Bắt đầu dùng Outlook Web App dành cho email và lịch

Office 365 bao gồm Outlook Web App để bạn có thể truy cập vào email của mình bất kỳ khi nào bạn trực tuyến, ngay cả khi bạn đã rời khỏi bàn làm việc hoặc đang sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Để đi đến Outlook Web App, hãy đăng nhập vào Office 365, sau đó ở đầu trang bấm Outlook, Lịch, hoặc Mọi người.

Trong Outlook Web App, bạn có thể:

  • Gửi và nhận email

  • Tạo cuộc hẹn và lời nhắc

  • Thêm thông tin về cuộc họp Lync vào thư mời họp

  • Thiết lập Outlook hoặc các chương trình email khác để truy cập vào email, lịch và liên hệ trong Office 365 của bạn

  • Nhập email và liên hệ từ các tài khoản cũ của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bắt đầu

Các tác vụ cơ bản trong Outlook Web App

Đọc thư trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Dùng Outlook trên máy tính

Áp dụng Cho: Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ