Các kiểu nội dung hiện hoạt trong các tệp của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nội dung hiện hoạt là chức năng bổ sung trong tệp hoặc chương trình, chẳng hạn như macro, bổ trợ, hoặc kết nối dữ liệu. Bài viết này liệt kê các kiểu nội dung hiện hoạt mà có thể bị chặn bằng các thiết đặt trong Trung tâm Tin cậy và điều này, khi trình bày trong tài liệu, tạo ra Hiển thị thanh thông báo khi bạn mở tệp của bạn.

Nếu nội dung hiện hoạt bị chặn, một thanh thông báo sẽ xuất hiện. Nếu nhiều hơn một loại nội dung hiện hoạt nằm trong tệp, thanh thông báo cảnh báo, một số nội dung hiện hoạt bị tắt.

Thanh Thông báo với thông báo Một số nội dung hiện hoạt đã bị vô hiệu hóa
Một thông báo thanh cảnh báo về nội dung hiện hoạt trong một tệp

Kiểm tra tệp bằng cách sử dụng Trung tâm Tin cậy

Trong Trung tâm Tin cậy, bạn có thể cấu hình việc kiểm tra nội dung trong tệp để tìm vi-rút máy tính hoặc các mối nguy hại khác về bảo mật mà có thể được chuyển đến máy tính của bạn bằng nội dung hiện hoạt. Những kiểm tra này ngăn nội dung hiện hoạt tự động chạy, điều này sẽ giúp bảo vệ máy tính và mạng của bạn bằng cách ngăn chạy nội dung ngoài ý muốn hoặc nội dung độc hại.

Để tìm hiểu thêm về Trung tâm Tin cậy, vui lòng xem Xem các tùy chọn và thiết đặt của tôi trong Trung tâm Tin cậy.

Để mở Trung tâm tin cậy trong chương trình Office

 1. Bấm Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

  Tùy chọn Word hiển thị Thiết đặt Trung tâm Tin cậy

Các loại nội dung hiện hoạt

Để xem các loại nội dung hiện hoạt bị chặn, hãy bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy để mở cửa sổ Trung tâm Tin cậy.

Vùng thiết đặt ActiveX của Trung tâm Tin cậy
Thiết đặt trong Trung tâm Tin cậy xác định cách thức Office xử lý nội dung hiện hoạt

Bạn cũng có thể xem lại danh sách sau đây, xác định các kiểu khác nhau của nội dung hiện hoạt và bên ngoài bị chặn bởi Trung tâm Tin cậy. Thanh thông báo được hiển thị khi các kiểu nội dung hiện hoạt sau có trong tệp của bạn:

 • Điều khiển ActiveX

 • Bổ trợ

 • Kết nối dữ liệu

 • Macro

 • Macro Excel 4.0

 • Nối kết bảng tính

Các loại nội dung bên ngoài sau đây được nối kết ra bên ngoài đến tệp hoặc được nhúng và chúng bị chặn:

 • Tệp nhúng và nối kết đối tượng (OLE) được nối kết

 • Tệp chủ đề màu

 • Tệp biểu định kiểu xếp tầng (CSS)

 • Gói mở rộng XML

 • Nối kết đến hình ảnh bên ngoài

 • Tệp phương tiện

 • Máy chủ dữ liệu thời gian thực

 • Bản kê XML

 • Tài liệu thông minh

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×