Các dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông tin hỗ trợ trực tuyến

Để hỗ trợ Dịch vụ Windows SharePoint , hãy truy cập Trung tâm kỹ thuật Windows SharePoint Services trên TechNet.

Cho tất cả các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi, hãy truy cập Microsoft hỗ trợ. Trong Canada, hãy truy cập blog Microsoft Canada trực tuyến.

Người dùng TTY

Dịch vụ Microsoft văn bản (TTY/TDD) điện thoại có sẵn tại (425) 635-4948 bang Washington hoặc (800) 892-5234 ở Hoa Kỳ gọi (905) 568-9641 trong Canada.

Trên toàn cầu

Hỗ trợ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada có thể khác nhau. Để biết chi tiết liên hệ khu vực, hãy ghé thăm Microsoft office vị trí trên thế giới. Nếu không có không có office con của Microsoft trong quốc gia hoặc khu vực của bạn, vui lòng liên hệ lập mà bạn cấp sản phẩm Microsoft của bạn.

Điều kiện

Dịch vụ hỗ trợ của Microsoft có thể hiện giá cả, điều khoản và điều kiện, có thể thay đổi mà không thông báo.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×