Bạn không thể đặt phiên bản trước đây của Office làm Chương trình Mặc định

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn có hai phiên bản chương trình Office trên cùng một máy tính, chẳng hạn như Word 2013 và Word 2010, bạn sẽ không thể đặt chương trình cũ làm mặc định trong Chương trình Mặc định trong Pa-nen Điều khiển. Chỉ có phiên bản mới hơn của Office sẽ hiển thị trong danh sách các chương trình.

Vì bạn không thể đặt chương trình Office mặc định, bạn sẽ không thể chọn phiên bản Office nào mà bạn muốn sử dụng khi mở tệp.

Để giải quyết vấn đề này, hãy khởi động chương trình Office mà bạn muốn sử dụng đầu tiên, rồi sau đó mở tệp (Tệp > Mở) trong chương trình đó. Ví dụ, nếu bạn muốn mở tài liệu Word cũ hơn với Word 2010, bạn sẽ cần khởi động Word 2010 và sau đó mở tài liệu trong Word.

Ghi chú: 

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×