Các ứng dụng Microsoft OWA dành cho thiết bị di động đang ngừng hoạt động

Các ứng dụng Microsoft OWA dành cho thiết bị di động, OWA for iPhone, OWA for iPad và OWA for Android, sẽ ngừng hoạt động kể từ 15/05/2018. Những câu hỏi thường gặp sau cung cấp chi tiết bổ sung về các gói ngừng hoạt động và thông tin về việc di chuyển toàn bộ người dùng sang Outlook for iOS hoặc Outlook for Android. Để biết hướng dẫn từng bước cho việc thiết lập Outlook for iOS và Outlook for Android, hãy đi tới mục: Trung tâm Trợ giúp Outlook for iOS và Android.

Đường thời gian cho việc ngừng hoạt động các ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động là gì?

Vào Tháng Tư 2018, OWA for iPhone, OWA for iPad và OWA for Android sẽ được loại bỏ khỏi cửa hàng ứng dụng iTunes của Apple và Cửa hàng Google Play.

Nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động và Office 365, bạn sẽ thấy một thông báo trong ứng dụng lặp lại cho bạn biết khi nào ứng dụng sẽ ngừng hoạt động. Bạn sẽ được cung cấp một liên kết để tải xuống Outlook for iOS hoặc Outlook for Android từ các cửa hàng ứng dụng.

Vào 15/05/2018, các ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động sẽ ngừng hoạt động. Những người đang sử dụng Office 365 tìm cách mở các ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động sẽ nhận được một thông điệp chào mừng, kèm theo liên kết để tải xuống Outlook for iOS hoặc Outlook for Android.

Làm cách nào để chuẩn bị cho thay đổi?

Các tổ chức sử dụng Office 365 có người dùng vẫn sử dụng các ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động đã được thông báo qua Trung tâm Thông báo Office 365. Người quản trị đã nhận được thông báo của Trung tâm Thông báo sẽ khuyến khích người dùng chuyển sang Outlook for iOS hoặc Outlook for Android.

Những người dùng Office 365 đang sử dụng các ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng cho họ biết rằng họ cần chuyển đổi. Những người quản trị đã tạo hướng dẫn sử dụng nội bộ cho các ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động nên cập nhật tài liệu để bao gồm cả Outlook for iOS và Outlook for Android thay vào đó.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Exchange Server tại chỗ (tức là lưu trữ các máy chủ Exchange riêng chứ không phải là sử dụng Office 365) và bạn đang sử dụng ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động, bạn sẽ không nhận được thông báo trong ứng dụng. Người quản trị của bạn nên cho bạn biết rằng các ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động sẽ ngừng hoạt động vào 15/05/2018 và bạn có thể sử dụng Outlook for iOS hoặc Outlook for Android thay vào đó.

Các yêu cầu tối thiểu đối với Outlook for iOS và Outlook for Android

Bạn có thể tìm thấy những yêu cầu tối thiểu đối với các ứng dụng Office trên iOS hoặc Android tại đây.

Liệu tôi có mất mọi tính năng khi di chuyển từ một ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động sang Outlook for iOS hoặc Outlook for Android không?

Trong những năm vừa qua, Microsoft đã tập trung vào việc phát hành các tính năng khách hàng cần trong Outlook for iOS và Outlook for Android. Với kiến trúc được hỗ trợ đầy đủ bởi nền tảng điện toán đám mây Microsoft, Outlook cung cấp trải nghiệm người dùng dễ dàng và bảo mật được trợ giúp.

Nhiều tính năng, bao gồm quyền truy nhập lịch dùng chung hoặc đại diện và khả năng xem Danh sách địa chỉ toàn cầu, hiện đã được tích hợp trong các ứng dụng Outlook. Các tính năng khác (như hộp thư chung) sẽ sẵn dùng trước cuối năm 2018. Trong khi đó, bạn có thể trải nghiệm Outlook trên web từ trình duyệt trên thiết bị di động.

Người quản trị có thể xác định người dùng của ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động qua Exchange bằng cách nào?

Người quản trị Exchange Server có thể sử dụng Exchange Management Shell để xác định người dùng ứng dụng OWA dành cho thiết bị di động bằng cách chạy lệnh sau:

PS C:\windows\system32> get-mobiledevice -OWAforDevices | fl UserDisplayName,DeviceType,DeviceUserAgent,FirstSyncTime

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×