Bắt đầu với Office 365 dành cho Doanh nghiệp

Tổ chức của bạn gần đây đã có Office 365 và bây giờ bạn cần dùng Office 365 để có thể bắt đầu đọc email, chia sẻ tài liệu và nhiều hơn thế nữa. Hãy tìm hiểu cách thiết lập và dùng Office 365 trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu thêm

Sau đây là một số tài nguyên bổ sung để giúp bạn bắt đầu với Office 365.

Xem Thêm

Trang chủ Trung tâm Tìm hiểu

Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị

Ứng dụng Office 365 Admin

Áp dụng Cho: Office 365, Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ