Bổ trợ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng hộp thoại này để tải hoặc lấy sẵn dùng bổ trợ trong Microsoft Office Excel. Sau khi tải bổ trợ, chương trình bổ trợ và các lệnh sẵn dùng trên tab dữ liệu , nhóm phân tích .

Bổ trợ sẵn dùng     Danh sách tất cả sẵn dùng bổ trợ. Hãy chọn hộp kiểm tải bổ trợ và thực hiện các lệnh và tính năng sẵn dùng trên tab Bổ trợ trong Excel. Để lấy bổ trợ và để giải phóng bộ nhớ, hãy xóa hộp kiểm. Dỡ bổ trợ sẽ không xóa bổ trợ từ máy tính của bạn.

Mô tả về bản đã chọn bổ trợ được hiển thị trong phần dưới của hộp thoại Bổ trợ .

Trình duyệt     Bấm vào nút này để xác định một bổ trợ chương trình được cài đặt trên máy tính của bạn. Theo mặc định, hộp thoại Bổ trợ danh sách bổ trợ được cài đặt trong thư mục Office\OFFICE12\Library \Program Files\Microsoft (bao gồm thư mục con của nó).

Tự động hóa     Bấm nút này để liệt kê tất cả mô hình đối tượng cấu phần (COM) bổ trợ sẵn dùng để tải vào Excel.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×