Bắt đầu sử dụng Office và Office Online

Office 365 bao gồm Office Online và làm việc với các chương trình Office trên máy tính. Hãy đăng nhập vào Office 365, sau đó ở đầu trang, bấm OneDrive để chia sẻ tài liệu và cộng tác với mọi người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn.

Những nét chính:

  • Dùng Office Online để xem và sửa tệp Word, Excel, PowerPoint và OneNote trong trình duyệt web

  • Lưu giữ tài liệu trong Office 365 và dễ dàng truy cập vào những tài liệu này từ các ứng dụng Office trên máy tính cũ đến như Office 2007

  • Với gói đăng ký Office, bạn có thể truyền các ứng dụng Office trên máy tính tới máy tính của bạn mà không phải tải xuống

  • Truy cập và sửa tài liệu từ điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác

  • Cộng tác trên các tệp Word, Excel, PowerPoint và OneNote, bao gồm đồng tác giả đồng thời

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Bắt đầu

Cộng tác

Đào tạo

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!