Biểu đồ thu nhỏ trục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tùy thuộc vào dữ liệu biểu đồ thu nhỏ được dựa trên, thay đổi các trục có thể tinh chỉnh Thang đo và độ chính xác của họ và so sánh dễ dàng hơn.

Trục ngang

Tùy chọn

Mô tả

Trục chung

Trục ngang mặc định. Mỗi điểm dữ liệu được vẽ tương ứng với điểm dữ liệu khác tạo lập biểu đồ thu nhỏ.

Trục chung của biểu đồ thu nhỏ

Trục ngày

Mỗi điểm dữ liệu được vẽ tương ứng với một ngày. Ví dụ, để so sánh hàng tồn kho từng tháng, bạn sẽ chọn một phạm vi của tháng dưới dạng một trục ngày.

Hiển thị trục

Hiển thị trục ngang với biểu đồ thu nhỏ để trực quan hóa hơn số lớn hơn và nhỏ hơn 0. Đây là đặc biệt hữu ích với đường kẻ kiểu biểu đồ thu nhỏ.

Hiện trục biểu đồ thu nhỏ

Vẽ dữ liệu từ phải sang trái

Nghịch đảo trục ngang.

Trục biểu đồ thu nhỏ từ trái sang phải

Trục dọc

Bạn có thể đặt giá trị tối thiểu và tối đa cho biểu đồ thu nhỏ đơn hoặc tất cả biểu đồ thu nhỏ trong một nhóm.

Tùy chọn

Mô tả

Tự động cho mỗi biểu đồ thu nhỏ

Tối thiểu và tối đa giá trị khác nhau cho mỗi biểu đồ thu nhỏ và được dựa trên dữ liệu tạo lập biểu đồ thu nhỏ đó. Ví dụ, nếu phạm vi dữ liệu cho một nhóm biểu đồ thu nhỏ A1: C4, sau đó A1:A4, B1:B4 và C1:C4 mỗi có tối thiểu và tối đa giá trị dựa trên số cao nhất và thấp nhất trong các phạm vi ba.

Cũng giống như với tất cả biểu đồ thu nhỏ

Tối thiểu và tối đa giá trị giống nhau cho tất cả các biểu đồ thu nhỏ trong một nhóm và được dựa trên các giá trị nhỏ nhất và hightest trong phạm vi lập biểu đồ thu nhỏ nhóm đó. Ví dụ, nếu phạm vi dữ liệu cho biểu đồ thu nhỏ nhóm A1: C4, các giá trị tối thiểu và tối đa được xác định bởi số nhỏ nhất và cao nhất trong A1: C4.

Tùy chỉnh

Bộ dành riêng cho một số dưới dạng tối thiểu và tối đa cho nhóm biểu đồ thu nhỏ.

Xem thêm

Tạo biểu đồ thu nhỏ

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×