Bao gồm văn bản trong công thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi thường nghe mà bạn muốn đặt làm dữ liệu dễ hiểu hơn bằng cách bao gồm văn bản trong công thức của bạn. Ví dụ, bạn có thể muốn thêm văn bản để gọi ra số lượng đơn vị đã bán người nào đó. Bạn có thể làm điều đó bằng cách bao gồm văn bản trong công thức của bạn được đặt trong với dấu ngoặc kép ("). Tất cả ký tự (bao gồm số, khoảng trống và dấu chấm câu) giữa các dấu ngoặc kép sẽ được hiển thị như văn bản trong kết quả công thức.

Sau đây là ví dụ một công thức đơn giản có chứa văn bản:

= A2 & "đã bán" & B2 & "đơn vị."

Nếu các ô trong cột A chứa tên và các ô trong cột B chứa số lượng bán hàng, kết quả sẽ trông như thế này: Buchanan đã bán 234 bộ.

Công thức dùng ký hiệu và (&) để kết hợp giá trị trong cột A và B với văn bản đó. Lưu ý rằng dấu ngoặc kép không đặt các tham chiếu ô như A2B2. Dấu ngoặc kép chỉ đặt xung quanh văn bản ở trước và sau bất kỳ tham chiếu ô nào trong công thức.

Chứa văn bản trong một công thức dùng hàm

Ví dụ này dùng hàm TEXTTODAY để tạo một cụm từ như Hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 1.

= "Hôm nay là" & TEXT (TODAY (), "dddd, mmmm dd.")

Hàm TODAY tính ngày hiện tại và hàm TEXT áp dụng định dạng ngày dddd, mmmm dd để hiển thị ngày như là thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 trong chuỗi văn bản kết quả.

Lưu ý rằng định dạng ngày ddd, mmmm dd được đặt trong dấu ngoặc kép và dùng dấu phẩy và khoảng trống. Thường thì công thức dùng dấu phẩy để phân tách đối số— các mẩu dữ liệu — chúng cần chạy. Nhưng khi bạn coi dấu phẩy như văn bản, bạn có thể dùng chúng bất kỳ lúc nào cần đến.

Cuối cùng, công thức dùng & để kết hợp các từ hôm nay là, theo sau là dấu cách, với ngày được định dạng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×