Các bản cập nhật Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tìm và quản lý các bản cập nhật cho Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010 và Outlook 2007, hãy sử dụng các liên kết trên trang này để tìm hiểu và tải xuống các bản cập nhật.

Mẹo: 

Khả năng tương thích của Outlook với Office 365 và môi trường tại chỗ của bạn phụ thuộc vào các yêu cầu hệ thống đối với việc triển khai của bạn:

Gói Dịch vụ Mới nhất (SP)

Bản cập nhật Bắt buộc Tối thiểu

Bản cập nhật Công khai Mới nhất (PU)

Không áp dụng

Tháng ba 2016 PU
KB3114861

Tháng mười hai 2017 PU KB4011570

Tháng 8 2016 PU cho Outlook 2016 lọc Email rác
KB3115407

Bắt đầu từ bản phát hành Tháng Tư 2015, tất cả các bản cập nhật Office 2013 sẽ chỉ áp dụng nếu đã cài đặt Office 2013 SP1. Hãy xem KB2817430 để biết thêm thông tin về việc mua Office 2013 SP1 cho các sản phẩm máy khách và KB2880552 để biết thêm thông tin về SP1 cho các sản phẩm máy chủ Office 2013.

Gói Dịch vụ Mới nhất (SP)

Bản cập nhật Bắt buộc Tối thiểu

Bản cập nhật Công khai Mới nhất (PU)

SP1
KB 2850036

PU Tháng Mười Hai 2015
KB3114349

Tháng mười hai 2017 PU KB4011282

PU Tháng Tám 2016 cho Bộ lọc Email Rác Outlook 2013
KB3115404

Gói Dịch vụ Mới nhất

Bản cập nhật Bắt buộc Tối thiểu

Bản cập nhật Công khai Mới nhất

SP2
KB 2687521

PU Tháng Mười 2015
KB3085604

Tháng 4 năm 2015 PU dành cho Office 2010 cho MAPI/HTTP
KB2956191

Mười 2017 PU KB4011196

PU Tháng Tám 2016 cho Bộ lọc Email Rác Outlook 2010
KB3115475

Gói Dịch vụ Mới nhất

Bản cập nhật Bắt buộc Tối thiểu

Bản cập nhật Công khai Mới nhất

SP3
KB 2591018

PU Tháng Tư 2014
KB2863811

Tháng 9 2017 PU KB4011086

PU Tháng Tám 2016 cho Bộ lọc Email Rác Outlook 2007
KB3115461

Chủ đề Liên quan

Các bản cập nhật Office
Các bản cập nhật Exchange

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×