Các khóa chuyển dòng lệnh cho sản phẩm Microsoft Office

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn khởi động một sản phẩm Microsoft Office, quy trình khởi động sẽ chạy theo cách chuẩn. Microsoft Word, ví dụ, Hiển thị màn hình của màn hình Word và tải mẫu thường. Nhưng giả sử bạn muốn Word để bắt đầu mà không có màn hình của màn hình và sau đó tải mẫu không phải là mẫu thường. Hoặc bạn muốn tùy chỉnh trình hơn bằng cách tải bổ trợ hoặc chạy macro khi khởi động. Bạn có thể thêm các tùy chọn như thế này bằng cách dùng subcommands được gọi là khóa chuyển dòng lệnh sang lệnh khởi động một ứng dụng Office.

Nếu bạn muốn sử dụng tùy chỉnh chỉ cần một lần, bạn có thể nhập lệnh và chuyển trong chạy hộp thoại (menu bắt đầu) trong Microsoft Windows. Nếu bạn muốn sử dụng một khóa chuyển cụ thể nhiều thời gian hoặc mỗi lần bạn khởi động ứng dụng, bạn có thể tạo một lối tắt trên máy tính khởi động chương trình bằng cách sử dụng cùng một khóa chuyển và tham số. Bài viết này mô tả cách thực hiện cả hai. Nó cũng bao gồm bảng liệt kê tất cả các khóa chuyển và tham số sẵn dùng trong các ứng dụng Office trên máy tính.

Sử dụng một khóa chuyển dòng lệnh không có nghĩa là bạn phải nhập lệnh toàn bộ khởi động tại dấu nhắc lệnh. Bạn có thể bắt đầu ứng dụng Office như bình thường, bằng cách bấm vào biểu tượng chương trình trên máy tính, hoặc bằng cách bấm vào tên chương trình trên menu bắt đầu . Tất cả các phương pháp khởi động thiết phải làm tương tự: họ chạy tệp .exe của ứng dụng, ngay cả khi bạn không thực sự nhập lệnh hoặc thậm chí có thể nhìn thấy nó.

Khóa chuyển dòng lệnh là một bộ điều chỉnh được thêm vào tệp .exe. Khởi động tệp với một khóa chuyển trông như thế này.

 outlook.exe /nopreview

Trong ví dụ này, một khóa chuyển dòng lệnh đã được thêm vào tệp .exe cho Microsoft Outlook. Chuyển đổi bao gồm các dấu gạch chéo và một từ hoặc từ viết tắt của chuyển đổi hành động cho biết. Khóa chuyển này cho Outlook để khởi động mà không hiển thị ngăn đọc.

Khóa chuyển đôi khi theo dõi một hoặc nhiều hướng dẫn cụ thể được gọi là các tham số, cung cấp cho chương trình thông tin thêm về cách chạy lệnh .exe. Ví dụ, lệnh sau đây cho Outlook để tải một tên hồ sơ cụ thể khi khởi động.

outlook exe /profile profilename

Chuyển đổi tên không được viết tắt và không phải là chữ. Tuy nhiên, các tham số chữ thường là đôi khi.

Dưới đây là tên của các lệnh khởi động cho các sản phẩm Office Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint trình xem, Outlook và truy nhập.

Word

winword.exe

Excel

Excel.exe

PowerPoint

powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

pptview.exe

Outlook

Outlook.exe

Access

msaccess.exe

Khi bạn sử dụng một trong các lệnh khởi động Office, bạn phải cung cấp đường dẫn đầy đủ đến tệp .exe của sản phẩm. Xác nhận vị trí của tệp này trên máy tính của bạn. Bảng này hiển thị các vị trí của tệp .exe nếu bạn chấp nhận vị trí thư mục mặc định trong lúc cài đặt.

Trong Office 2007

Windows 32-bit: C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

Trong Office 2010

Windows 32-bit: C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

Trong Office 2013

Windows 32-bit: C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

Trong Office 2016

Windows 32-bit: C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

 1. Trong Windows 10, bấm vào biểu tượng tìm kiếm hoặc Cortana trong thanh tác vụ, nhập chạy, và sau đó bấm vào dấu nhắc lệnh trong kết quả.

  Trong Windows 8, nhấn phím Windows, nhập chạy, sau đó nhấn Enter.

  Trong Windows 7, hãy bấm bắt đầu, trỏ tới Tất cả chương trình, bấm phụ kiện, sau đó bấm chạy.

 2. Trong hộp thoại chạy , nhập một dấu ngoặc kép, nhập đường dẫn đầy đủ cho tệp .exe của ứng dụng, sau đó nhập dấu ngoặc kép khác. Ngoài ra, hãy bấm duyệt để định vị và chọn tệp. Trong trường hợp này, dấu ngoặc kép được tự động cung cấp.

 3. Sau dấu ngoặc kép đóng, hãy nhập một khoảng trắng, rồi nhập khóa chuyển. Ví dụ: bạn có thể nhập:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Lần sau khi bạn khởi động ứng dụng, nó sẽ mở ra như bình thường. Để khởi động tùy chỉnh của bạn có sẵn để sử dụng lặp đi lặp lại, hãy xem phần tiếp theo.

Lưu ý những điều sau đây về cách sử dụng khóa chuyển dòng lệnh:

 • Bạn có thể dùng chỉ có một khóa chuyển mỗi lần. Bắt đầu ứng dụng Office với khóa chuyển nhiều không được hỗ trợ.

 • Nếu tham số của một đường dẫn đến một vị trí trên máy tính của bạn hoặc tên tệp có khoảng trống trong, hãy đặt nó trong dấu ngoặc kép — ví dụ như/t "Hàng tháng Report.dotx".

 • Khóa chuyển và tham số sẽ không chữ. Ví dụ, /RO hoạt động giống như /ro.

 • Bao gồm một khoảng trống trước khi chuyển mỗi và trước mỗi tham số.

 1. Bấm chuột phải vào màn hình nền Windows, trỏ đến Mới và sau đó bấm Lối tắt trên menu lối tắt.

 2. Trong trình Hướng dẫn tạo lối tắt, trong hộp loại vị trí của mục , hãy nhập dấu ngoặc kép ("), nhập đường dẫn đầy đủ cho tệp .exe của ứng dụng (bao gồm tên tệp), sau đó nhập một dấu ngoặc kép. (Hoặc bấm duyệt để định vị và chọn tệp. Trong trường hợp này, dấu ngoặc kép sẽ được thêm tự động.)

 3. Sau dấu ngoặc kép đóng, hãy nhập một khoảng trắng và sau đó nhập khóa chuyển và bất kỳ tham số nào. Nếu tham số này là một đường dẫn đến một vị trí trên máy tính của bạn, và đường dẫn có chứa khoảng trắng, nó cũng phải nằm trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Bấm Tiếp.

 5. Trong hộp Nhập tên cho lối tắt này, nhập tên cho lối tắt và sau đó bấm Hoàn tất.

  Trình hướng dẫn tạo ra lối tắt và đặt nó trên màn hình nền.

Bất cứ khi nào bạn muốn dùng lối tắt để bắt đầu ứng dụng, bấm đúp vào nó.

Để thêm lối tắt màn hình nền vào menu Khởi động của Windows, hãy bấm chuột phải vào lối tắt và sau đó bấm Ghim vào menu Bắt đầu trên menu lối tắt.

Danh sách của các khóa chuyển dòng lệnh cho sản phẩm Office

Mỗi sản phẩm Office có bộ khóa chuyển dòng lệnh khác.

Ghi chú: Các danh sách này không bao gồm tất cả khóa chuyển thêm kể từ Office 2007. Nếu bạn dùng khóa chuyển dòng lệnh và muốn thông tin về các khóa chuyển có sẵn, vui lòng trả lời hoặc không có câu hỏi "Là thông tin này hữu ích" ở cuối chủ đề này. Sau đó, trong hộp xuất hiện, cho chúng tôi biết những sản phẩm Office và phiên bạn quan tâm.

Khóa chuyển và tham số

Mô tả

/safe

Bắt đầu từ trong chế độ an toàn.

/q

Khởi động Word mà không hiển thị màn hình màn hình của Word.

/ttemplatename

Khởi động Word với một tài liệu mới dựa trên mẫu khác theo mẫu Normal.

Ví dụ    Để bắt đầu Word với một tài liệu dựa trên mẫu được gọi là Myfax.dotx, lưu trữ trên ổ đĩa C, gõ tại dấu nhắc lệnh:

/tc:\Myfax.dotx

Lưu ý: Không bao gồm một khoảng trống giữa các chuyển đổi và tên của tệp mẫu.

Ghi chú Bảo mật: Vì mẫu có thể lưu trữ vi-rút macro, cẩn thận về mở chúng hoặc tạo tệp dựa trên mẫu mới. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây: chạy cập nhật phần mềm chống vi-rút trên máy tính của bạn, đặt mức độ bảo mật macro của bạn để cao, bỏ chọn tin cậy tất cả cài đặt bổ trợ và mẫu hộp kiểm, sử dụng chữ ký điện tử và duy trì một danh sách nguồn đáng tin cậy.

/t filename

Khởi động Word và mở tệp hiện có.

Ví dụ    Để khởi động Word và mở tệp mẫu Myfax.dotx, lưu trữ trên ổ đĩa C, hãy nhập như sau khi được nhắc lệnh:

/t c:\Myfax.dotx

Ví dụ    Để khởi động Word và mở nhiều tệp, chẳng hạn như MyFile.docx và MyFile2.docx, mỗi lưu trữ trên ổ đĩa C, hãy nhập sau khi được nhắc lệnh:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Khởi động Word với một tài liệu mới dựa trên một tệp hiện có.

Ví dụ    Để khởi động Word và tạo tài liệu mới dựa trên tệp MyFile.docx, lưu trữ trên máy tính, hãy nhập như sau khi được nhắc lệnh:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Khởi động Word và mở một bản sao chỉ-đọc của tài liệu được lưu trữ trên một trang web Microsoft Windows SharePoint Services. Trang phải xuất hiện trên một máy tính đang chạy Word 2007 trở lên hoặc Windows SharePoint Services 2.0 trở lên.

Ví dụ    Để khởi động Word và mở một bản sao của tệp MyFile.docx, lưu trữ trong thư viện tài liệu ở URL http://MySite/Documents, nhập sau khi được nhắc lệnh:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Lưu ý: Nếu tài liệu được kiểm xuất cho bạn, chuyển/h không có hiệu lực. Word mở tệp để bạn có thể sửa nó.

/pxslt

Khởi động Word và mở tài liệu XML hiện có, dựa trên các đã xác định mở rộng biểu định kiểu ngôn ngữ phép biến đổi (XSLT).

Ví dụ    Để khởi động Word và áp dụng XSLT MyTransform, lưu trữ trên ổ đĩa C, đến tệp XML Data.xml, cũng lưu trữ trên ổ đĩa C, hãy nhập sau khi được nhắc lệnh:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Khởi động Word và ngăn không cho bổ trợ và mẫu toàn cầu (bao gồm mẫu thường) từ đang được tải tự động. Chuyển đổi /a cũng khóa tệp thiết đặt.

/ladd-in

Khởi động Word và sau đó tải một cụ thể từ bổ trợ.

Ví dụ    Để khởi động Word và sau đó tải bổ trợ Sales.dll, lưu trữ trên ổ đĩa C, hãy nhập sau khi được nhắc lệnh:

/lc:\Sales.dll

Lưu ý: Không bao gồm một khoảng trống giữa các chuyển đổi và tên bổ trợ.

Ghi chú Bảo mật: Hãy cẩn trọng khi chạy thực thi tệp hoặc mã trong macro hoặc ứng dụng. Tệp thực thi hoặc mã có thể được dùng để thực hiện hành động mà có thể xâm phạm sự bảo mật của máy tính và dữ liệu của bạn.

/m

Khởi động Word mà không cần chạy bất kỳ macro AutoExec.

/mmacroname

Khởi động Word và sau đó chạy một macro cụ thể. Chuyển đổi/m cũng ngăn không cho Word chạy bất kỳ macro AutoExec.

Ví dụ    Khởi động Word và sau đó chạy macro Salelead, gõ tại dấu nhắc lệnh:

/mSalelead

Lưu ý: Không bao gồm một khoảng trống giữa các chuyển đổi và tên macro.

Vì macro có thể chứa vi-rút, cẩn thận về chạy chúng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây: chạy cập nhật phần mềm chống vi-rút trên máy tính của bạn; Đặt mức độ bảo mật macro của bạn ở mức cao; xóa hộp kiểm tin cậy tất cả cài đặt bổ trợ và mẫu ; sử dụng chữ ký điện tử; duy trì một danh sách người phát hành tin cậy.

/n

Bắt đầu một phiên bản mới của Word với không mở tài liệu. Tài liệu mở trong mỗi phiên bản Word sẽ không xuất hiện dưới dạng các lựa chọn trong danh sách Chuyển Windows Phiên bản khác.

/w

Bắt đầu một phiên bản mới của Word với một tài liệu trống. Tài liệu mở trong mỗi phiên bản Word sẽ không xuất hiện dưới dạng các lựa chọn trong danh sách Chuyển Windows của các phiên bản khác.

/r

Đăng ký lại Word trong sổ đăng ký Windows. Khóa chuyển này khởi động Word, chạy thiết lập Office, Cập Nhật sổ đăng ký Windows và sau đó đóng lại.

/x

Khởi động Word từ hệ điều hành shell sao cho Word có thể phản hồi chỉ có một yêu cầu Exchange dữ liệu động (DDE) (ví dụ, để in tài liệu theo lập trình).

/ztemplatename

Rõ rệt hoạt động chính xác giống như/t chuyển. Tuy nhiên, bạn có thể dùng chuyển /z Word để tạo ra một khởi động và sự kiện mới, trong khi tạo ra /t chuyển chỉ một sự kiện khởi động.

Khóa chuyển và tham số

Mô tả

đường dẫn sổ làm việc | tên tệp

Tham số này không đòi hỏi khóa chuyển.

Khởi động Excel và mở tệp được xác định.

Ví dụ

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

hoặc

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r đường dẫn sổ làm việc | tên tệp

Mở một sổ làm việc cụ thể dưới dạng chỉ đọc.

Ví dụ

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

hoặc

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t đường dẫn sổ làm việc | tên tệp

Khởi động Excel và mở tệp được xác định dưới dạng mẫu.

Ví dụ

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

hoặc

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n đường dẫn sổ làm việc | tên tệp

Như /t, khởi động Excel và mở tệp được xác định dưới dạng mẫu.

Ví dụ

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

hoặc

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e hoặc /embed

Ngăn không cho màn hình khởi động Excel xuất hiện và một sổ làm việc trống mới mở ra.

Ví dụ

excel.exe /e

/p đường dẫn sổ làm việc

Xác định một thư mục dưới dạng thư mục hoạt động tích cực (ví dụ, thư mục được trỏ đến trong hộp thoại Lưu Như).

Ví dụ

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s hoặc /chế độ an toàn

Buộc Excel bỏ qua tất cả tệp được lưu trữ trong các thư mục khởi động, chẳng hạn như thư mục XLStart mặc định nằm tại thư mục mà tại đó Excel hoặc Microsoft Office được cài đặt.

Ví dụ

excel.exe /s

/m

Tạo ra một sổ làm việc mới có chứa một trang tính macro XLM.

Ví dụ

excel.exe /m

/a progID

Khởi động Excel và tải Bổ trợ Tự động hóa được xác định bằng progID của bổ trợ.

Ví dụ

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

khởi động một thể hiện mới (một quy trình riêng biệt) của Excel.

Ví dụ

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

hoặc

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Dưới đây là các khóa chuyển dòng lệnh sẵn dùng cho PowerPoint.

Chuyển đổi hoặc tham số

Hành động

/ B

Khởi động PowerPoint với một bản trình bày trống mới.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / b

/C

Khởi động PowerPoint mở tệp được xác định và cũng có thể khởi động Microsoft Windows NetMeeting hội thảo.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPresentation.pptx

Lưu ý: Nếu bạn dùng khóa chuyển này mà không cần xác định một tệp, PowerPoint sẽ bắt đầu bằng không mở bản trình bày và hội thảo NetMeeting không khởi động.

/ NHÚNG

Khởi động PowerPoint mà không hiển thị cửa sổ chương trình Office PowerPoint 2007 . Người phát triển dùng khóa chuyển này khi kiểm tra bổ trợ.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / nhúng

/ M MACRO

Chạy macro trong bản trình bày đã xác định.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / m myfile.pptm "MyMacro"

Macro trong tệp myfile.pptm là "MyMacro".

/N

Khởi động PowerPoint và tạo bản trình bày mới.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "đường dẫn\templatename.potx"

Ví dụ này xác định tên của mẫu bản trình bày mới dựa trên: templatename.potx.

Nếu mẫu tên không được cung cấp, PowerPoint sẽ bắt đầu bản trình bày mới dựa trên mẫu trống (trên thực tế, giống như bằng cách dùng chuyển /N mà không có tên mẫu).

/O

Khởi động PowerPoint và xác định một danh sách các tệp để mở.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O tệp name1.pptx, tệp name2.pptx

/P

In bản trình bày vào máy in mặc định bằng cách sử dụng thiết đặt mặc định.

Khi bạn dùng khóa chuyển /P, PowerPoint sẽ hiển thị hộp thoại in trước khi in. Sau khi bạn chọn tùy chọn và bấm OK, đóng hộp thoại, và PowerPoint in tệp và sau đó đóng lại. Nếu bạn không muốn thấy PowerPoint vào, hãy dùng khóa chuyển /PT (in để) thay vào đó.

Ví dụ: "c:\program files\micromềm office\office12\POWERPNT.exe" /P "MyFile.pptx"

/PT

In bản trình bày vào máy in đã xác định bằng cách sử dụng các thiết đặt mặc định.

Nếu bạn không muốn thấy PowerPoint vào, hãy dùng khóa chuyển /PT (in để).

Ví dụ: "c:\program files\microsoft củafice\office12\POWERPNT.exe" /PT "PrinterName" "" "" "MyFile.pptx"

PrinterName là tên của máy in sẽ xuất hiện trong hộp tên bên dưới máy in trong hộp thoại in . Dấu ngoặc kép trống là cần thiết; dấu ngoặc kép xung quanh PrinterName và đường dẫn đến tệp PPTX cần có chỉ khi có khoảng trống trong một trong các tên, nhưng sẽ luôn là nên dùng chúng.

/ PWO

In tệp được xác định, nhưng Hiển thị hộp thoại in .

Khi bạn dùng khóa chuyển /P, PowerPoint sẽ hiển thị hộp thoại in trước khi in. Sau khi bạn chọn tùy chọn và bấm OK, đóng hộp thoại, và PowerPoint in tệp và sau đó đóng lại. Nếu bạn không muốn thấy PowerPoint vào, hãy dùng khóa chuyển /PT (in để) thay vào đó.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "MyFile.pptx"

/ KHÔI PHỤC

Khôi phục PowerPoint với cách mà nó đã trước khi chương trình đã đóng bất thường. Khi khởi động lại PowerPoint, nó sẽ tìm cách khôi phục và khôi phục một số khía cạnh khác của trạng thái của chương trình và bản trình bày trước khi nó đã đóng.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / khôi phục

/S

Mở tệp bản trình bày đã xác định dưới dạng một chiếu hình.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "trình bàyation1.pptx"

Dưới đây là các khóa chuyển dòng lệnh sẵn dùng cho trình xem PowerPoint.

Chuyển đổi hoặc tham số

Hành động

/ D

Hiển thị hộp thoại mở khi kết thúc bản trình bày.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" / d

/ L

Đọc một danh sách của bản trình bày PowerPoint nằm trong một tệp văn bản.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" / l "Your_Play_List.txt"

Lưu ý: Danh sách tệp là danh sách các tên tệp bản trình bày (có bằng đường dẫn nếu cần). Không có thể thêm khóa chuyển dòng lệnh bổ sung vào bản trình bày riêng lẻ trong danh sách.

/N#

Mở bản trình bày ở một số đã xác định các trang chiếu, thay vì trang chiếu 1.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "Bantrinhbay.pptx"

Ví dụ này sẽ mở ra Bantrinhbay.pptx ở trang chiếu 5.

/S

Khởi động trình xem mà không hiển thị màn hình của màn hình.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Gửi bản trình bày vào máy in và in tệp.

Ví dụ: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Bantrinhbay.pptx"

Ví dụ này in tệp Bantrinhbay.pptx.

Khóa chuyển

Mô tả

/a

Tạo một mục với tệp đã xác định ở dạng phần đính kèm.

Ví dụ:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

Nếu không xác định được mục nào, thì giả định là IPM.Note. Không dùng được với lớp thông báo không dựa trên Outlook.

/altvba otmfilename

Mở chương trình VBA đã xác định trong otmfilename, thay vì %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c messageclass

Tạo một mục mới trong lớp thông báo đã xác định (biểu mẫu Outlook hay mọi biểu mẫu MAPI hợp lệ khác).

Ví dụ:

 • /c ipm.activity sẽ tạo ra mục Nhật ký

 • /c ipm.appointment sẽ tạo ra cuộc hẹn

 • /c ipm.contact sẽ tạo ra liên hệ

 • /c ipm.note sẽ tạo ra e-mail

 • /c ipm.stickynote sẽ tạo ra ghi chú

 • /c ipm.task sẽ tạo ra tác vụ

/checkclient

Sẽ nhắc người quản lý mặc định về email, tin tức và liên hệ.

/cleanautocompletecache

Loại bỏ tất cả các tên và địa chỉ email từ danh sách tự động hoàn tất. (Outlook 2013, 2016 chỉ)

/cleancategories

Xóa bỏ mọi tên thể loại tùy chỉnh bạn đã tạo. Phục hồi thể loại thành tên mặc định.

/cleanclientrules

Khởi động Outlook và xóa bỏ qui tắc dựa vào máy khách.

/cleanconvongoingactions

Xóa hội thoại hành động bảng (mèo). MÈO mục cho một chuỗi hội thoại hội thoại thường hết hạn 30 ngày sau không hoạt động. Khóa chuyển dòng lệnh xóa tất cả hội thoại gắn thẻ, bỏ qua, và di chuyển quy tắc ngay lập tức dừng bất kỳ hành động bổ sung. (Outlook 2013, 2016 chỉ)

/cleandmrecords

Xóa bỏ bản ghi nhật ký được lưu khi người quản lý hay đại diện từ chối một cuộc họp.

/cleanfinders

Đặt lại tất cả Thư mục Tìm kiếm trong hộp thư Microsoft Exchange chỉ đối với hồ sơ được mở đầu tiên.

/cleanfromaddresses

Loại bỏ tất cả các mục Từ đã được thêm vào thủ công từ hồ sơ.

/cleanmailtipcache

Loại bỏ tất cả Mẹo Thư từ bộ đệm ẩn. (Outlook 2013, 2016 chỉ)

/cleanreminders

Sẽ xóa và tạo lại lời nhắc.

/cleanroamedprefs

Tất cả các tùy chọn chuyển vùng trước đó sẽ bị xóa bỏ và được sao chép lại từ thiết đặt cục bộ trên máy tính nơi dùng khóa này. Khóa này gồm có thiết đặt chuyển vùng cho lời nhắc, lưới rảnh/bận, giờ làm việc, phát hành lịch và quy tắc RSS.

/cleanrules

Khởi động Outlook và xóa bỏ quy tắc trên máy khách và trên máy chủ.

Quan trọng Nếu bạn có nhiều hoặc thêm hộp thư trong hồ sơ Outlook của bạn, chạy dòng lệnh /cleanrules chuyển sẽ xóa bỏ các quy tắc từ tất cả các hộp thư được kết nối. Do đó, chúng tôi khuyên bạn chỉ chạy lệnh này khi hồ sơ Outlook của bạn chỉ chứa một hộp thư mục tiêu.

/cleanserverrules

Khởi động Outlook và xóa bỏ quy tắc trên máy chủ.

/cleansharing

Loại bỏ tất cả RSS, Lịch Internet và đăng ký SharePoint từ Thiết đặt Tài khoản, nhưng để lại tất cả nội dung đã tải xuống trước đó trên máy tính của bạn. Khóa chuyển này hữu ích nếu bạn không thể xóa bỏ một trong số những đăng ký này trong Outlook 2013.

/cleansniff

Ghi đè lên khóa lập trình vốn xác định máy tính nào trong số máy tính của bạn (khi bạn chạy Outlook cùng một lúc) sẽ xử lý mục họp. Tiến trình khóa lại này sẽ giúp ngăn các thông báo lời nhắc trùng lặp. Khóa chuyển này sẽ xóa bỏ khóa đó trên máy tính dùng nó. Điều này cho phép Outlook xử lý được mục họp.

/cleansubscriptions

Xóa bỏ thông báo và thuộc tính đăng ký cho các tính năng đăng ký.

/cleanweather

Loại bỏ vị trí thành phố đã thêm Thanh Thời tiết vào.

/cleanviews

Khôi phục dạng xem mặc định. Tất cả dạng xem tùy chỉnh bạn đã tạo sẽ bị mất đi.

/embedding

Không dùng cùng tham biến dòng lệnh để đồng tạo OLE chuẩn.

/f msgfilename

Mở tệp thông báo đã xác định (.msg) hoặc tìm kiếm đã lưu Microsoft Office (.oss).

/finder

Mở hộp thoại Tìm kiếm Nâng cao.

/hol holfilename

Mở tệp .hlo đã xác định.

/ical icsfilename

Mở tệp .ics đã xác định.

/importNK2

Nhập nội dung của tệp .nk2 có chứa danh sách biệt danh được sử dụng cả trong kiểm tra tên tự động lẫn tính năng Tự động Hoàn thiện.

/importprf prffilename

Khởi động Outlook và mở/nhập hồ sơ MAPI đã xác định (*.prf). Nếu Outlook đã được mở, sẽ sắp xếp hồ hơ cần nhập vào khởi động xóa tiếp theo.

/launchtraininghelp assetid

Mở cửa sổ Trợ giúp với chủ đề Trợ giúp đã xác định trong khẳng định được hiển thị.

/m emailname

Cung cấp cho người dùng cách thức để thêm tên e-mail vào khoản mục. Chỉ phối hợp cùng tham biến dòng lệnh /c.

Ví dụ:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

/noextensions

Cả bổ trợ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM) có quản lý lẫn gốc đều được tắt.

/nopreview

Khởi động Outlook với Ngăn Đọc đã tắt.

/p msgfilename

In thư đã xác định (.msg).

/Profile profilename

Tải hồ sơ đã xác định. Nếu tên hồ sơ của bạn chứa một khoảng trắng, hãy đặt tên hồ sơ đó trong dấu ngoặc kép (" ").

/profiles

Mở hộp thoại Chọn Hồ sơ bất kể thiết đặt Tùy chọn trên menu Công cụ.

/promptimportprf

Tương tự như /importprf ngoại trừ việc xuất hiện của dấu nhắc và người dùng có thể hủy bỏ việc nhập.

/recycle

Khởi động Outlook bằng cửa sổ Outlook có sẵn, nếu cửa sổ đó tồn tại. Được dùng kết hợp với /explorer hoặc /folder.

/remigratecategories

Khởi động Outlook và khởi động các lệnh sau đây trên hộp thư mặc định:

 • Nâng cấp cờ màu Để Theo dõi thành thể loại màu Outlook 2013.

 • Nâng cấp nhãn lịch thành thể loại màu Outlook 2013.

 • Thêm tất cả thể loại màu được dùng trên các mục không phải là thư vào Danh sách Thể loại Chủ

Lưu ý: Đây là lệnh giống hệt như Nâng cấp thành Thể loại Màu trong mỗi Outlook hộp thoại thuộc tính hộp thư.

/resetfolders

Khôi phục thư mục còn thiếu tại vị trí chuyển phát mặc định.

/resetfoldernames

Đặt lại tên thư mục mặc định (như Hộp thư đến hoặc Mục đã Gửi) thành tên mặc định bằng ngôn ngữ giao diện người dùng Office hiện tại.

Ví dụ: nếu bạn kết nối với hộp thư của bạn trước tiên trong Outlook bằng giao diện người dùng Tiếng Nga, thì không thể đổi tên cho thư mục mặc định Tiếng Nga. Để thay đổi tên thư mục mặc định thành một ngôn ngữ khác, như Tiếng Nhật hay Tiếng Anh, bạn có thể dùng khóa chuyển này để đặt lại tên thư mục mặc định sau khi bạn thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng hoặc cài đặt một phiên bản Outlook ngôn ngữ khác.

/resetformregions

Làm trống bộ đệm ẩn vùng biểu mẫu và tải lại định nghĩa biểu mẫu vùng từ sổ đăng ký Windows.

/resetnavpane

Xóa và tạo lại Ngăn Thư mục cho hồ sơ hiện thời.

/resetquicksteps

Khôi phục Bước Nhanh mặc định. Xóa bỏ tất cả Bước Nhanh người dùng đã tạo.

/resetsearchcriteria

Đặt lại tất cả tiêu chí Tìm kiếm Tức thời để hiện bộ tiêu chí mặc định trong từng mô-đun.

/resetsharedfolders

Loại bỏ tất cả thư mục được chia sẻ từ Ngăn Thư mục.

/resettodobar

Xóa và tạo lại danh sách nhiệm vụ thanh việc cần làm cho hồ sơ hiện tại.

/restore

Cố gắng mở cùng một hồ sơ và thư mục được mở trước khi một bất thường Outlook tắt. (Outlook 2013, 2016 chỉ)

/rpcdiag

Mở Outlook và hiển thị hộp thoại trạng thái kết nối của cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC).

/safe

Khởi động Outlook mà không có Ngăn Đọc hay tùy chỉnh thanh công cụ. Cả bổ trợ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM) có quản lý lẫn gốc đều được tắt.

/safe:1

Khởi động Outlook với Ngăn Đọc tắt.

/safe:3

Cả bổ trợ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM) có quản lý lẫn gốc đều được tắt.

/select foldername

Khởi động Outlook và mở thư mục trong một cửa sổ mới. Ví dụ: để mở Outlook và hiển thị lịch mặc định, hãy dùng: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Xác định URL chung để kết nối tới Outlook. Ví dụ: dùng stssync://URL để nối kết một danh sách SharePoint với Outlook.

/sniff

Khởi động Outlook, buộc tìm kiếm yêu cầu cuộc họp mới trong Hộp thư đến, rồi thêm chúng vào lịch.

/t oftfilename

Mở tệp .oft đã xác định.

/v vcffilename

Mở tệp .vcf đã xác định.

/vcal vcsfilename

Mở tệp .vcs đã xác định.

Switch

Tham số

Mô tả

Không có

cơ sở dữ liệu

Mở cơ sở dữ liệu đã xác định hoặc dự án Microsoft Access. Bạn có thể bao gồm đường, nếu cần thiết. Nếu đường dẫn chứa khoảng trắng, hãy đặt trong dấu ngoặc kép.

/excl

Không có

Mở cơ sở dữ liệu Access đã xác định cho dành riêng truy nhập. Để mở cơ sở dữ liệu để sử dụng được chia sẻ trong một môi trường đa người dùng, hãy bỏ qua khóa chuyển này. Áp dụng cho truy nhập cơ sở dữ liệu chỉ.

/ ro

Không có

Mở cơ sở dữ liệu Access đã xác định hoặc truy nhập dự án để sử dụng chỉ đọc.

/Runtime

Không có

Xác định mà Access sẽ bắt đầu với thời gian chạy phiên bản tùy chọn.

/Profile

Hồ sơ người dùng

Khởi động Access bằng cách dùng các tùy chọn trong hồ sơ người dùng đã xác định thay vì thiết đặt sổ đăng ký Windows chuẩn được tạo khi bạn đã cài đặt truy nhập. Điều này sẽ thay thế chuyểnini/được dùng trong phiên bản Access trước khi truy nhập 95 để xác định một tệp khởi tạo.

/ thu gọn

mục tiêu cơ sở dữ liệu hoặc mục tiêu truy nhập dự án

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu Access, hoặc nén dự án Access mà được xác định trước khi chuyển đổi/thu gọn , và sau đó đóng truy nhập. Nếu bạn bỏ qua một tên tệp đích sau chuyển/thu gọn , tệp được nén lại tên gốc và thư mục. Để thu gọn để tên khác, hãy xác định một tệp đích. Nếu bạn bao gồm đường dẫn có chứa khoảng trắng, hãy đặt đường dẫn trong dấu ngoặc kép.

Nếu bạn chỉ định tên tệp trong tham số mục tiêu cơ sở dữ liệu hoặc mục tiêu dự án Access nhưng bạn không bao gồm đường dẫn, tệp đích được tạo trong thư mục cơ sở dữ liệu mặc định được xác định trong Access. Bạn có thể thay đổi thiết đặt này trong hộp thoại Tùy chọn Access .

Trong dự án Access, tùy chọn này nén tệp dự án (.adp) Access nhưng không phải là cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

/x

macro

Mở cơ sở dữ liệu Access mà được xác định trước khi chuyển đổi /x , và sau đó chạy macro đã xác định. Một cách khác để chạy macro khi bạn mở cơ sở dữ liệu là tạo một macro có tên là AutoExec.

Macro có thể chứa vi-rút, vì vậy bạn phải cẩn thận về chạy chúng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây: chạy cập nhật phần mềm chống vi-rút trên máy tính của bạn; sử dụng trung tâm tin cậy để vô hiệu hóa tất cả macro trừ những được ký điện tử; duy trì một danh sách nguồn đáng tin cậy của macro.

/ CMD

Không có

Xác định những gì sau trên dòng lệnh là giá trị sẽ được trả về bằng hàm lệnh . Tùy chọn này phải là chuyển đổi cuối cùng trên dòng lệnh. Bạn có thể sử dụng dấu chấm phẩy (;) một cách khác thay vì/CMD.

Dùng khóa chuyển này để xác định một đối số dòng lệnh có thể được dùng trong Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×