Các phần trong các phiên bản trước của PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần là một cách tuyệt vời để sắp xếp trang chiếu của bạn trong PowerPoint. Để luôn có thể sử dụng và xem phần, tạo bản trình bày trong PowerPoint 2011, và sau đó lưu theo định dạng XML mở chẳng hạn như .pptx.

Nếu bạn sử dụng các phần, tránh các trường hợp sau đây:

Nếu bạn lưu dưới dạng

Rồi mở trong

Điều này xảy ra

.ppt, .pot hoặc .pps

Bất kỳ phiên bản PowerPoint

Trang chiếu xuất hiện, nhưng các phần sẽ bị loại bỏ.

.pptx, .potx hoặc .ppsx

PowerPoint 2008 hoặc phiên bản cũ hơn

Các phần không xuất hiện. Tuy nhiên, phần thông tin sẽ được giữ lại sao cho bạn có thể dùng phần khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint 2011.

Kiểm tra tính tương thích với phiên bản trước của PowerPoint

Trước khi bạn lưu bản trình bày, đó là nên kiểm tra các vấn đề tương thích có thể dẫn đến, chẳng hạn như các phần không hiển thị trong các phiên bản trước của PowerPoint.

  1. Trên menu dạng xem , bên dưới hộp công cụ, bấm Báo cáo tương thích.

  2. Bấm kiểm tra tài liệu.

  3. Trong hộp danh sách kết quả , hãy bấm một kết quả.

    PowerPoint chọn mục tương ứng, không tương thích trong bản trình bày.

Xem thêm

Sắp xếp trang chiếu của bạn thành các phần

Tắt tính năng báo cáo tương thích

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×