Các phím để di chuyển xung quanh trên biểu dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để di chuyển

Nhấn

Đến một ô

Một phím mũi tên

Đến đầu một hàng

HOME

Tới ô dữ liệu đầu tiên (A1)

CTRL+HOME

Đến cuối một hàng (cuối chiếm cột)

END

Đến thấp nhất bên phải ô có chứa dữ liệu

CTRL+END

Xuống một cửa sổ

PAGE DOWN

Lên một cửa sổ

PAGE UP

Bên phải cửa sổ

ALT+PAGE DOWN

Sang trái một cửa sổ

ALT+PAGE UP

Lên hoặc xuống để vào cạnh hiện tại vùng dữ liệu

CTRL + mũi TÊN LÊN hoặc CTRL + mũi TÊN XUỐNG

Sang trái hoặc phải đến khu vực dữ liệu hiện tại

CTRL+MŨI TÊN TRÁI hoặc CTRL+MŨI TÊN PHẢI


Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×