Bắt đầu sử dụng Office Online trong Office 365

Các chương trình của Microsoft Office Online là một phần trong hầu hết các gói Office 365. Office Online giúp bạn làm việc dễ dàng hơn trong đám mây vì các tài liệu Word, Excel, PowerPoint, OneNote, và PDF đều nằm trong trình duyệt web.

Đăng nhập vào site Office 365 của tổ chức của bạn để bắt đầu.

Bạn có thể truy nhập tài liệu của bạn bất cứ khi nào có kết nối Internet, trên hầu hết bất kỳ thiết bị nào:

  • Tài liệu được lưu trữ trong OneDrive và site nhóm của bạn

  • Phần đính kèm trong Outlook Web App

  • Ghi chú cuộc họp trong Lync Online

Và chia sẻ tài liệu với người khác dễ dàng bằng cách gửi một nối kết.

Khi bạn dùng ba dấu chấm Mở Menu trong thư viện SharePoint, Office Online hiển thị một bản xem trước của tài liệu, và cung cấp Mở Menu khác với các lệnh xem và sửa tài liệu trong trình duyệt của bạn.

Bản xem trước của tài liệu Office trong thư viện SharePoint

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào Office và lưu tài liệu của bạn trực tuyến. Các gói của tổ chức của bạn cung cấp cho bạn thư viện để lưu trữ tài liệu của bạn, hoặc nếu bạn có Office 365 Home, bạn sẽ có dung lượng lưu trữ trực tuyến cá nhân tại OneDrive.com.

Các tác vụ cơ bản trong các chương trình Office Online

Để bắt đầu sử dụng các chương trình Office Online, hãy xem:

Các tác vụ cơ bản trong Word Online
Các tác vụ cơ bản trong Excel Online
Các tác vụ cơ bản trong PowerPoint Online
Các tác vụ cơ bản trong OneNote Online

Ghi chú    Không phải tất cả các gói Office 365 đều có Office Online. Sự khả dụng của các tính năng còn tùy thuộc vào phần cấu hình của người phụ trách Office 365 trong tổ chức của bạn.

Áp dụng Cho: PowerPoint OnlineThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ