Bắt đầu một bản trình bày trực tuyến trong PowerPoint bằng cách dùng Skype for Business

Bạn có thể lên lịch trước một cuộc họp trực tuyến hoặc bắt đầu một cuộc họp ngay lập tức - tất cả từ bên trong PowerPoint bằng cách dùng Lync. Bạn cần có một micrô kết nối với máy tính để có thể nói với những người dự họp.

Quan trọng  Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Bạn muốn biết bạn đang dùng phiên bản nào của Office?

 1. Trình Chiếu >Trình bày Trực tuyến > Microsoft Lync.

  Trình bày Trực tuyến bằng Lync

  Ghi chú  Danh sách các hội thoại Lync hiện hoạt và những cuộc họp Lync Online đã lên lịch (trong vòng 30 phút) sẽ xuất hiện - và bạn cũng có thể bắt đầu một cuộc họp tại chỗ.

  Bắt đầu một cuộc họp Lync

 2. Trong danh sách, hãy chọn một cuộc họp đã lên lịch hoặc bắt đầu một cuộc họp Lync mới, rồi bấm OK.

 3. Trong Lync, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bắt đầu cuộc họp đã lên lịch.

  • Để bắt đầu mộtcuộc họp mới, hãy mời người dự bằng cách trước hết bấm vào Mời thêm người dự cuộc họp trực tuyến của bạn, rồi bấm Mời Thêm Người.

   1. Bên dưới Mời, hãy chọn liên hệ trong danh sách hoặc gõ tên từng liên hệ vào hộp, rồi bấmChọn.

   2. Bắt đầu bản trình bày của bạn.

Mẹo sử dụng các tùy chọn khác trong Lync:

 • Người dựcó thể đăng câu hỏivề bản trình bày của bạn (thời gian thực) bằng cách bấm Hộp hội thoại hiện hoạt,và gõ vào hộp hội thoại hiện hoạt.

 • Quản lý các thiết bị âm thanh và tiếng động của bạn bằng cách bấm vào Quản lý các thiết bị âm thanh của bạn.

 • Quản lý video của bạn bằng cách bấm vào Quản lý video.

 • Quản lý nội dung mà bạn chia sẻ bằng cách bấm vào Quản lý nội dung mà bạn chia sẻ.

 • Mời thêm người khác bằng cách bấm vào Mời thêm người dự cuộc họp trực tuyến của bạn.

Ghi chú  Những hình ảnh nút này sẽ đổi màu. Ví dụ, màu xám đậm nghĩa là bạn hiện đang không thực hiện hoạt động nào nhưng bạn có thể bấm vào nó để bắt đầu một hoạt động. Màu xanh lam nghĩa là bạn đang tham gia một hoạt động. Màu xám nhạt nghĩa là bạn không có chức năng cho tùy chọn đó.

Để biết thông tin về việc tham dự một cuộc họp Lync, hãy xem:

Áp dụng Cho: PowerPoint 2016 Preview, PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ