Cài đặt trả lời trong Outlook trên web

Bạn có thể thay đổi cài đặt trả lời mặc định được hiển thị khi bạn mở thư.

  1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả cài đặt Outlook.

  2. Chọn Thư > Soạn và trả lời.

  3. Bên dưới Trả lời hoặc Trả lời tất cả, chọn câu trả lời mặc định khi bạn trả lời từ ngăn đọc:

    • Trả lời: Trả lời của bạn được gửi chỉ cho người gửi.

    • Trả lời tất cả: Trả lời của bạn được gửi đến tất cả mọi người trên dòng Tới và Cc.

Xem Thêm

Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thư email trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×