Các danh sách kiểm tra cho các kỹ thuật sẵn sàng yammer (Yammer admin hướng dẫn)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn bắt đầu cuộc hành trình xã hội trong chuyển đổi doanh nghiệp của bạn với Microsoft và Yammer, sử dụng danh sách kiểm tra này để đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng để hỗ trợ Yammer một cách thích hợp.

Bài viết này là một phần của Yammer admin hướng dẫn

Thiết lập mạng của bạn Yammer

Quản lý người dùng của bạn Yammer

Theo dõi dữ liệu Yammer

Tính năng bổ sung Yammer

Yammer an ninh FAQ

Danh sách kiểm tra kỹ thuật sẵn sàng yammer    

Enablement prelaunch

Khái niệm cơ bản thiết lập mạng

 • Kiểm tra trình duyệt và hệ thống yêu cầu

 • Xác định tùy chọn cấu hình

 • Thiết kế và xây dựng thương hiệu

 • Xác định và đào tạo quản trị viên

 • Xác định một chính sách sử dụng

 • Chỉ rõ thiết đặt bảo mật

Cấu trúc kiến trúc và nhóm mạng yammer

 • Nhập tên miền

 • Quản lý mạng bên ngoài

 • Populating nhóm từ danh sách phân phối:

  • Cập Nhật số lượng lớn của nhóm

 • Quản lý người dùng

  • Cập Nhật số lượng lớn của người dùng

Mô hình hỗ trợ

 • Xác định dòng chảy hỗ trợ: người dùng cuối ↔ khách hàng giúp bàn ↔ Yammer giúp bàn

 • Sử dụng mạng lưới khách hàng Yammer

 • Quản lý Dịch vụ thông báo cho người dùng cuối

 • Đăng ký để https://status.yammer.com

Tích hợp

Quan trọng: 

 • Yammer SSO và Yammer DSync đang bị phản đối và sẽ dừng hoạt động sau ngày 1 tháng 12 năm 2016. Bạn sẽ không thể thiết lập các cấu hình mới bằng Yammer SSO và DSync sau ngày 1 tháng 4 năm 2016.

 • Để biết thêm thông tin về việc phản đối cũng như cách chuyển ra khỏi Yammer SSO và Yammer DSync, hãy xem Kế hoạch dành cho việc phản đối Yammer SSO và DSync.

 • Hội nhập đồng bộ thư mục

 • Văn phòng 365 đăng nhập cho Yammer (khuyến cáo) hoặc Yammer đăng nhập đơn (SSO)

 • SharePoint tích hợp

 • Yammer Nhúng cho mạng nội bộ và các cổng

 • Dòng hoạt động từ các đường dây của doanh nghiệp (LoB) ứng dụng

 • Sử dụng API để tích hợp tùy chỉnh

Thiết bị di động

 • Formalization sử dụng ứng dụng

 • Lăn bánh ra khỏi ứng dụng cho thiết bị

 • Hiểu khả năng quản lý phiên làm việc

Kinh doanh như bình thường thiết lập

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Yammer admin hướng dẫn

Yammer Trung tâm quản trị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×