Bắt đầu thiết kế website công cộng với tên miền riêng của bạn

Website công cộng đi kèm với gói Office 365 Small Business. (Lưu ý rằng gói Office 365 Small Business không còn sẵn có để mua và đối với các gói Office 365 khác, các bước để tìm hiểu và làm việc với website công cộng Office 365 khác với thông tin ở đây). Sau khi website được thiết lập theo diện mạo bạn muốn, bạn có thể thay đổi địa chỉ website để sử dụng tên miền của mình, chẳng hạn như www.fourthcoffee.com. Bạn có thể tùy chỉnh site bằng cách chọn một mẫu, thêm văn bản và logo riêng của bạn, v.v.

Để bắt đầu làm việc với website công cộng của bạn trong Office 365 Business Essentials:

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365.

  3. Chọn Website Công cộng.

Các bước trong trình hướng dẫn Website Công cộng sẽ hướng dẫn bạn cách truy nhập vào công cụ thiết kế trong SharePoint Online để tùy chỉnh website của bạn. Sau đó, bạn có thể thay đổi URL để dùng tên miền riêng của mình.

Ghi chú   Nếu bạn đã và đang dùng Office 365 một thời gian, có thể bạn có hai website công cộng với dịch vụ này. Bạn có thể giữ lại và dùng cả hai site đó và chia sẻ chúng công khai. Tuy nhiên, mỗi lần bạn có thể liên kết tên miền riêng của bạn với chỉ một trong các site này.

Tìm hiểu những gì có thể thực hiện với website công cộng Office 365 của bạn.

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ