Biểu đồ và các trực quan hóa khác trong Power View

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Power View trong SharePoint 2013 và trong Excel 2013, bạn có thể nhanh chóng tạo ra nhiều trực quan hóa dữ liệu khác nhau, từ các bảng và ma trận cho đến thanh, cột và biểu đồ bong bóng và các tập hợp nhiều biểu đồ. Đối với mỗi dạng trực quan hóa bạn muốn tạo, bạn bắt đầu trên một trang tính Power View bằng cách tạo bảng mà sau đó bạn dễ dàng chuyển đổi thành dạng trực quan hóa khác để tìm ra minh họa tốt nhất cho dữ liệu của bạn.

Tạo một đồ họa trực quan

 1. Tạo một bảng trên trang tính Power View bằng cách kiểm tra một bảng hoặc trường trong danh sách trường hoặc kéo một trường từ danh sách trường vào trang tính. Power View vẽ bảng trong trang tính, hiển thị dữ liệu thực tế của bạn và tự động thêm tiêu đề cột.

 2. Chuyển đổi bảng sang một đồ họa trực quan, bằng cách chọn một loại đồ họa trực quan trên tab Thiết kế. Tùy thuộc vào dữ liệu trong bảng của bạn, các kiểu đồ họa trực quan khác nhau sẵn có để mang đến cho bạn minh họa tốt nhất cho dữ liệu đó.

  Mẹo: Để tạo một kiểu trực quan hóa khác, hãy bắt đầu một bảng khác bằng cách bấm vào trang tính trống trước khi chọn trường từ phần trường của danh sách trường.

Trong bài viết này

Ví dụ về trực quan hóa khả dụng trong Power View

Tạo bảng

Biểu đồ

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ phân tán và bong bóng

Biểu đồ đường, thanh và cột

Biểu đồ thanh

Biểu đồ cột

Biểu đồ đường

Bản đồ

Bội số: Tập hợp các biểu đồ có cùng trục

Ma trận

Thẻ

Ô xếp

Thông tin thêm

Ví dụ về các kiểu trực quan hóa khả dụng trong Power View

Trực quan hóa dữ liệu tăng lên

 1. Slicer lọc báo cáo theo bánh mì

 2. Dẫn hướng dòng ô xếp, hiện tại trên bánh sừng bò

 3. Thẻ trong bộ chứa ô xếp, được lọc thành ô xếp hiện tại (bánh sừng bò)

 4. Biểu đồ đường trong bộ chứa ô xếp hiển thị số lượng tiêu thụ và người phục vụ, được lọc theo bánh sừng bò từ tháng 1 đến tháng 12

 5. Bội số, được lọc theo bánh mì được được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo số lượng phục vụ

 6. Biểu đồ cột được lọc thành bánh mì, thể hiện số lượng được phục vụ và tiêu thụ

Tạo bảng

Tất cả các phần trực quan hóa bắt đầu với một bảng. Không có nhiều cách khác nhau để tạo bảng trong Power View. Tìm hiểu thêm về các bảng trong các bảng trong Power View.

Tạo Bảng Power View

đầu trang

Biểu đồ

Power View cung cấp nhiều tùy chọn biểu đồ: hình tròn, cột, thanh, đường, phân tán và bong bóng. Biểu đồ có thể có nhiều trường số và nhiều chuỗi. Bạn có một số tùy chọn thiết kế trong một biểu đồ—thể hiện và ẩn nhãn, chú thích và tiêu đề.

Biểu đồ mang tính tương tác: Khi bấm vào giá trị trong một biểu đồ, bạn:

 • Tô sáng giá trị đó trong biểu đồ đó.

 • Lọc giá trị đó trong tất cả các bảng, ma trận và ô xếp trong báo cáo.

 • Tô sáng giá trị đó trong tất cả các biểu đồ khác trong báo cáo.

Để biết thêm thông tin, hãy xem lọc, tô sáng, và slicer trong Power View.

Biểu đồ cũng mang tính tương tác trong trường hợp bản trình bày—ví dụ, trong chế độ chỉ đọc và chế độ toàn màn hình trong Power View trong SharePoint hoặc trong trang tính Power View trong sổ làm việc Excel được lưu vào Excel Services hoặc được xem trong Office 365.

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ hình tròn là đơn giản hoặc phức tạp trong Power View. Bạn có thể thực hiện một biểu đồ hình tròn khoan xuống khi bạn bấm đúp vào một lát cắt hoặc biểu đồ hình tròn Hiển thị các lát cắt con trong các lát màu lớn hơn. Bạn có thể lọc chéo biểu đồ hình tròn với biểu đồ khác. Giả sử bạn bấm một thanh trong biểu đồ thanh. Một phần của biểu đồ hình tròn áp dụng cho thanh đó được tô sáng, và phần còn lại của hình tròn bị mờ. Đọc thêm về biểu đồ hình tròn trong Power View.

Biểu đồ doanh số bán hàng hình tròn của Power View theo châu lục với dữ liệu năm 2007 được chọn

Biểu đồ phân tán và biểu đồ bong bóng

Biểu đồ phân tán và bong bóng là một cách hay để hiển thị nhiều dữ liệu liên quan trong một biểu đồ. Trong biểu đồ phân tán, trục x hiển thị một trường số và trục y thể hiện một trường khác, giúp dễ dàng thấy được mối quan hệ giữa hai giá trị cho tất cả các mục trong biểu đồ.

Trong biểu đồ bong bóng, điều khiển trường số thứ ba kiểm soát kích thước các điểm dữ liệu. Bạn cũng có thể thêm một trục “phát” vào biểu đồ phân tán hoặc biểu đồ bong bóng, để xem dữ liệu thay đổi theo thời gian.

Đọc thêm về biểu đồ bong bóng và phân tán trong Power View.

Các biểu đồ đường, thanh và cột

Các biểu đồ đường, thanh và cột rất hữu ích cho việc so sánh các điểm dữ liệu trong một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu. Trong biểu đồ đường, thanh và cột, trục x hiển thị một trường và trục y hiển thị một trường khác, giúp dễ dàng thấy được mối quan hệ giữa hai giá trị cho tất cả các mục trong biểu đồ.

Biểu đồ thanh

Trong biểu đồ thanh, các thể loại được tổ chức dọc theo trục dọc và các giá trị dọc theo trục ngang. Cân nhắc sử dụng biểu đồ thanh trong bất cứ trường hợp nào sau đây:

 • Bạn có một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ.

 • Dữ liệu của bạn chứa các giá trị dương, âm và không (0).

 • Bạn muốn so sánh dữ liệu cho nhiều thể loại.

 • Các nhãn trục quá dài.

Trong Power View, bạn có ba biểu đồ thanh kiểu con để lựa chọn: xếp chồng, xếp chồng 100% và liên cụm.

Biểu đồ cột

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu thị trong một biểu đồ cột. Biểu đồ cột rất hữu ích cho việc thể hiện những thay đổi dữ liệu trong một khoảng thời gian hoặc cho việc minh họa mối quan hệ so sánh giữa các mục. Trong biểu đồ cột, các thể loại thường được tổ chức dọc theo trục dọc và các giá trị dọc theo trục ngang.

Trong Power View, bạn có ba biểu đồ cột kiểu con để lựa chọn: xếp chồng, xếp chồng 100% và liên cụm.

Biểu đồ đường

Biểu đồ đường phân bổ đều dữ liệu thể loại dọc theo trục ngang (thể loại), và tất cả dữ liệu giá trị số dọc theo trục dọc (giá trị).

Biểu đồ đường trong Power View

Cân nhắc việc dùng một thang thời gian dọc theo trục ngang. Biểu đồ đường hiển thị ngày tháng theo thứ tự thời gian tại các chu kỳ hoặc đơn vị cơ sở, như là số ngày, tháng hoặc năm, thậm chí nếu ngày tháng trên trang tính không theo đúng thứ tự hoặc theo cùng đơn vị cơ sở.

Tạo biểu đồ đường trong Power View.

Đầu trang

Bản đồ

Bản đồ trong Power View dùng lát xếp bản đồ Bing, để bạn có thể phóng to và chuyển chậm như với bất kỳ bản đồ Bing nào khác. Thêm trường và vị trí đặt dấu chấm trên bản đồ. Lớn hơn giá trị, lớn hơn vào dấu chấm. Khi bạn thêm một chuỗi đa giá trị, bạn nhận được biểu đồ hình tròn trên bản đồ, với kích cỡ của biểu đồ hình tròn Hiển thị kích cỡ của tổng. Tìm hiểu thêm về bản đồ trong Power View.

Bản đồ Power View của Hoa Kỳ với biểu đồ tròn

Đầu trang

Bội số: Tập hợp các biểu đồ có cùng trục

Với bội số, bạn có thể tạo một chuỗi biểu đồ với các trục X và Y giống nhau và sắp xếp chúng cạnh nhau – giúp bạn dễ dàng so sánh nhiều giá trị khác nhau cùng lúc. Bội số đôi khi còn được gọi là “biểu đồ lưới mắt cáo.”

Tìm hiểu thêm về Trực quan hóa bội số Power View

Đầu trang

Ma trận

Một ma trận tương tự như một bảng ở chỗ nó được tạo thành bởi các hàng và cột. Nhưng một ma trận có các khả năng mà một bảng không có:

 • Hiển thị dữ liệu mà không lặp lại các giá trị.

 • Hiển thị tổng số và tổng phụ theo hàng và cột

 • Với một cấu trúc phân cấp, bạn có thể truy ngược lên/truy sâu xuống

 • Thu gọn và bung rộng hiển thị

Đọc thêm về làm việc với ma trận trong Power View

Đầu trang

Thẻ

Bạn có thể chuyển đổi bảng sang chuỗi thẻ hiển thị dữ liệu từ mỗi hàng trong bảng được sắp xếp theo định dạng thẻ, như thẻ chỉ mục.

Thẻ với ảnh cờ trong Power View

Tìm hiểu thêm về thẻ trong Power View.

Đầu trang

Ô xếp

Bạn có thể chuyển đổi một bảng hoặc ma trận thành các lát xếp để trình bày dạng bảng dữ liệu theo cách tương tác. Lát xếp là nơi chứa với một dải dẫn hướng linh động. Lát xếp act làm bộ lọc – chúng lọc nội dung bên trong lát xếp vào giá trị được chọn trong dải tab. Bạn có thể thêm nhiều hơn một trực quan hóa thành ô xếp và tất cả được lọc theo cùng một giá trị. Bạn có thể sử dụng văn bản hoặc hình ảnh dưới dạng các tab. Tìm hiểu thêm về lát xếp trong Power View.

Hình ảnh này thể hiện số huy chương đạt được bởi các quốc gia thi tài trong môn trượt băng tốc độ.

Bộ chứa ô xếp với ảnh đại diện các môn thể thao trong Power View

Đầu trang

Thông tin thêm

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×