Bổ trợ Microsoft MyAnalytics Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

MyAnalyticsOutlook bổ trợ là thông báo cá nhân của bạn cấp để giúp bạn đạt được tập trung vào sâu, đạt hiệu quả làm việc. MyAnalytics theo định kỳ làm mới với thông tin phân tích mới và có liên quan trong toàn bộ workday của bạn. Hiện tại, thông tin đó xoay quanh hộp thư đến và lịch của bạn.

Thông tin này cho bạn và bạn độc lập. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Microsoft về quyền riêng tư tiêu chuẩn dưới đây.

Dưới dạng một nguồn cấp dữ liệu Cập Nhật thường xuyên, bổ trợ có thể giúp bạn:

  • Quản lý mối quan hệ với những người quan trọng

  • Ưu tiên thời gian của bạn để tập trung việc hoàn thành

  • Theo dõi tiếp cận và ảnh hưởng của liên lạc email của bạn

Làm thế nào tôi có thể Outlook bổ trợ bộ?

MyAnalyticsOutlook bật bổ trợ được tự động cho tất cả người dùng có giấy phép MyAnalytics . Trong ứng dụng trên máy tính Outlook thanh dẫn hướng, chọn MyAnalytics logo và bổ trợ sẽ trượt mở ở bên phải của cửa sổ email của bạn.

Lưu ý: Các bổ trợ lệnh sẽ sẵn dùng trong Outlook 2016 và Outlook 2013 cho Windows, Outlook 2016 cho Mac, Outlook trên web cho Exchange 2016 và Outlook trên web cho Office 365 và Outlook.com. Yêu cầu hỗ trợ cho các bổ trợ lệnh trong Outlook 2013 ba Cập Nhật: Cập Nhật bảo mật 8 tháng 3, 2016 dành cho Outlook, Cập Nhật bảo mật 8 tháng 3, 2016 dành cho Office (KB3114816) và Cập Nhật bảo mật 8 tháng 3, 2016 dành cho Office (KB3114828). Hỗ trợ cho các bổ trợ lệnh trong Exchange 2016 yêu cầu lũy tích Cập Nhật 5.

Ảnh chụp màn hình của ngăn MyAnalytics logo và dẫn hướng

Cho Outlook Web App (OWA), bạn sẽ cần phải mở email. Từ đó bạn có thể chọn biểu tượng MyAnalytics ở góc trên cùng bên phải của email của bạn, kế bên nút 'Trả lời'.

Ảnh chụp màn hình của biểu tượng OWA MyAnalytics

Làm thế nào để tôi dùng MyAnalytics bổ trợ bộ?

Đọc mức email

MyAnalytics có thể thông báo cho bạn về số lượng người đã mở email của bạn và khoảng thời gian họ dành đọc chúng. Bạn sẽ nhận được thẻ về email được gửi đến năm hoặc nhiềuOffice 365 điện toán đám mây người dùng nội bộ của công ty của bạn. Điều này có nghĩa là nếu người nhận nằm ngoài công ty của bạn hoặc không có trong môi trường Office 365 họ sẽ không được đưa vào một trong năm.

Sau khi bạn gửi email sẽ mất giữa năm đến mười lăm phút để bạn có thể truy nhập các thống kê của bạn. Các thống kê sẽ được hiển thị trong một thẻ về thông tin. Thẻ tương tự như chủ đề sẽ được nhóm vào tóm tắt thẻ duy nhất mà bạn có thể chọn và mở rộng đến một dạng xem chi tiết hơn.

Để xem thống kê trên một email cụ thể, đi tới email đó trong thư mục mục đã gửi của bạn và mở bổ trợ. Bạn sẽ nhìn thấy số liệu thống kê ở trên cùng của panel bổ trợ.

Ảnh chụp màn hình của MyAnalytics email thống kê

Trên email riêng lẻ, bạn sẽ thấy một biểu đồ với những gì tỷ lệ phần trăm của người nhận đã mở email của bạn, khi hơn 50% đã mở nó và cách nhanh chóng chúng đã mở nó. Bạn cũng sẽ nhìn thấy lâu người nhận đã đọc email. Dựa trên độ dài của email, MyAnalytics sẽ ước tính lâu sẽ mất một người đọc email. Từ số này, MyAnalytics ước tính xem người nhận glanced, sưa, hoặc đọc email. Tùy thuộc vào số lượng người mở email và khoảng thời gian họ dùng đọc, bổ trợ sẽ gợi ý theo trên một email hoặc cung cấp những mẹo để giúp cải thiện liên lạc email.

Ảnh chụp màn hình của kết quả MyAnalytics

Thời gian tiêu điểm

Dựa trên các phân tích của tất cả các số liệu thống kê của bạn, bạn sẽ nhận được các thông tin cá nhân hóa về kiểu công việc hiện tại và gợi ý về cách thực hành mới của bạn — chẳng hạn như phòng gần đây nhất tiêu điểm thời gian trong lịch của bạn — để hoàn tất công việc riêng lẻ. Khi tiêu điểm thời gian thẻ xuất hiện trong nguồn cấp của bạn, sản phẩm sẽ giúp bạn chọn thời gian theo tuần hiện tại của bạn, hoặc tuần sau đây để đặt trước dành cho công việc không bị gián đoạn.

Ảnh chụp màn hình tiêu điểm thời gian kết quả

Khi bạn chọn một thẻ tiêu điểm, bạn sẽ được nhắc để đặt tên (ví dụ, đây là gì quan trọng này week?) tiêu điểm của bạn. Sau khi bạn quyết định trong một nhiệm vụ, hoặc một số, mà bạn muốn thực hiện, hãy chọn biểu tượng dấu kiểm để di chuyển để chọn một khối hai giờ cho dự án đó. Bạn có thể chọn nhiều lần cho một thẻ hoặc hoạt động vào một khối trên mỗi thẻ. Sau khi bạn đã chọn xong, bạn sẽ được cung cấp cơ hội để tên khác tiêu điểm khối với bất kỳ việc cần làm khác, bạn có thể có. Sau khi bạn đã lưu block(s) tiêu điểm, bạn sẽ tìm thấy chúng được lưu trong lịch Outlook của bạn. MyAnalytics sẽ lưu những mục này như một thể loại màu xanh lá cây"" để bạn có thể phân biệt chúng từ cuộc họp thực tế của bạn.

(Xin lưu ý rằng nếu bạn đã cá nhân hóa màu danh mục lịch của bạn, Hệ thống sẽ lưu chúng mà không cần chỉ định một màu.)

Khi MyAnalytics nhận thấy rằng lịch của bạn sẽ nhận được tô cuộc họp, nó sẽ nhắc bạn cho sổ tiêu điểm thời gian. Trong tình huống này, MyAnalytics sẽ hiển thị cho bạn các khối hai giờ bạn có còn lại trong lịch của bạn. Và sau đó từ có, bạn hãy làm theo quy trình cùng một trong hai cách chọn nhiều khối thời gian (nếu bạn có nhiều khả dụng) hoặc đơn khối thời gian, tiêu đề khối các nhiệm vụ mà bạn muốn làm việc trên, sau đó chọn đánh dấu kiểm vào lưu vào lịch của bạn.

Những người quan trọng

Quản lý mối quan hệ và giữ liên lạc với mức độ ưu tiên thành viên của mạng của bạn thông qua thẻ quan trọng người. Từ thẻ này, bạn sẽ có thể thêm hoặc loại bỏ người khỏi danh sách những người quan trọng của bạn và nhận thông báo khi bạn đã bỏ lỡ một email từ một ai đó trên danh sách của bạn.

Lần đầu tiên của bạn trong bổ trợ, MyAnalytics sẽ cung cấp các gợi ý năm được ghim theo mặc định, dựa trên người bạn đã được đặt thường xuyên tương tác với trong email. Như thời gian đi vào và liên lạc của bạn thay đổi, MyAnalytics sẽ cung cấp một cái nhìn rõ thẻ, nhắc bạn để thêm một người mới vào danh sách của bạn. Kiểm tra bảng điều khiển MyAnalytics để xem toàn bộ danh sách của bạn và Cập Nhật khi liên lạc của bạn cần thay đổi.

Ảnh chụp màn hình của danh sách những người quan trọng MyAnalytics

MyAnalytics sẽ thông báo cho bạn biết về bất kỳ email chưa đọc, bạn có từ những người quan trọng. Chọn email để mở nó hoặc chọn để đánh dấu tất cả email từ người gửi là đã đọc. Điều này không phải nhìn chưa đọc email từ thư mục khoản mục đã xóa và email có quá bảy ngày.

Ảnh chụp màn hình của MyAnalytics email hoạt động

Người khác có thể xem thông tin này?

Không. Chỉ bạn có thể nhìn thấy số liệu thống kê cho email mà bạn đã gửi. Đọc thêm về cách thức Microsoft và MyAnalytics bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi loại bỏ một thẻ thông tin?

Khi bạn di chuyển con trỏ qua thẻ mà bạn muốn loại bỏ, một biểu tượng 'x' sẽ xuất hiện ở phía trên bên phải có góc. Chọn biểu tượng này và thẻ sẽ bị loại bỏ khỏi bổ trợ của bạn cấp.

Làm thế nào để tôi ghim của tôi mở bổ trợ trong Outlook?

Ở góc trên cùng bên phải có một biểu tượng ghim đẩy. Chọn biểu tượng và bổ trợ của bạn sẽ luôn mở khi bạn dẫn hướng đến hộp thư đến của bạn.

Làm thế nào để tôi quản lý danh sách những người quan trọng của mình?

Lần đầu tiên bạn mở MyAnalytics bổ trợ của bạn, bạn sẽ được cung cấp một danh sách những người được gợi ý trên nền tảng khỏi cộng tác của bạn từ tuần trước đó. Ba sẽ được thêm theo mặc định. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ cá nhân bằng được chọn và bỏ chọn biểu tượng ngôi sao ở bên phải của thẻ quan trọng người. Sau đó, MyAnalytics sẽ thực hiện hành động được gợi ý (Thêm hoặc loại bỏ) dưới dạng tần suất của bạn cộng tác với một thay đổi riêng lẻ.

Không nhìn thấy người hoặc muốn xem danh sách đầy đủ của những người quan trọng? Đi đến phần mọi người quan trọng của bảng điều khiển của bạn. Từ đây, bạn sẽ có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm những người cụ thể để thêm, xem toàn bộ danh sách của bạn và loại bỏ người khỏi danh sách của bạn.

Làm thế nào tôi để đến bảng điều khiển, hãy gửi phản hồi hoặc lấy thông tin về MyAnalytics?

Ở góc trên cùng bên phải của bổ trợ của bạn, bạn sẽ tìm thấy ba biểu tượng.

Ảnh chụp màn hình của kết quả MyAnalytics

Từ phải sang trái, hãy chọn biểu tượng đầu tiên để thực hiện tự vào bảng điều khiển cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi dành riêng cho bảng điều khiển ở đây.

Có một ý tưởng mới cho một trải nghiệm tốt hơn sản phẩm? Các câu hỏi về thống kê bạn nhìn thấy? Biểu tượng giữa sẽ hướng dẫn bạn đến phần phản hồi, nơi bạn có thể đưa ra gợi ý, chú thích hoặc câu hỏi về nhóm.

Và cuối cùng, nếu bạn muốn thêm giải thích về cách sử dụng MyAnalytics, bạn có thể chọn biểu tượng thứ ba từ bên phải và nó sẽ cung cấp bạn với một giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm và cách bổ trợ hoạt động trong hộp thư đến của bạn.

Tại sao tôi không nhìn thấy số liệu thống kê trên email này?

Vì lý do về quyền riêng tư, bạn sẽ không thể xác định người riêng lẻ từ Phần bổ trợ Outlook của MyAnalytics. Điều này nghĩa là gì đó MyAnalytics không hiển thị số liệu thống kê cho email được gửi đến mọi người ít hơn năm hoặc hiển thị 100% của người nhận đọc email.

Chúng tôi chỉ hiện số liệu thống kê mối quan hệ của bạn với người dùng khác Office 365 trong công ty của bạn. Vì điều này, bạn có thể luôn không nhìn thấy số liệu thống kê cho email bạn đã gửi đến nhiều năm người mà nếu không phải tất cả người nhận là Office 365 người dùng. Điều này cũng có nghĩa là liên hệ bên ngoài và bất kỳ ai trong công ty bạn người không nằm trong môi trường Office 365 , sẽ không hiện số.

Quá vài người nhận

Chúng tôi chỉ hiện số liệu thống kê cho email được gửi đến ít nhất năm người.

Quá vài người nhận đủ điều kiện

Chúng tôi chỉ hiện số liệu thống kê cho email được gửi đến những ít nhất năm người cũng đủ điều kiện cho số liệu thống kê. Đủ điều kiện mọi người là người trong tổ chức của bạn sử dụng Office 365 và Outlook/OWA và ai là không:

  • Chọn ra khỏi MyAnalytics.

  • Loại trừ khỏi MyAnalytics (ví dụ bộ phận pháp lý).

Quá cũ

Chúng tôi không hiện số liệu thống kê đọc cho email được cũ hơn bảy ngày qua.

Quá mới

Mất đôi chút thời gian để tạo ra các số liệu thống kê cho email gần đây.

Thấp đọc hoạt động

Ít hơn hai người đã đọc email. Kiểm tra lại sau này một lần nữa mọi người đã đọc email.

100% đọc email của bạn

Vì lý do bảo mật, MyAnalytics không cung cấp một tỷ lệ chính xác đọc khi 100% (hoặc gần với 100%) của người nhận đọc email của bạn. Thông báo sẽ cho biết: cao hoạt động đọc.

Bạn chọn ra khỏi MyAnalytics

Nếu Delve không được phép sử dụng email và thông tin cuộc họp của bạn, bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ số liệu thống kê.

Bạn có thể chọn tham gia trong thông qua tính năng thiết đặt trong Delve.

Làm thế nào có thể giúp các số liệu thống kê công việc của tôi?

Với thông tin về cách hiệu quả giao tiếp của bạn là, bạn có thể đánh giá và thực hiện thay đổi nếu cần thiết.

Kiểm tra tỷ lệ đọc của bạn thường xuyên để cải thiện email tăng theo thời gian. Ví dụ, nếu một lượt tiêu hóa email có thấp suất đọc, hãy thử các bước gợi ý:

  • Gửi email trên một ngày khác nhau của tuần để xem nếu thêm người đọc nó.

  • Cân nhắc việc tăng số lượng người nhận hoặc thay đổi danh sách người nhận.

  • Hãy thử dùng dòng chủ đề khác nhau để tham gia người nhận hoặc rút ngắn nội dung để dễ đọc.

  • Kiểm tra các cách thức mới của phát rộng tin nhắn của bạn; có thể email không vừa tốt nhất.

Chỉ định đồng nghiệp và khách hàng như "Quan trọng mọi người" để tô sáng các thông tin liên lạc bạn giá trị nhất.

Số dư lịch của bạn bằng đã cố ý thiết đặt thời gian dành cho công việc của bạn để ngăn không cho người khác cách điền vào lịch biểu của bạn với cuộc họp.

  • Quy tắc hai giờ cung cấp không gian cần thiết để dễ dàng thông qua một danh sách việc cần làm dài cũng như các cơ hội để sâu tiêu điểm trên dự án lớn hơn, mất thời gian.

Để thêm các gợi ý về cách thực hiện tốt nhất sử dụng thời gian của bạn, hãy xem MyAnalytics Mẹo trang.

Tìm hiểu thêm về MyAnalytics

Phần bổ trợ Outlook của MyAnalytics là một phần của MyAnalytics. MyAnalytics nhằm giúp bạn hiểu rõ cách bạn liên lạc và mất nhiều thời gian của bạn tại nơi làm việc. Không có ai có thể truy nhập các thống kê riêng tư của bạn, và bạn không thể được nhận dạng từ các số liệu thống kê được tạo bởi MyAnalytics.

Từ bảng điều khiển của bạn, bạn có thể đặt cá nhân mục tiêu liên quan đến cuộc họp, email, thời gian tiêu điểm, và sau khi giờ làm việc trên một tuần. MyAnalytics biện pháp tiến độ của bạn và cung cấp cho bạn những mẹo để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn.

Lấy thêm thông tin về cách thiết lập bảng điều khiển cá nhân của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×