Bắt đầu thiết kế website công cộng với tên miền riêng của bạn

Để bắt đầu Website Công cộng SharePoint Online với tên miền riêng của bạn, hãy xem Bắt đầu với Website Công cộng.

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ