Các loại tệp đa phương tiện mà bạn có thể thêm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, Microsoft Clip Organizer có thể thêm các kiểu tệp sau:

Loại Tệp

Phần mở rộng

Microsoft Windows Metafile

.EMF, .wmf

Bitmap của Windows

.BMP .dib, .rle

Siêu tệp đồ họa máy tính

.CGM

Định dạng trao đổi đồ họa

.gif

Khớp nhóm chuyên gia đồ họa

.jpg

Đồ họa khả chuyển trên mạng

.png

Macintosh PICT

.PCT

Định dạng tệp ảnh có gắn thẻ

.TIF

Ngôn ngữ đánh dấu véc-tơ

.VML

Microsoft Windows Media

.avi: tệp .asf, .asx, .rmi, .wma, .wax, .wav

Microsoft Clip Organizer cũng hỗ trợ một số kiểu tệp đa phương tiện khác phổ biến. Nếu bạn không thể nhập một tệp vào Clip Organizer, có thể vì chương trình thiết lập cho Microsoft Office không tự động cài đặt bộ lọc cho loại tệp đó. Chạy thiết lập một lần nữa để xem lại hoặc cập nhật danh sách bộ lọc đồ họa được hỗ trợ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×