Bỏ qua các tùy chọn khởi động khi bạn mở một cơ sở dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đặt các tùy chọn khởi động mới cho Cơ sở dữ liệu Hiện tại từ hộp thoại Tùy chọn Access, hoặc bằng cách tạo một macro AutoExec hay bằng thủ tục cho sự kiện Mở. Nhưng đôi lúc, khi bạn mở một cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2013, bạn có thể muốn bỏ qua những thiết đặt này.

Để bỏ qua mọi tùy chọn khởi động, hãy hoàn tất các bước sau:

  • Giữ phím SHIFT trong khi mở cơ sở dữ liệu của bạn.

Tùy thuộc vào thiết đặt bảo mật macro của cơ sở dữ liệu, bạn có thể thấy một hoặc nhiều thông báo bảo mật khi khởi động.

Ghi chú: Bạn phải tiếp tục giữ phím SHIFT trong khi đóng tất cả các thông báo bảo mật, nếu không các tùy chọn khởi động sẽ không được bỏ qua.

Ngăn không cho người khác bỏ qua các tùy chọn khởi động

Bạn có thể ngăn không cho người dùng khác bỏ qua các tùy chọn khởi động. Tắt phím đường vòng (SHIFT) bằng cách dùng Visual Basic for Applications (VBA) mã để đặt thuộc tính AllowBypassKeyFalse.

Thuộc tính AllowBypassKey sử dụng những thiết đặt này.

Thiết đặt

Mô tả

True

Bật phím SHIFT để cho phép người dùng bỏ qua các thuộc tính khởi động và macro AutoExec.

False

Tắt phím SHIFT để ngăn không cho người dùng bỏ qua các thuộc tính khởi động và maro AutoExec.

Để đặt thuộc tính AllowBypassKey bằng cách dùng macro, bạn phải tạo ra thuộc tính theo cách sau đây:

  • Trong một dữ liệu Microsoft Access (.mdb hoặc .accdb), bạn có thể thêm thuộc tính bằng phương pháp CreateProperty rồi chắp nó vào tuyển tập thuộc tính của đối tượng cơ sở dữ liệu .

  • Trong Dự án Microsoft Access (.adp), bạn có thể thêm thuộc tính vào tuyển tập AccessObjectProperties của đối tượng CurrentProject bằng cách sử dụng phương pháp Thêm.

Thiết đặt của thuộc tính AllowBypassKey sẽ chỉ có hiệu lực trong lần mở cơ sở dữ liệu ứng dụng tiếp theo.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×