Cài đặt lại dịch vụ trực tuyến Trợ giúp đăng nhập Microsoft

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn cài đặt Microsoft Office Professional Plus với thuê bao được cấp phép, bạn phải xác nhận thuê bao của bạn bằng cách đăng nhập với Microsoft Online Services ID và mật khẩu của bạn mỗi 30 ngày. Nếu không, sản phẩm Office sẽ làm mất tất cả các chức năng chỉnh sửa — đi vào chế độ giảm chức năng.

Để xác nhận thuê bao của bạn, bạn phải đăng nhập Microsoft Online Services hỗ trợ được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn chưa đăng nhập trợ giúp cài đặt, Office sẽ cố gắng cài đặt nó cho bạn. Nếu vì lý do nào đó không được cài đặt, bạn sẽ nhận được thông báo với hướng dẫn bổ sung.

Xác nhận trợ giúp đăng nhập được cài đặt

  1. Trong Panel điều khiển, bấm chương trình, sau đó bấm chương trình và tính năng.

  2. Xác nhận trợ giúp đăng nhập Microsoft Online Services nằm trong danh sách.

  3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  4. Nếu bạn không nhìn thấy trợ giúp đăng nhập Microsoft Online Services trong danh sách, hãy làm theo các bước trong phần "Cài đặt trợ giúp đăng nhập".

  5. Nếu bạn thấy trợ giúp đăng nhập Microsoft Online Services trong danh sách, hãy làm theo các bước trong phần "Dỡ cài đặt trợ giúp đăng nhập".

Dỡ cài đặt trợ giúp đăng nhập

Nếu trợ lý đăng nhập được cài đặt, bạn nên dỡ cài đặt nó và sau đó cài đặt nó.

  1. Trong Panel điều khiển, bên dưới chương trình, bấm dỡ cài đặt chương trình.

  2. Bấm hỗ trợ Microsoft Online Services đăng nhập, sau đó bấm Dỡ cài đặt/thay đổi.

  3. Làm theo các bước trong phần "Cài đặt trợ giúp đăng nhập".

Cài đặt trợ giúp đăng nhập

Cài đặt bất kỳ Trợ giúp đăng nhập cho hệ điều hành phiên bản 32-bit hoặc 64-bit.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×