Biểu mẫu nhiệm vụ dự án trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn đã tạo một Dự án Kinh doanh trong Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể dùng dự án tác vụ  biểu mẫu để thêm và gán nhiệm vụ dự án riêng lẻ.

Lưu ý: Phần đính kèm, chẳng hạn như tệp hoặc thông điệp email không thể thêm vào nhiệm vụ dự án, nhưng chúng có thể được thêm vào dự án kinh doanh được nối kết. Để biết thêm thông tin, hãy xem Về dự án kinh doanh trong Business Contact Manager.

Dạng xem chung

Bạn có thể sử dụng dạng xem này để ghi lại thông tin về nhiệm vụ dự án của bạn, bao gồm mà nhiệm vụ dự án được gán cho, ngày đến hạn, trạng thái, và dự án kinh doanh được nối kết đến.

Thông tin nhiệm vụ dự án

Tên nhiệm vụ      Nhập tên cho nhiệm vụ dự án (bắt buộc).

Được gán cho      Để gán nhiệm vụ dự án, hãy chọn tên từ danh sách. Để thêm một tên mới vào danh sách, hãy bấm sửa danh sách này.

Thiết đặt tác vụ dự án

Ngày bắt đầungày đến hạn     Nhập bắt đầu và kết thúc ngày cho dự án kinh doanh của bạn.

Trạng thái      Chọn một mô tả về trạng thái nhiệm vụ dự án trong danh sách. Để tùy chỉnh danh sách này bằng cách thêm hoặc thay đổi danh sách hiện có, hãy bấm sửa danh sách này.

% Hoàn thành      Hãy nhập tỉ lệ phần trăm để đại diện cho dự án kinh doanh mức độ đầy đủ.

Chú ý bắt buộc      Chọn hộp kiểm này nếu nhiệm vụ dự án này đòi hỏi sự chú ý từ người này đã được gán cho sở hữu dự án kinh doanh.

Ưu tiên nhiệm vụ dự án      Chọn một mức ưu tiên cho dự án kinh doanh trong danh sách. Để tùy chỉnh danh sách này bằng cách thêm hoặc thay đổi danh sách hiện có, hãy bấm sửa danh sách này.

Lời nhắc      Chọn hộp kiểm này để đặt lời nhắc cho các nhiệm vụ dự án này, và sau đó bấm vào mũi tên và chọn một ngày và thời gian cho lời nhắc.

Nối kết dự án

Nối kết đến      Bấm vào Nối kết với nút để chọn dự án kinh doanh nhiệm vụ dự án này được nối kết với.

Lưu ý: Nếu bạn truy nhập biểu mẫu nhiệm vụ dự án này từ một biểu mẫu dự án kinh doanh, nối kết này đã được tạo.

Chú thích

Bạn có thể dùng trường này để dán chú thích từ các tệp hoặc kiểu chú thích trực tiếp về nhiệm vụ dự án.

Thêm tem thời gian      Bấm vào nút Thêm tem thời gian để thêm ngày giờ chú thích của bạn.

Dạng xem chi tiết

Bạn có thể sử dụng dạng xem này để ghi ngày hoàn thành, giờ làm việc hoàn thành và bất kỳ dặm.

Tác vụ chi tiết

Ngày đã hoàn thành      Nhập ngày đã hoàn thành nhiệm vụ dự án.

Dặm      Nhập dặm tính phí cho nhiệm vụ dự án này.

Tất cả công việc      Nhập số giờ làm việc tổng dự kiến cho nhiệm vụ này.

Làm việc thực tế      Nhập số giờ làm việc thực tế được hoàn tất.

Dẫn hướng ruy-băng

Biểu mẫu chứa các nút sau — nằm trên ruy-băng, đây là một phần của giao diện người dùng Microsoft Office Fluent — đó là dành riêng cho Business Contact Manager cho Outlook.

Trong nhóm

Bấm

Tới

Hiển thị

Chung

Hiển thị dạng xem chung trên biểu mẫu, cho phép bạn nhập thông tin cơ bản.

Hiển thị

Chi tiết

Hiển thị dạng xem chi tiết trên biểu mẫu cho phép bạn nhập nhiều thông tin cá nhân hóa.

Tùy chọn

Kiểm tra tên

Giải quyết địa chỉ email hoặc bản ghi được nối kết, và đảm bảo nó là hợp lệ.

Lưu ý: Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu Business Contact Manager , bấm Nhiệm vụ dự án và sau đó, trên thanh công cụ chuẩn , hãy bấm mới, hoặc bấm đúp để mở một bản ghi nhiệm vụ dự án hiện có trong danh sách Nhiệm vụ dự án . Bạn cũng có thể truy nhập các biểu mẫu này từ bản ghi dự án kinh doanh, trong phần Nhiệm vụ dự án , bằng cách bấm vào mới hoặc bằng cách mở một nhiệm vụ dự án hiện có.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×