Bổ trợ Office không sẵn dùng từ lịch chung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cho phép bổ trợ cho lịch chung

Khi gửi yêu cầu họp khỏi lịch chung, bổ trợ Office không hỗ trợ trên ruy-băng. Để sử dụng Outlook bổ trợ trong khi tạo một yêu cầu họp cho lịch chung, bạn có thể dùng giải pháp thay thế sau đây:

  • Nếu bạn có quyền truy nhập đầy đủ vào hộp thư chung và không phải là đại diện của nó, hãy thêm hộp thư được chia sẻ dưới dạng một tài khoản khác trong Outlook.

  • Sử dụng Outlook trên web để mở hộp thư được chia sẻ lịch và tạo yêu cầu cuộc họp với bổ trợ Office.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×