Cài đặt OneNote trên thiết bị hoặc điện thoại di động

Bạn có thể viết ghi chú trên máy tính của mình và cập nhật các ghi chú đó vào điện thoại di động hoặc thiết bị di động khác của mình cho dù bạn ở đâu. Khi bạn trở lại máy tính, hãy bắt đầu tại nơi bạn đã dừng lại và duy trì đồng bộ.

OneNote khả dụng trên các thiết bị sau. Đi đến trang web thích hợp để tìm hiểu cách cài đặt OneNote và lấy thêm thông tin về OneNote.

  • Windows Phone: OneNote Mobile đã được đưa vào trong Windows Phone của bạn. Đi đến trang web Windows Phone để tìm hiểu về cách sử dụng OneNote Mobile.

  • iPhone: Đi đến iTunes để tải xuống OneNote for iPhone.

  • iPad: Đi đến iTunes để tải xuống OneNote for iPad.

  • Android: Cài đặt OneNote Mobile for Android trên Google Play (trước đây gọi là Android Market).

  • Symbian Belle: OneNote Mobile được cài đặt trước trên một số thiết bị chạy Symbian Belle.

Mẹo:  Sau khi cài đặt OneNote, hãy kiểm tra trợ giúp ứng dụng trên điện thoại hoặc thiết bị của bạn để biết thêm thông tin về cách dùng OneNote.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×