Các bản cập nhật Office

Tìm và quản lý các bản cập nhật cho Office 2016, Office 2013, Office 2010 và Office 2007 ở một nơi. Sử dụng các liên kết trên trang này để biết thêm thông tin về các bản cập nhật mới nhất, rồi tải xuống các bản cập nhật đó.

Sau Bản cập nhật Tích lũy (CU) Tháng Mười Hai 2014, tất cả các bản cập nhật sẽ được tích hợp trong Bản cập nhật Công khai (PU). Các bản CU sẽ không còn được phát hành.

Để biết hướng dẫn chung về việc cài đặt các bản cập nhật cho một sản phẩm cụ thể, hãy xem các liên kết trong từng hàng phiên bản.

Lưu ý: 

  • Thông tin trong bài viết này áp dụng khi bạn đã cài đặt Office thông qua MSI (phương pháp cài đặt thừa tự), có bản cài đặt giấy phép số lượng lớn hoặc công ty của bạn đang sử dụng Chính sách Nhóm để quản lý các bản cập nhật Office.

  • Để biết thông tin bổ sung về cách cài đặt các bản cập nhật Office, hãy xem mục Cài đặt các bản cập nhật Office.

Các bản cập nhật Mới nhất cho Office 2016

Phiên bản và Sản phẩm

Gói Dịch vụ Mới nhất

Bản cập nhật Công khai Mới nhất

Hướng dẫn Chung

2016   

Office 2016

Project 2016

Visio 2016

Không áp dụng

Tháng Tư 2018 PU

KB4098622

Office 2016


Các bản cập nhật Mới nhất cho Office 2013

Bắt đầu từ bản phát hành Tháng Tư 2015, tất cả các bản cập nhật Office 2013 sẽ chỉ áp dụng nếu đã cài đặt Office 2013 SP1. Hãy xem KB2817430 để biết thêm thông tin về việc mua Office 2013 SP1 cho các sản phẩm máy khách và KB2880552 để biết thêm thông tin về SP1 cho các sản phẩm máy chủ Office 2013.

Phiên bản và Sản phẩm

Gói Dịch vụ Mới nhất

Bản cập nhật Công khai Mới nhất

Hướng dẫn Chung

2013   

Office 2013

Project 2013

Visio 2013

Office Online

SharePoint 2013

Project Server 2013

SP1
KB 2850036
KB 2850035

Tháng Tư 2018 PU

KB4098622

Office 2013

Office Web Apps

SharePoint 2013

Project Server 2013

Các bản cập nhật Mới nhất cho Office 2010

Phiên bản và Sản phẩm

Gói Dịch vụ Mới nhất

Bản cập nhật Công khai Mới nhất

Hướng dẫn Chung

2010   

Bộ Office 2010

Project 2010

Visio 2010

Máy chủ Office 2010

Office Online

Search Server 2010

Sản phẩm SharePoint 2010

Project Server 2010

FAST Search Server 2010 cho SharePoint

SP2
KB 2687521
KB 2687522

Tháng Tư 2018 PU KB4098622

Office 2010

Office Web Apps

SharePoint Server 2010

Project Server 2010

Search Server 2010

SharePoint Foundation 2010

FAST Search Server 2010 for SharePoint

Các bản cập nhật Mới nhất cho Office 2007

Phiên bản và Sản phẩm

Gói Dịch vụ Mới nhất

Bản cập nhật Công khai Mới nhất

Hướng dẫn Chung

2007   

Bộ Office 2007

Project 2007

Visio 2007

Máy chủ Office 2007

Search Server 2008

Windows SharePoint Services 3.0

SP3
KB 2591018

Tháng Tư 2018 PU KB4098622

Hệ thống 2007 Office

SharePoint Server 2007

Project Server 2007

Search Server 2008

Windows SharePoint Services 3.0

Các bản cập nhật đã phát hành trong 12 tháng qua

Office 2016, bộ Office 2013, Project 2013, Visio 2013, Office Web Apps, SharePoint 2013, Project Server 2013

Các bản cập nhật về bảo mật và không liên quan đến bảo mật dành cho Tháng Tư 2018 (KB4098622) - Đã phát hành vào Tháng Tư 2018

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến bảo mật cho Tháng Ba 2018 (KB4090988) - Phát hành Tháng Ba 2018

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Hai 2018 (KB4077965) - Phát hành Tháng Hai 2018

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Một 2018 (KB4058103) - Phát hành vào Tháng Một 2018

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Mười Hai 2017 (KB4055454) - Đã phát hành vào Tháng Mười Hai 2017

Các bản Cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Mười Một 2017 (KB4051890) - Đã phát hành vào Tháng Mười Một 2017

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Mười 2017 (KB4043461) - Phát hành Tháng Mười 2017

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Chín 2017 (KB4040279) - Được phát hành vào Tháng Chín 2017

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Tám 2017 (KB4036121) - Đã phát hành vào Tháng Tám 2017

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Bảy 2017 (KB4033107) - Được phát hành vào Tháng Bảy 2017

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Sáu 2017 (KB4023935) - Đã phát hành vào Tháng Sáu 2017

Các bản cập nhật Bảo mật và Không liên quan đến Bảo mật cho Tháng Năm 2017 (KB4020152) - Phát hành Tháng Năm 2017

Chủ đề Liên quan

Các bản cập nhật Exchange
Các bản cập nhật Outlook
Các bản cập nhật SharePoint
Các bản cập nhật Project Server

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×