Biểu đồ xy (phân tán) của tôi không sử dụng của tôi giá trị dọc theo trục ngang (x).

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  • Nếu trục thể loại của bạn sẽ hiển thị số chẳng hạn như 1, 2, 3, 4 thay vì giá trị mà bạn muốn, bạn có thể đã chọn biểu đồ đường thay vì một biểu đồ xy (phân tán) khi bạn tạo biểu đồ. Trong Loại biểu đồ hộp thoại (Loại biểu đồ lệnh, menu biểu đồ ), hãy bấm XY (phân tán) trong hộp loại biểu đồ . Nếu bạn muốn các đường kết nối các đánh dấu, hãy bấm vào một trong các loại con xy (phân tán) có một dòng.

  • Hãy đảm bảo để nhập dữ liệu cho biểu đồ xy (phân tán) theo đúng thứ tự trên biểu dữ liệu. Hàng trên cùng (hoặc cột bên trái) vùng chọn dữ liệu của bạn hiển thị chuỗi x và mỗi hàng liên tiếp (hoặc các cột) đại diện cho một chuỗi y. Giá trị x và y nên được nhập và định dạng số, văn bản không.

  • Hãy đảm bảo đúng hàng hoặc cột được vẽ trên trục x.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×