Các hàm Excel trả về phạm vi hoặc mảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong tháng 9, 2018 chúng tôi thông báo rằng Động mảng hỗ trợ sẽ sắp có mặt trên Excel. Điều này cho phép các công thức để tràn qua nhiều ô nếu công thức trả về đa ô phạm vi hoặc mảng riêng lẻ. Hành vi linh động mảng mới này cũng có thể ảnh hưởng đến trước các chức năng có khả năng để trả về một mảng hoặc phạm vi đa ô.

Dưới đây là danh sách các hàm có thể trả về đa ô phạm vi hoặc mảng riêng lẻ trong những gì chúng tôi gọi là trước động mảng Excel. Nếu các hàm được dùng trong sổ làm việc trước động mảng và trả về đa ô phạm vi hoặc mảng lưới (hoặc một hàm không mong đợi chúng), rồi im lặng giao cắt ngầm nào đã xảy ra. Động mảng Excel cho biết nơi giao cắt ngầm có thể xảy ra bằng cách sử dụng các @ toán tử, và dưới dạng một kết quả, các hàm này có thể được thêm đầu với một @ nếu họ ban đầu đã được biên soạn trong phiên bản Excel trước động mảng. Ngoài ra, nếu tác giả trên động mảng Excel, các hàm này có thể xuất hiện dưới dạng công thức mảng kế thừa trong trước động mảng Excel, trừ khi thêm đầu với @.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×