Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager sẵn dùng trong một phiên bản độc lập hoặc như là một phần của Hệ thống Microsoft Office 2007. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ xây dựng, theo dõi và phóng to mối quan hệ với khách hàng.

Mẹo: Cho người dùng của Microsoft OfficeExcel, PowerPoint, Publisher, hoặc Word 2007 hoặc Word 2003 sau khi Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt, bạn có thể nối kết kiểu tệp khác nhau để bản ghi Business Contact Manager cho Outlook của bạn. Chỉ Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager có thể dùng với Excel, PowerPoint, Publishervà Word 2003.

Bạn muốn làm gì?

Cài đặt

Cài đặt trên một máy chủ từ xa

Dỡ cài đặt, hoặc dừng trình hướng dẫn khởi động xuất hiện

Tìm hiểu thêm

Khắc phục sự cố cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007

Cài đặt

Cài đặt CD cho Business Contact Manager cho Outlook được đưa vào với phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager và với bộ Microsoft Office 2007 sau đây:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager sẵn dùng riêng lẻ.

Lưu ý: Bộ Office 2007 chứa hai đĩa CD cài đặt Business Contact Manager cho Outlook bằng cách chèn CD 2.

Business Contact Manager cho Outlook không được cung cấp với Microsoft Office Professional 2007.

Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook

Các phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager

 1. Nếu bạn có phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, chèn CD.

 2. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

bộ sản phẩm Office 2007 bao gồm Business Contact Manager cho Outlook

 1. Nếu bạn có một bộ sản phẩm Office 2007, chèn CD 2. Nếu cửa sổ khởi động không xuất hiện tự động, trên menu bắt đầu , bấm vào Máy tính của tôi, và sau đó bấm đúp vào ổ đĩa CD.

  Lưu ý: Outlook 2007 phải được cài đặt trước khi cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007. Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 với Outlook 2003 không được hỗ trợ.

 2. Trong cửa sổ Windows Explorer, bấm setup.exe.

 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

 4. Khi cài đặt là hoàn thành, mở Outlook 2007.

 5. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn khởi động.

  Lưu ý: Để được trợ giúp với bất kỳ trang nào của trình hướng dẫn khởi động, hãy bấm vào nút Trợ giúp .

 6. Để bắt đầu, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Trang chủ Business Contact Manager.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy menu Business Contact Manager , Business Contact Manager cho Outlook có thể không có cài đặt thành công. Hãy xem khắc phục sự cố cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 cần thêm trợ giúp.

Để được trợ giúp với Business Contact Manager cho Outlook, trong Outlook, trên menu Trợ giúp , trỏ tới Business Contact Manager cho Outlook, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook giúp.

Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên một máy chủ từ xa

Để biết thông tin về cách cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên máy tính và cho phép đồng nghiệp của bạn để truy nhập dữ liệu nghiệp vụ trên nó, hãy xem chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

Để biết thông tin về cách cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên một máy chủ từ xa xem Outlook 2007 với Business Contact Manager: công cụ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bạn muốn gỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook?

Để biết thông tin về cách loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook và dừng trình hướng dẫn khởi động xuất hiện khi bạn bắt đầu Outlook, hãy xem Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2007.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm

Sử dụng Business Contact Manager cho Outlook có thể giúp bạn chạy doanh nghiệp nhỏ của bạn hiệu quả hơn. Bạn có thể:

 • Tạo bản ghi liên hệ công việc riêng biệt cho những người bạn thực hiện công việc với.

 • Tạo bản ghi tài khoản cho bạn thực hiện công việc với các công ty và nối kết liên hệ công việc với các tài khoản này.

 • Theo dõi đầu mối mới hoặc cơ hội khi chúng phát triển thành khách hàng hoặc nhà cung cấp.

 • Tạo và theo dõi các dự án kinh doanh và gán nhiệm vụ dự án cho các thành viên của nhóm của bạn.

 • Tạo, tăng cấp và theo dõi chiến dịch tiếp thị để sử dụng cuộc họp hiệu quả nhất tài nguyên của mình vào xây dựng doanh nghiệp lợi hơn.

 • Nối kết mục lịch sử giao tiếp với tài khoản và liên hệ công việc bản ghi của bạn, bao gồm các ghi chú công việc, Nhật ký điện thoại, nhiệm vụ, thông điệp email, cuộc hẹn và tệp.

 • Chia sẻ tất cả các dữ liệu này với các nhóm đã chọn thành viên, và lấy dữ liệu của bạn với bạn trên máy tính xách tay. Cập nhật dữ liệu nếu bạn đáp ứng với khách hàng hoặc nhà cung cấp trên đường và đồng bộ hóa thông tin lần sau khi bạn kết nối với cơ sở dữ liệu chính.

  • Tích hợp những bản ghi với hệ thống kế toáncủa bạn, vì vậy bạn có thể giám sát trạng thái tài chính của doanh nghiệp của bạn.

   Lưu ý: Microsoft Office Accounting 2009, Office Accounting 2008, office Accounting 2007 và Microsoft Office Small Business kế toán 2006 là các hệ thống kế toán chỉ tương thích.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×