Các đặc tả Access 2016

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này có thông tin về giới hạn của tệp cơ sở dữ liệu Microsoft Access và đối tượng. Trong hầu hết các trường hợp khi cơ sở dữ liệu vượt quá giới hạn sau đây là một chỉ báo về sự cố thiết kế. Sử dụng thông tin trong bài viết này và kiểm tra cẩn thận của thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn có thể giúp bạn xác định những điều cần được sửa chữa để thực hiện thành công. Ví dụ, nhập dữ liệu trực tiếp từ Microsoft Excel vào Access mà không cần bình thường có thể dẫn đến tạo các trường bổ sung (cột). Nếu bạn muốn thông tin về thiết kế cơ sở dữ liệu hoặc bình thường, hãy xem các tài nguyên trong phần thông tin bổ sung .

Trong bài viết này

Các đặc tả cơ sở dữ liệu

Thông tin bổ sung

Các đặc tả cơ sở dữ liệu

Danh sách bảng sau đây áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access 2016:

Nội dung chung

Thuộc tính

Tối đa

Tổng kích cỡ cho cơ sở dữ liệu Access 2016 (.accdb), bao gồm tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu và dữ liệu

2 gigabytes, trừ khoảng trắng cần thiết cho đối tượng Hệ thống.

Lưu ý: Bạn có thể tránh này giới hạn kích cỡ bằng cách nối kết đến các bảng trong cơ sở dữ liệu Access khác. Bạn có thể nối kết đến các bảng nhập nhiều tệp cơ sở dữ liệu, mỗi đều có thể lớn đến 2GB.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về làm giảm kích cỡ của cơ sở dữ liệu của bạn, hãy xem Trợ giúp ngăn chặn và sửa vấn đề tệp cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng nén và sửa chữa.

Tổng số đối tượng trong cơ sở dữ liệu

32,768

Số lượng các mô-đun (bao gồm biểu mẫu và báo cáo có thuộc tính HasModule được đặt là true)

 1.000

Số ký tự trong một tên đối tượng

64

Số ký tự trong một mật khẩu

14

Số ký tự trong một tên người dùng hoặc tên nhóm

20

Số lượng người dùng đồng thời

255

Đầu trang

Bảng

Thuộc tính

Tối đa

Số ký tự trong tên bảng

64

Số ký tự trong tên trường

64

Số lượng các trường trong bảng

255

Số lượng mở bảng

2.048 người bao gồm các bảng được nối kết và các bảng mở nội bộ bởi Access

Kích cỡ bảng

2 gigabyte trừ khoảng trắng cần thiết cho các đối tượng Hệ thống

Số ký tự trong một trường văn bản

255

Số ký tự trong một trường văn bản dài

65,535 khi nhập dữ liệu thông qua giao diện người dùng;
1 gigabyte dung lượng lưu trữ ký tự khi nhập dữ liệu theo lập trình

Kích cỡ của một trường đối tượng OLE

1 gigabyte

Số lượng các chỉ mục trong một bảng

32 bao gồm chỉ mục được tạo ra nội bộ để duy trì mối quan hệ bảng, trường và chỉ mục phức hợp.

Số lượng các trường trong chỉ mục hoặc khóa chính

10

Số ký tự trong một thông báo xác thực

255

Số ký tự trong một quy tắc hợp lệ, bao gồm punctuations và toán tử

2.048

Số ký tự trong một trường hoặc bảng mô tả

255

Số ký tự trong một bản ghi (không bao gồm trường văn bản dài và đối tượng OLE) khi thuộc UnicodeCompression của các trường được đặt để

4000

Số ký tự trong một thiết đặt thuộc tính trường

255

Đầu trang

Query

Thuộc tính

Tối đa

Số của mối quan hệ ràng buộc

32 trên một bảng, trừ số chỉ mục trên bảng cho trường hoặc kết hợp của trường mà không liên quan trong mối quan hệ *

Số bảng trong một truy vấn

32 *

Số lượng các kết nối trong một truy vấn

16 *

Số lượng các trường trong một tập bản ghi

255

Kích thước tập bản ghi

1 gigabyte

Sắp xếp giới hạn

255 ký tự trong một hoặc nhiều trường

Số lượng cấp độ lồng truy vấn

50 *

Số ký tự trong một ô trong lưới thiết kế truy vấn

1.024

Số ký tự cho tham số trong một truy vấn tham số

255

Số và toán tử trong một vị trí hoặc mệnh đề HAVING

99 *

Số ký tự trong một câu lệnh SQL

Xấp xỉ 64.000 *

* Tối đa giá trị có thể là thấp nếu truy vấn bao gồm trường tra cứu đa giá trị.

Đầu trang

Biểu mẫu và báo cáo

Thuộc tính

Tối đa

Số ký tự trong một nhãn

2.048

Số ký tự trong một hộp văn bản

65,535

Chiều rộng của biểu mẫu hoặc báo cáo

22,75 in. (57.79 cm)

Phần chiều cao

22,75 in. (57.79 cm)

Chiều cao của tất cả phần cộng với phần đầu (trong dạng xem thiết kế)

200 in. (508 cm)

Số lượng cấp độ lồng biểu mẫu hoặc báo cáo

7

Số của trường hoặc biểu thức bạn có thể sắp xếp hoặc nhóm trên trong báo cáo

10

Số của đầu trang và chân trang trong báo cáo

báo cáo 1 đầu trang/chân trang;
1 trang đầu trang/chân trang;
10 nhóm đầu trang/chân trang

Số lượng trang in ra trong báo cáo

65.536

Số của điều khiển và các phần mà bạn có thể thêm qua tuổi thọ của biểu mẫu hoặc báo cáo

754

Số ký tự trong một câu lệnh SQL đóng vai trò là thuộc tính Recordsource hoặc Rowsource của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển.

32,750

Đầu trang

Macro

Thuộc tính

Tối đa

Số lượng các hành động trong macro

999

Số ký tự trong một điều kiện

255

Số ký tự trong chú thích

255

Số ký tự trong một đối số hành động

255

Đầu trang

Thông tin bổ sung

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×