Bỏ qua tất cả email trong một hội thoại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể chặn các hội thoại không mong muốn khỏi Hộp thư đến của mình bằng tính năng Bỏ qua Hội thoại. Tính năng Bỏ qua Hội thoại sẽ loại bỏ tất cả các thư có liên quan đến hội thoại mà bạn đã chọn, và chuyển thẳng các thư tương lai trong hội thoại đó vào thư mục Mục đã Xóa.

Hội thoại là gì?

Có thể bạn đã biết Hội thoại dưới tên gọi luồng thảo luận email. Hội thoại là một tập hợp đầy đủ các email, từ thư thứ nhất đến tất cả các thư phản hồi. Các thư trong một Hội thoại có cùng một chủ đề.

Ví dụ, khi bạn gửi thư cho một người và người đó phúc đáp, thì đó là một Hội thoại. Trong nhiều Hội thoại, có thể có nhiều thư phản hồi qua lại. Nhiều người có thể trả lời các thư khác nhau trong Hội thoại.

 1. Trong danh sách thư, hãy bấm vào hội thoại hoặc bất kỳ thư nào trong hội thoại mà bạn muốn bỏ qua.

 2. Bấm Trang đầu.

 3. Trong nhóm Xóa bỏ, bấm Bỏ qua.

  Lệnh Bỏ qua trên ruy-băng

  Nếu bạn đang thao tác trên một thư đang mở, hãy bấm Thư, sau đó trong nhóm Xóa bỏ, bấm Bỏ qua.

 4. Bấm Bỏ qua Hội thoại.

  Ghi chú:  Lệnh Bỏ qua Hội thoại trong bước 4 xuất hiện trong hộp thoại Bỏ qua Hội thoại. Hộp thoại này không xuất hiện nếu trước đó bạn đã chọn hộp kiểm Không hiện lại thông báo này.

Để ngừng việc bỏ qua một hội thoại, bạn hãy làm như sau:

Ghi chú: Bạn chỉ có thể khôi phục một hội thoại đã bị bỏ qua nếu như nó vẫn còn trong thư mục Mục đã Xóa.

 1. Trong thư mục Mục đã Xóa, hãy bấm vào hội thoại mà bạn muốn khôi phục, hoặc bất kỳ thư nào trong hội thoại đó. Theo mặc định, thư mục Mục đã Xóa được sắp xếp theo ngày. Để đổi dạng xem Hội thoại, hãy bấm Sắp xếp theo, rồi bấm Hội thoại.

 2. Bấm Trang đầu.

 3. Trong nhóm Xóa bỏ, bấm Bỏ qua.

  Lệnh Bỏ qua trên ruy-băng

 4. Bấm Dừng Bỏ qua Hội thoại.

  Hội thoại được chuyển trở lại Hộp thư đến. Các thư trong tương lai sẽ được chuyển đến Hộp thư đến.

  Ghi chú:  Lệnh Dừng Bỏ qua Hội thoại trong bước 4 xuất hiện trong hộp thoại Dừng Bỏ qua Hội thoại. Hộp thoại này không xuất hiện nếu trước đó bạn đã chọn hộp kiểm Không hiện lại thông báo này.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×