Các nền tảng được hỗ trợ cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để sử dụng Skype for Business Web App, bạn sẽ cần được hỗ trợ hệ điều hành và trình duyệt. Để biết chi tiết về các hệ điều hành và trình duyệt được hỗ trợ, cùng với bất kỳ giới hạn nào, hãy xem bài viết TechNet Skype for Business Web App hỗ trợ nền tảng. Đây là tổng quan:

Nền tảng được hỗ trợ

 • Windows 10

 • Windows 8.1

 • Windows 8

 • Windows 7

 • Windows Vista

 • Windows Server

 • Macintosh

Các trình duyệt được hỗ trợ

 • Edge

 • Internet Explorer 11

 • Internet Explorer 10

 • Internet Explorer 9

 • Firefox

 • Safari

 • Chrome

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Skype for Business Web App hỗ trợ nền tảng khác

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×