Các biểu đồ đường trong Power View

Biểu đồ đường là lựa chọn tuyệt vời để hiển thị dữ liệu theo thời gian, hoặc dữ liệu theo tuần tự khác.

Biểu đồ đường trong Power View

  1. Bắt đầu với sổ làm việc Excel hoặc nguồn dữ liệu khác có chứa dữ liệu của bạn.

  2. Trong trang tính Power View, hãy tạo một bảng với:

    • Một trường có chứa các giá trị mà bạn muốn vẽ.

    • Một trường ngày/thời gian hoặc trường theo tuần tự khác.

  3. Với bảng đã chọn, trên tab Thiết kế > Đường.

Trường ngày/thời gian nên đi trong hộp Trục và giá trị trường trong hộp Giá trị. Nếu không có, hãy di chuyển các trường trong Danh sách Trường.

Đó là biểu đồ đường cơ bản.

Thông tin thêm

Biểu đồ và các trực quan hóa khác trong Power View

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×