Các nhóm Microsoft cho các video đào tạo và tài nguyên giáo dục

Được thiết kế với kịch bản lớp học trong tâm trí, mỗi đoạn video ngắn sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách thiết lập các khoảng trắng của lớp học, quản lý các cuộc thảo luận lớp học phong phú, và nhiều hơn nữa. Chơ cho các tài nguyên đào tạo bổ sung, sắp ra mắt!

Tìm hiểu thêm về những nhóm giáo dục nào có thể làm cho lớp học của bạn.

Tìm hiểu cách nhóm có thể hỗ trợ lớp học của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Xem tổng quan

Tìm hiểu những điều cơ bản về việc giảng dạy với Microsoft nhóm.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tự tìm hiểu

Làm việc cùng với học viên của bạn hoặc làm việc một mình trên các tệp riêng tư. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nhóm và kênh là gì?

Tùy chỉnh không gian lớp học để hỗ trợ kết quả học tập.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thu hút sự tham gia bằng các cuộc hội thoại của lớp học

Cộng tác trong các cuộc thảo luận, quản lý tin nhắn học viên và đăng các thông báo lớp học.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tạo bài tập

Tạo các bài tập được cá nhân hóa và dẫn hướng công việc của bạn qua từng lớp.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu vòng lặp phản hồi

Làm việc lớp, trả lại học viên và yêu cầu chỉnh sửa.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu và chia sẻ tệp

Tìm tệp, thả chúng vào các cuộc hội thoại và làm việc trên các bài học để chia sẻ sau này.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sử dụng ứng dụng

Làm việc trên các tệp Office 365 hoặc thêm các ứng dụng lớp học yêu thích của bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Họp ngay hoặc họp sau

Chuyển bất kỳ hội thoại nào vào cuộc họp với các đồng nghiệp ở gần đó.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×