Các mẫu lịch trong OneNote 2016 cho Windows nằm ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã dùng OneNote trước, bạn có thể đã sử dụng các mẫu lịch trực tuyến. OneNote 2016 không bao gồm các mẫu lịch. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy các mẫu ngày tại-nhanh hữu ích trong phần mẫu OneNote. Để biết thêm thông tin về các mẫu, hãy xem áp dụng mẫu.

Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ mẫu nào phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo hoặc tùy chỉnh mẫu trang.

Hoặc, nếu bạn nhìn thấy lịch bạn thích trong ứng dụng khác, chẳng hạn như một trong Outlook, bạn có thể chèn hình cắt từ màn hình của lịch vào OneNote. Bạn cũng có thể tạo lịch hàng tháng của riêng bạn bằng cách chèn một bảng có cột 7.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×