BETAINV (Hàm BETAINV)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị đảo của hàm phân bố xác suất beta lũy tích. Có nghĩa là, nếu xác suất = BETADIST(x,...), sau đó BETAINV(probability,...) = x. Phân bố lũy tích beta có thể được dùng trong project định thời gian có thể xảy ra hoàn thành mô hình được cung cấp một thời gian dự kiến hoàn thành và tính biến thiên.

Cú pháp

BETAINV (probability,alphabeta,A,B)

Xác suất    là xác suất gắn với phân bố beta.

Alpha    là một tham số để phân bố.

Beta    không phải là một tham số để phân bố.

Là một cận dưới tùy chọn để khoảng x    .

B    là một cận trên tùy chọn để khoảng x.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, BETAINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0, BETAINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu xác suất ≤ 0 hoặc xác suất > 1, BETAINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu bạn bỏ qua giá trị cho A và B, BETAINV dùng phân bố beta lũy tích chuẩn để A = 0 và B = 1.

BETAINV dùng một kỹ thuật lặp cho các chức năng tính toán. Cung cấp một giá trị xác suất, BETAINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ±3x10 ^ -7. Nếu không, BETAINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Xác suất

Alpha

Beta

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,685470581

8

10

1

3

=BETAINV([probability],[Alpha],[beta],[A],[B])

Giá trị đảo của hàm mật độ xác suất beta lũy tích cho các tham biến (2)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×