Cài đặt Cập Nhật cho Microsoft Office 2007 trợ giúp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu máy tính của bạn được kết nối Internet trong khi bạn đang sử dụng các chương trình trong Hệ thống Microsoft Office 2007, bạn đã xem các bài viết trợ giúp mới nhất. Nếu máy tính của bạn không kết nối với Internet, bạn hãy xem các bài viết trợ giúp đã được đưa trên Hệ thống Microsoft Office 2007 CD. Nếu bạn không thể kết nối Internet trong khi bạn đang dùng chương trình Office, bạn có thể ngay bây giờ hãy xem các bài viết trợ giúp mới nhất bằng cách tải xuống và cài đặt cập nhật tệp trợ giúp.

Trợ giúp Cập nhật tệp có mới và đã hiệu đính bài viết này cho tất cả các chương trình Bản phát hành Office 2007 . Các bài viết trợ giúp đã được tạo và sửa đổi trong phản hồi cho phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn trên Microsoft Office Online và Microsoft Developer Network (MSDN).

Tải xuống và cài đặt các bản Cập Nhật

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đang dùng Microsoft Windows Vista, hãy chạy Windows Update bằng cách bấm vào menu bắt đầu , bấm Tất cả chương trình, rồi bấm Windows Update. Trong cửa sổ Windows Update, hãy bấm xem các cập nhật sẵn dùng, và bên dưới Office 2007, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh từng bộ Cập nhật tệp trợ giúp mà bạn muốn cài đặt.

  • Bấm vào nối kết trong phần "Trợ giúp Cập Nhật bằng chương trình".

Trợ giúp Cập Nhật bằng chương trình

Ghi chú: Nếu bạn không dùng Windows Vista và Windows Update, không có tùy chọn nào để tải xuống các Cập Nhật nhiều cùng một lúc.

Truy nhập

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Dự án

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Trình soạn thảo script

Ghi chú: Cập nhật này chứa trợ giúp cho trình soạn thảo Script Microsoft cho các chương trình Microsoft Office hỗ trợ trình soạn thảo Script.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×