Bộ lọc tìm thấy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra tài liệu tìm thấy một hoặc nhiều bộ lọc bảng hoặc tự lọc trong sổ làm việc của bạn. Các bộ lọc có thể là nguyên nhân được đệm ẩn hoặc ẩn dữ liệu trong sổ làm việc của bạn.

Ví dụ khi bạn áp dụng một bộ lọc cho cột, Excel sẽ tạo ra một bản sao được đệm ẩn của các giá trị duy nhất trong cột đó để phản ánh trạng thái lọc hiện tại của sổ làm việc. Nếu bạn rồi thay đổi dữ liệu đó hoặc loại bỏ nó khỏi sổ làm việc, bản sao được đệm ẩn vẫn nằm trong sổ làm việc cho đến khi bạn áp dụng lại bộ lọc.

Sự cố

Kiểm tra tài liệu không thể loại bỏ các bộ lọc cache cho bạn.

Giải pháp được đề xuất

Để bảo đảm sổ làm việc của bạn không chứa các dữ liệu không mong muốn trong bộ lọc cache, loại bỏ bộ lọc và áp dụng lại chúng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×