Bung rộng một cột chứa bảng liên quan (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Cột có các giá trị phức chẳng hạn như bảng, danh sách, bản ghi hoặc nối kết, có thể được bung rộng để hiển thị các giá trị được chứa trong giá trị phức. Các cột phức có thể được bung rộng để hiện các thành phần bên trong có biểu tượng bung rộng ( Biểu tượng bung rộng cột ) trong tiêu đề cột.

Trong Microsoft Power Query cho Excel, bạn dùng thao tác Bung rộng để hợp các bảng liên quan lại với nhau. Ví dụ, trong một thiết kế Order, thao tác Bung rộng hợp các bản ghi Order_Details có liên quan đến bảng Order lại với nhau, để kết hợp các mục dòng đơn hàng với từng đơn hàng. Thao tác Bung rộng mở rộng bảng chủ đề để bao gồm các cột từ bảng liên quan và bung rộng bảng chủ đề với các giá trị từ bảng liên quan. Để minh họa:

Một bảng chủ đề có các cột AB.

Cột A và B

Một bảng liên quan có cột C.

Cột A, B và C liên quan

Thao tác Bung rộng mở rộng bảng chủ đề để bao gồm cột C và bung rộng bảng chủ đề với các giá trị liên quan từ nguồn dữ liệu chứa cột C.

ABC

Trong ví dụ Order, thao tác Bung rộng mở rộng bảng Order để bao gồm các cột Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPriceOrder_Details.Quantity để hợp bản ghi Order và bản ghi Order_Details lại cùng nhau. Để biết hướng dẫn minh họa thao tác Bung rộng, hãy xem Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu.

Ví dụ bung rộng

Đầu Trang

Bung rộng cột

  1. Bấm vào biểu tượng bung rộng ( Bung rộng ) trong tiêu đề cột.

  2. Trong danh sách thả xuống tên các cột, hãy xóa bất kỳ cột nào mà bạn không quan tâm.
    Chọn tên cột

  3. Bấm OK.
    Bây giờ, bảng chứa một cột mới cho từng cột được chọn trong bước 2. Cột mới được gọi là <ComplexColumnName>.<ColumnName>.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×