Bắt đầu dùng Outlook Web App dành cho email và lịch

Truy nhập trực tuyến với Outlook Web App và xem email, thêm cuộc hẹn, tạo thông tin Cuộc họp Lync và thiết lập Outlook để truy nhập email, liên hệ và lịch Office 365 của bạn.

Office 365 bao gồm Outlook Web App để bạn có thể truy nhập vào email của mình bất kỳ khi nào bạn trực tuyến, ngay cả khi bạn đã rời khỏi bàn làm việc hoặc đang sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Để đi đến Outlook Web App, hãy đăng nhập vào Office 365, sau đó ở trên thanh dẫn hướng, hãy bấm Outlook, Lịch, hoặc Mọi người.

Trong Outlook Web App, bạn có thể:

  • Gửi và nhận email

  • Tạo cuộc hẹn và lời nhắc

  • Thêm thông tin Cuộc họp Lync vào lời mời họp

  • Thiết lập Outlook hoặc các chương trình email khác để truy nhập vào email, lịch và liên hệ trong Office 365 của bạn

  • Nhập email và liên hệ từ các tài khoản email cũ của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bắt đầu

Các tác vụ cơ bản trong Outlook Web App

Đọc thư trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Sử dụng Outlook trên máy tính

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×