Bằng cách dùng Excel Services để cộng tác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để làm việc cộng tác trên dữ liệu sổ làm việc dễ dàng hơn bao giờ, Microsoft Office Excel 2007 có thể dùng với Excel Services — một máy chủ Microsoft Office SharePoint Server 2007 có khả năng chạy Excel tính toán Dịch vụ.

Thay vì chỉ lưu sổ làm việc vào thư viện tài liệu SharePoint, bạn có thể phát hành sổ làm việc tới Excel Services để tận dụng lợi ích sau đây:

 • Dữ liệu sổ làm việc có thể được trình bày ở một vị trí tin cậy được thiết lập cho tổ chức của bạn.

 • Bạn có thể xác định các phần của sổ làm việc mà bạn muốn người khác thấy — không cần ẩn dữ liệu sổ làm việc mà bạn không muốn người dùng nhìn thấy.

 • Bạn có thể kiểm tra sổ làm việc để tương thích với Excel Services để bạn có thể tránh dùng các tính năng không được hỗ trợ trong Excel Services.

 • Sổ làm việc được phát hành đến Excel Services có thể truy nhập trong một trình duyệt bằng cách dùng Microsoft Office Excel Web Access và tính toán với đầy đủ Excel tính toán trung thực.

Quan trọng: Khả năng phát hành sổ làm việc Excel lên Excel Services có sẵn dùng trong Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 và Microsoft Office Excel 2007.

Trong bài viết này

Excel Services là gì?

Excel Web Access là gì?

Làm thế nào để Excel 2007 và Excel Services làm việc cùng nhau không?

Excel Services và quản lý quyền thông tin

Kết nối với dữ liệu trong một cách bảo mật

Phát hành sổ làm việc tới Excel Services

Tương tác với sổ làm việc Excel trong Excel Services

Excel Services là gì?

Không có ba cấu phần cơ bản để Excel Services tương tác với nhau và cùng nhau hình thành thiết kế nhìn chung cấu trúc của Excel Services.

Tổng quan về Excel Services

1. Excel tính toán Dịch vụ (ECS) là "công cụ" của Excel Services để tải sổ làm việc, tính trong độ trung thực đầy đủ với Excel Services, sẽ làm mới dữ liệu ngoài và duy trì phiên.

2. Excel Web Access (EWA) là một phần Web Hiển thị và cho phép tương tác với sổ làm việc Microsoft Office Excel trong một trình duyệt bằng cách dùng động phân cấp thẻ đánh dấu ngôn ngữ (DHTML) và JavaScript mà không cần tải xuống điều khiển ActiveX trên máy khách của bạn máy tính, và có thể được kết nối với các phần Web khác trên bảng điều khiển và các trang phần Web.

3. Dịch vụ Web Excel (EWS) là một dịch vụ Web được lưu trữ trong Microsoft Office SharePoint Services cung cấp một vài phương pháp người phát triển có thể sử dụng làm một giao diện lập trình ứng dụng (API) để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh dựa trên sổ làm việc Excel.

Vì Excel Services là một cấu phần của Microsoft Office SharePoint Server 2007, bạn có thể cũng tận dụng nhiều tính năng của công nghệ SharePoint, chẳng hạn như, kiểm soát việc, việc bảo mật và quản lý quyền truy nhập vào sổ làm việc, trên máy chủ hiệu suất và khả năng co giãn tốt khi người dùng Thêm vào.

Đầu trang

Excel Web Access là gì?

Excel Web Access là một phần Web Hiển thị dữ liệu và biểu đồ từ sổ làm việc Excel, có một "diện mạo và cảm nhận" mà là tương tự như Excel (ví dụ, cả hai đều có tab trang tính, đại cương nút và mũi tên thả xuống), và Excel Web Access cung cấp một số cách để tùy chỉnh vào chúng tôi b phần.

Sử dụng Excel Web Access để chia sẻ sổ làm việc Excel

1. phần trên cùng chứa thanh công cụ có một vài menu, lệnh, danh sách thả xuống, và nút dẫn hướng để cuộn bằng trang.

2. Cửa sổ chính hiển thị một hoặc nhiều trang tính trong dạng xem Trang tính, một mục đã đặt tên, chẳng hạn như biểu đồ hoặc bảng Excel trong dạng xem Mục đã Đặt tên và có thể có một khu vực đại cương.

3. phần dưới cùng sẽ hiển thị cảnh báo và lời nhắc, chẳng hạn như làm mới dữ liệu thư.

4. ngăn tác vụ tham số có tham biến nhãn, hộp văn bản để nhập dữ liệu, và tùy chọn công cụ Mẹo cung cấp thêm thông tin về mỗi tham số. Microsoft Office Excel Web Access

Để biết thêm thông tin về cách dùng Excel Web Access, hãy xem trợ giúp.

Đầu trang

Làm thế nào để Excel 2007 và Excel Services làm việc cùng nhau không?

Để cộng tác bằng cách dùng Excel Services, bạn phải đầu tiên tạo một sổ làm việc trong Excel 2007, và sau đó phát hành sổ làm việc đó để Excel Services. Trong bản chất Excel 2007 là công cụ tác giả và Excel Services là công cụ báo cáo.

Cách thức Excel Services và Excel 2007 hoạt động cùng nhau

1. một tác giả sổ làm việc, thường là một phân tích kinh doanh, sử dụng Excel 2007 để tạo sổ làm việc Excel, và tùy chọn để xác định mục đã đặt tên cho dạng xem, và để xác định các tham số.

2. tác giả sổ làm việc phát hành sổ làm việc lên thư viện tài liệu (hoặc vào mạng hoặc thư mục Web) trong Excel Services, nơi nó được quản lý và bảo mật người quản trị SharePoint.

3. tác giả sổ làm việc và người dùng khác có thể tạo báo cáo, trang phần Web và bảng điều khiển nghiệp vụ thông minh sử dụng sổ làm việc.

4. nhiều người dùng doanh nghiệp có thể truy nhập sổ làm việc bằng cách xem nó trong một trình duyệt, và thậm chí làm mới dữ liệu nếu sổ làm việc được kết nối với nguồn dữ liệu ngoài.

5. với quyền thích hợp, người dùng doanh nghiệp có thể sao chép trạng thái hiện tại của sổ làm việc và các tương tác bất kỳ đã được thực hiện trong khi phiên làm việc hiện tại, chẳng hạn như sắp xếp và lọc với một máy tính khách cho phân tích sâu hơn hoặc dưới dạng sổ làm việc Excel hoặc sổ làm việc ảnh chụp nhanh.

Đầu trang

Excel Services và quản lý quyền thông tin

Quản lý quyền thông tin (IRM) là một cách để cung cấp bảo vệ quyền riêng tư đối với một tài liệu Microsoft Office và bảo đảm rằng thông tin nhạy cảm chỉ xem mọi người thích hợp. Ví dụ, bạn có thể muốn báo cáo dữ liệu hàng quý tài chính chỉ để chọn các thành viên của một đồng chính phủ nhà điều hành một tháng trước khi dữ liệu trở nên sẵn dùng công khai trong một báo cáo tài chính, sao cho nhà điều hành Ủy ban có thời gian để chuẩn bị công cộng quan hệ phản hồi và ra quyết định kinh doanh thích hợp.

Windows SharePoint Services Phiên bản 3.0 hoặc mới hơn hỗ trợ IRM trên thư viện tài liệu và tất cả các tài liệu trong thư viện đó (bật hay không các tài liệu riêng lẻ được với IRM). Sau khi tài liệu được tải lên một thư viện tài liệu có IRM được bật, tài liệu, có hiệu lực, trở thành hỗ trợ IRM.

Excel Services không hỗ trợ sổ làm việc Excel đã được kích hoạt bằng IRM và nó không thể mở sổ làm việc Excel nếu nó được bật với IRM hoặc nếu nó đến từ một thư viện tài liệu được hỗ trợ với IRM. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tận dụng lợi thế của IRM, bạn có thể phát hành sổ làm việc Excel không có IRM lên Excel Services, mở sổ làm việc dưới dạng ảnh tức thời trong Excel Services và sau đó lưu ảnh tức thời vào thư viện tài liệu được hỗ trợ có IRM.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hệ thống Office SharePoint Server Trung tâm trợ giúp quản trị.

Đầu trang

Kết nối với dữ liệu trong một cách bảo mật

Đối với hầu hết sổ làm việc Excel được phát hành đến Excel Services, dữ liệu được lưu trữ trong sổ làm việc. Để Cập Nhật Excel Services với thay đổi bạn thực hiện với dữ liệu này, bạn có thể chỉ cần lưu sổ làm việc Excel. Đối với các sổ làm việc, có một hoặc nhiều kết nối với các nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu hoặc OLAP cube. Kết nối các chứa thông tin về cách xác định vị trí, đăng nhập, truy vấn và truy nhập nguồn dữ liệu ngoài. Mặc dù thông tin kết nối này có thể được lưu trữ trong sổ làm việc, thường sẽ được lưu trữ tệp kết nối dữ liệu Office (ODC) (.odc), đặc biệt là khi dữ liệu được chia sẻ nhiều người dùng và thông tin kết nối cần được Cập Nhật. Tác giả sổ làm việc hoặc người quản trị có thể tạo thông tin kết nối bằng cách dùng Excel 2007 để biên soạn kết nối, và sau đó để xuất kết nối thông tin để ODC một tệp (.odc).

Một thư viện kết nối dữ liệu (DCL) là một thư viện tài liệu SharePoint đặc biệt mà có thể được xác định là một thư viện vị trí tin cậy và mà giúp dễ dàng để lưu trữ, bảo mật, chia sẻ và quản lý .odc tệp. Ví dụ, người quản trị cần để di chuyển cơ sở dữ liệu từ một máy chủ kiểm tra một sản xuất máy chủ hoặc Cập Nhật truy vấn truy cập mục dữ liệu. Bằng cách sử dụng một .odc tệp đã lưu trong một DCL, quản trị của thông tin kết nối này dễ dàng hơn và của người dùng quyền truy nhập vào dữ liệu thuận tiện hơn vì tất cả các sổ làm việc sử dụng cùng một tệp kết nối và làm mới thao tác, cho dù họ đang trên máy khách hoặc máy chủ máy tính, và họ nhận được Cập Nhật thay đổi đối với tệp kết nối đó. Bạn thậm chí có thể thiết lập Office SharePoint Server và máy tính khách của người dùng để tự động phát hiện các thay đổi đối với kết nối tệp và sử dụng phiên bản cập nhật mới nhất của tệp kết nối đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, sửa, và quản lý kết nối với dữ liệu ngoài và hệ thống Office SharePoint Server Trung tâm trợ giúp quản trị.

Đầu trang

Phát hành sổ làm việc tới Excel Services

Nếu bạn có quyền truy nhập vào Excel Services, bạn có thể phát hành sổ làm việc với máy chủ đó để người dùng khác có thể truy nhập tất cả, hoặc các phần của dữ liệu mà nó chứa trong một trình duyệt bằng cách dùng Microsoft Office Excel Web Access.

Xác định những gì bạn muốn người dùng khác để xem

Khi bạn phát hành sổ làm việc tới Excel Services, toàn bộ sổ làm việc được phát hành trên máy chủ, nhưng bạn có thể xác định các phần của sổ làm việc, chẳng hạn như trang tính riêng lẻ, có tên là phạm vi, hoặc biểu đồ, mà bạn muốn Excel Services để hiển thị trong Microsoft Office Excel Web Access. Bằng cách hiển thị chỉ các phần của sổ làm việc và bằng cách dùng Office SharePoint Server 2007 quyền để giúp bảo vệ sổ làm việc từ truy nhập trái phép, bạn có thể giữ dữ liệu trong sổ làm việc mang tính bảo mật trong khi bật tính năng được ủy quyền người dùng để làm mới, tính toán lại, và tương tác có thể xem dữ liệu.

Đặt tham số để cho phép tương tác phân tích

Bạn cũng có thể xác định các tham số. Tham số là duy nhất các ô có thể có các giá trị được xác định bởi người dùng Microsoft Office Excel Web Access . Bạn có thể dùng tham số để hiển thị các ô có thể thúc đẩy tính toán sổ làm việc, chẳng hạn như một phân tích what-if đang sử dụng giá trị mà người dùng nhập vào các ô được xác định làm tham số.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phát hành sổ làm việc tới Excel Servicesxác định sổ làm việc tham số để dùng trong Office Excel Web Access.

Đầu trang

Tương tác với sổ làm việc Excel trong Excel Services

Mặc dù bạn không thể sửa các ô sổ làm việc trong Excel Services, bạn có thể tương tác với dữ liệu trong một số cách. Để trả lời các câu hỏi ngoài dự kiến cụ thể, bạn có thể có về dữ liệu, bạn có thể thường xuyên tìm và hiển thị thông tin bằng cách sử dụng các tính năng tương tác sau đây:

 • Xem kết quả công thức mới nhất bằng recalculating dữ liệu trong sổ làm việc.

 • Làm mới dữ liệu trực tiếp từ nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc một khối trực tuyến phân tích xử lý (OLAP).

 • Dẫn hướng đến trang tính khác nhau, các phần của trang tính, hoặc mục đã đặt tên được chọn trong sổ làm việc, chẳng hạn như biểu đồ hoặc bảng Excel.

 • Sắp xếp và lọc dữ liệu.

 • Bung rộng hoặc thu gọn các mức dữ liệu trong báo cáo PivotTable.

 • Tạm thời đổi các giá trị của ô bằng cách nhập tham số để cập nhật kết quả của công thức hoặc thực hiện phân tích what-if đơn giản.

 • Nhận được các kết quả khác nhau hoặc dạng xem bằng cách chọn dữ liệu từ được kết nối phần Web khác, chẳng hạn như một phần Web bộ lọc hoặc phần Web dạng xem danh sách, trên bảng điều khiển hoặc trang phần Web khác.

Lưu ý: Bạn có thể cũng có thể sao chép sổ làm việc Excel, mở nó trong Excel 2007 trên máy tính của bạn, và sau đó dùng tất cả các tính năng của Excel, bao gồm phân tích what-if và in được định dạng phù hợp.

Để biết thêm thông tin về cách dùng Excel Web Access, hãy xem Microsoft Office Excel Web Access trợ giúp.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×