào đây để tải xuống <định dạng tải xuống đã chọn>). Để chọn liên kết, nhấn Enter.

 4. Nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter. Tệp đã được tải xuống thiết bị của bạn.

Thêm văn bản

Sử dụng bộ đọc màn hình và phím tắt để dễ dàng thêm văn bản trên các trang chiếu và nhận được thông báo của bạn ở đó.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến vùng có thể chỉnh sửa trên trang chiếu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide panel” (Ngăn Trang chiếu).

 2. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, nhấn Tab. Loại chỗ dành sẵn sẽ được thông báo. Nếu đó là chỗ dành sẵn cho văn bản, nhấn Enter, rồi nhập nội dung.

 3. Khi hoàn tất, nhấn F2.

 4. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo, nhấn Tab. Để chỉnh sửa chỗ dành sẵn, nhấn Enter. Để thoát, nhấn F2. Lặp lại cho tất cả chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

Định dạng văn bản

Để giúp những người xem khác nhau dễ truy nhập bản trình bày của bạn hơn, bạn có thể tăng cỡ phông hoặc áp dụng định dạng đậm để làm cho văn bản dễ đọc hơn chẳng hạn.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (tab Trang đầu), rồi nhấn Enter. Nếu tiêu điểm nằm trên một tab khác, nhấn Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (tab Trang đầu), rồi nhấn Enter.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến vùng có thể chỉnh sửa trên trang chiếu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide panel” (Ngăn Trang chiếu).

 3. Để di chuyển đến vùng có thể chỉnh sửa đầu tiên trên trang chiếu, nhấn Tab.

 4. Để chọn vùng có thể chỉnh sửa, nhấn Enter.

 5. Để chọn tất cả văn bản trong vùng đó, nhấn Ctrl+A. Để chọn một phần văn bản trong vùng, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy văn bản, rồi nhấn Ctrl+Shift+phím mũi tên để chọn đoạn văn bản mà bạn muốn.

 6. Sử dụng các phím tắt sau đây để áp dụng các tùy chọn định dạng phổ biến nhất cho văn bản đã chọn:

  • Đậm: Ctrl+B

  • Nghiêng: Ctrl+I

  • Gạch dưới: Ctrl+U

  • Tăng cỡ phông: Ctlr+]

  • Giảm cỡ phông: Ctlr+[

 7. Để truy nhập các tùy chọn định dạng khác, với văn bản đã chọn, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng mà bạn muốn, ví dụ: "Bullets button" (Nút Dấu đầu dòng). Để chọn một tùy chọn, nhấn Phím cách. Để bung rộng hộp tổ hợp, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.

Thêm hình ảnh

Đôi khi một bức ảnh có ý nghĩa hơn hàng nghìn lời nói, vậy sao bạn không thêm ảnh để làm bản trình bày của mình trở nên sống động. Trong PowerPoint Online, bạn có thể thêm hình ảnh từ kho lưu trữ của riêng bạn hoặc sử dụng ảnh trực tiếp từ Internet.

Mẹo: Để thêm ảnh vào đúng vị trí phù hợp hoặc kích cỡ chính xác, hãy sử dụng một trang chiếu dựa trên bố trí trang chiếu được thiết kế cho ảnh, chẳng hạn như Ảnh có Chú thích. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Chèn ảnh bằng bộ đọc màn hình trong PowerPoint Online.

Thêm ảnh từ thiết bị của bạn

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm ảnh, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn N. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, Insert tab" (tab Chèn Được chọn).

 2. Nhấn P. Hộp thoại Mở của Windows sẽ mở ra, tiêu điểm nằm trong trường tên tệp.

 3. Nhấn Tab và các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tệp ảnh bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thêm ảnh từ Internet

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm ảnh, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn N. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, Insert tab" (tab Chèn Được chọn).

 2. Nhấn F. Hộp thoại Tìm kiếm Hình ảnh Bing sẽ mở ra, tiêu điểm sẽ ở trên trường tìm kiếm.

 3. Nhập các từ tìm kiếm của bạn, rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy kết quả tìm kiếm đầu tiên.

 5. Nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy ảnh bạn muốn chèn, rồi nhấn Enter.

 6. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button" (Nút Chèn), rồi nhấn Enter.

Thêm ghi chú của diễn giả

Với ghi chú của diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả.

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm ghi chú của diễn giả, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy ngôn ngữ mặc định, ví dụ: "English, U.S., button" (Nút Tiếng Anh Mỹ).

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Off, Notes button" (Nút Ghi chú Tắt), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "On, Notes button" (Nút Ghi chú Bật), bạn có thể di chuyển đến bước tiếp theo.

 3. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide notes, editing” (Chỉnh sửa ghi chú của trang chiếu).

 4. Nhập ghi chú của diễn giả cho trang chiếu.

Trình bày bản thuyết trình của bạn

Khi đến lúc chia sẻ bản trình bày của bạn với người xem, sử dụng các phím tắt và bộ đọc màn hình để bắt đầu trình chiếu.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn W. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, View tab" (tab Dạng xem Được chọn)

 2. Nhấn B. Trình chiếu sẽ bắt đầu từ trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

  Mẹo: Để bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu hiện tại, nhấn C.

 3. Trong trình chiếu, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên bản trình bày. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trình chiếu.

 4. Để đi đến trang chiếu tiếp theo, nhấn N. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn P.

Thoát khỏi dạng xem Trình chiếu

Khi bạn muốn dừng trình bày, nhấn Esc. Tiêu điểm sẽ quay lại dạng xem Soạn thảo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×