Bao gồm văn bản trong công thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi được biết rằng để dữ liệu dễ hiểu hơn, bạn muốn bao gồm văn bản trong công thức, ví dụ như "đã bán 2.347 bộ". Để bao gồm văn bản trong hàm và công thức, hãy đặt văn bản trong dấu ngoặc kép (""). Dấu ngoặc cho Excel biết là nó đang làm việc với văn bản và khi nói văn bản, chúng tôi có ý là bất kỳ ký tự nào, bao gồm số, khoảng trống và dấu câu. Đây là ví dụ:

= A2 & "đã bán" & B2 & "đơn vị."

Trong ví dụ này, tạm coi ô trong cột A chứa tên và ô trong cột B chứa số lượng bán hàng. Kết quả sẽ trông như thế này: Buchanan đã bán 234 bộ.

Công thức dùng kí hiệu và (&) để kết hợp gía trị trong cột A và B với văn bản đó. Ngoài ra, hãy lưu ý cách đặt dấu ngoặc quanh ô B2. Chúng đóng văn bản ở trước và sau ô.

Đây là một ví dụ khác về tác vụ phổ biến, thêm ngày tháng vào trang tính. Bạn dùng hàm TEXTTODAY để tạo cụm từ như "Hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 1."

= "Hôm nay là" & TEXT (TODAY (), "dddd, mmmm dd.")

Hãy xem chi tiết mục này hoạt động thế nào. Hàm TODAY tính ngày tháng của hôm nay nhưng nó hiển thị số, ví dụ như 40679. Sau đó, hàm TEXT chuyển đổi số thành ngày tháng có thể đọc được bằng cách trước tiên, thay đổi số thành văn bản, rồi dùng "dddd, dd mmmm" để điều khiển cách ngày tháng xuất hiện -- "thứ Sáu, ngày 20 tháng 1."

Bảo đảm bạn có đặt định dạng ngày tháng "ddd, dd mmmm" trong dấu ngoặc kép và lưu ý cách định dạng đó dùng dấu phẩy và khoảng trống. Thường thì công thức dùng dấu phẩy để phân tách đối số — các phần trong ngày tháng — chúng cần chạy. Nhưng khi bạn coi dấu phẩy như văn bản, bạn có thể dùng chúng bất kỳ lúc nào cần đến.

Cuối cùng, công thức dùng & để kết hợp ngày tháng đã định dạng với từ "Hôm nay là ". Và vâng, hãy nhớ đặt khoảng trống sau "là."

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×