Bố trí trang chiếu là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bố trí trang chiếu chứa định dạng, định vị và chỗ dành sẵn cho tất cả nội dung sẽ xuất hiện trên bản chiếu. Chỗ dành sẵn là nơi chứa trong bố trí giữ nội dung đó dưới dạng văn bản (bao gồm văn bản nội dung, danh sách dấu đầu dòng và tiêu đề), bảng, biểu đồ, SmartArt đồ họa, phim, âm thanh, hình ảnh và clip art. Bố trí trang chiếu cũng bao gồm chủ đề (màu, phông, hiệu ứng và nền) của một trang chiếu.

Cấu trúc của bố trí
Tất cả các thành phần của bố trí mà bạn có thể đưa vào PowerPoint một trang chiếu

PowerPoint bao gồm bố trí trang chiếu dựng sẵn, bạn có thể sửa đổi các bố trí để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn, và bạn có thể chia sẻ bố trí tùy chỉnh của bạn với những người khác đã tạo bản trình bày bằng cách sử dụng PowerPoint.

Bố trí Trang chiếu trong PowerPoint
Bố trí trang chiếu dựng sẵn, Hiển thị vị trí của nhiều chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc đồ họa

Bạn có thể thay đổi bố trí trang chiếu được dựng sẵn PowerPoint trong dạng xem trang chiếu cái. Hình ảnh dưới đây Hiển thị trang chiếu cái và hai bố trí cho chủ đề trong dạng xem trang chiếu cái.

Trang chiếu Cái với bố trí trong dạng xem Trang chiếu Cái PowerPoint

Để tìm hiểu thêm về trang chiếu cái, hãy xem trang chiếu cái là gì?

Tìm hiểu thêm về bố trí trang chiếu

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×